fireball
Primili smo 18 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad FL i GA u ponedjeljak, 20. studenog 2023. oko 11:21 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.