nemesis
U poslednjih 260 miliona godina, dinosaurusi su došli i otišli, Pangea se podelila na kontinente i ostrva koja danas vidimo, a ljudi su brzo i nepovratno promenili svet u kome živimo.

Ali kroz sve to, čini se da Zemlja drži vreme. Istraživanja drevnih geoloških događaja sugerišu da naša planeta ima spor, stabilan 'otkucaj srca' geološke aktivnosti svakih 27 miliona godina ili tako.


Komentar: Trajanje Nemesiseve orbite = ciklus je od 26.9 milijuna godina kao što su izračunali Mellott i Bambach.


Ovaj puls grupisanih geoloških događaja - uključujući vulkansku aktivnost, masovna izumiranja, reorganizaciju ploča i porast nivoa mora - je neverovatno spor, ciklus od 27,5 miliona godina katastrofalnih oseka i tokova. Ali na našu sreću, istraživači misle da imamo još 20 miliona godina do sledećeg "pulsa".

"Mnogi geolozi veruju da su geološki događaji nasumični tokom vremena", rekao je Majkl Rampino, geolog sa Univerziteta u Njujorku i glavni autor studije, u izjavi za 2021.

"Ali naša studija pruža statističke dokaze za zajednički ciklus, što sugeriše da su ovi geološki događaji povezani, a ne slučajni."

Tim je sproveo analizu starosti 89 dobro shvaćenih geoloških događaja iz proteklih 260 miliona godina.

Kao što možete videti iz grafikona u nastavku, neka od tih vremena su bila teška - sa preko osam takvih događaja koji su promenili svet grupisanih u geološki malim vremenskim rasponima, formirajući katastrofalni 'puls'.
grafikon
© Rampino et al., Geoscience Frontiers , 2021.
"Ovi događaji uključuju vremena morskog i ne-morskog izumiranja, velike anoksične događaje u okeanu, kontinentalne poplavne bazaltne erupcije, fluktuacije nivoa mora, globalne impulse magmatizma unutar ploča i vremena promena u stopama širenja morskog dna i reorganizacije ploča," napisao je tim u svom radu.

"Naši rezultati sugerišu da su globalni geološki događaji generalno povezani i da izgleda da dolaze u impulsima sa osnovnim ciklusom od ~27,5 miliona godina."

Geolozi već dugo istražuju potencijalni ciklus u geološkim događajima. Još 1920-ih i 30-ih godina, naučnici tog doba su sugerisali da geološki zapis ima ciklus od 30 miliona godina, dok su 1980-ih i 90-ih istraživači koristili najbolje datirane geološke događaje u to vreme da bi im dali opseg dužina između 'impulsa' od 26,2 do 30,6 miliona godina.

Sada se čini da je sve u redu - 27,5 miliona godina je tačno ono što bismo očekivali. Studija koju su isti autori objavili krajem 2020. godine sugerisala je da je ova granica od 27,5 miliona godina kada se dešavaju i masovna izumiranja.

"Ovaj rad je prilično dobar, ali zapravo mislim da je bolji rad o ovom fenomenu bio [rad iz 2018. od strane] Mullera i Dutkievicza", rekao je za Science Alert tektonski geolog Alan Collins sa Univerziteta Adelaide, koji nije bio uključen u ovo istraživanje. u 2021.

Taj rad iz 2018. godine, dva istraživača sa Univerziteta u Sidneju, bavio se Zemljinim ciklusom ugljenika i tektonikom ploča, a takođe je došao do zaključka da je ciklus dugačak otprilike 26 miliona godina.

Kolins je objasnio da su u ovoj najnovijoj studiji mnogi događaji koje je tim posmatrao uzročni - što znači da jedan direktno izaziva drugo, pa su neki od 89 događaja povezani: na primer, anoksični događaji koji izazivaju izumiranje mora.

"Kada sam ovo rekao", dodao je on, "ova cikličnost od 26-30 miliona godina izgleda da je stvarna i tokom dužeg vremenskog perioda - takođe nije jasno šta je njen osnovni uzrok!"


Komentar: Sunčev blizanac? Pogledajte: Dolazi Nemesis


Druga istraživanja Rampina i njegovog tima sugerišu da bi uzrok mogli biti udari kometa, a jedan istraživač svemira čak je sugerisao da je kriva Planeta devet.

Ali ako Zemlja zaista ima geološki 'otkucaj srca', to bi moglo biti zbog nečega što je malo bliže kući.

"Ovi ciklični impulsi tektonike i klimatskih promena mogu biti rezultat geofizičkih procesa koji se odnose na dinamiku tektonike ploča i plaštnih perja, ili bi alternativno mogli biti praćeni astronomskim ciklusima povezanim sa kretanjem Zemlje u Sunčevom sistemu i galaksiji", napisao je tim u svojoj studiji.