stone levant
Pogled iz zraka na arheološko nalazište Ein Zippori. Arheolozi su u Izraelu pronašli ogromna skladišta jednolično dizajniranog kamenja za praćke od prije 7.200 godina što ukazuje na organiziranu proizvodnju projektila, što je najraniji dokaz ratovanja na južnom Levantu.
Najranije dokaze o ratovanju na području Levanta pronašli su arheolozi kada su otkrili 7.200 godina staru municiju. Ovo streljivo bilo je dio masovne proizvodnje oružja za ratovanje.

Još prije 7.200 godina na području današnjeg Izraela postojala je masovna sustavna proizvodnja ratnog oružja.

Istraživanje Izraelske uprave za antikvitete, nedavno objavljeno u časopisu Atiqot 111, otkrilo je najranije dokaze o ratovanju i organiziranom naoružanju u južnom Levantu, posebice na području modernog Izraela. Istraživanje je pokazalo da je masovna proizvodnja oružja postojala prije oko 7.200 godina, stoji u priopćenju.

Istraživači su analizirali 424 kamenog streljiva za praćke iz razdoblja ranog kalkolitika (bakreno doba) (oko 5800. - 4500. pr. Kr.). Streljivo je otkriveno na dva glavna arheološka nalazišta koja je iskopala Izraelska uprava za antikvitete u En Essuru u sjevernoj ravnici Sharon i u En Zipporiju u Donjoj Galileji.

stone levant
Kamenje za praćku iz kamenog doba pronađeno u Ein Zipporiju, Izrael
Rezultati istraživanja pokazali su da je streljivo za praćke gotovo identično. Uglavnom su bili izrađeni od tvrdog vapnenca/dolomita i gotovo svi su bili ujednačene veličine, s prosječnom duljinom od 52 mm, širinom od oko 32 mm i prosječnom težinom od 60 g .

"Kamenje koje je bilo predviđeno za bacanje iz remena je izglađeno, sa specifičnom bikoničnom aerodinamičkom formom, što omogućava precizan i efektivan pogodak", rekli su arheolozi.

"Slične praćke pronađene su na drugim lokacijama u zemlji, uglavnom od doline Hula i Galileje na sjeveru do sjevernog Sharona, ali ovo je prvi put da su pronađene u tako velikom broju na nekom arheološkom nalazištu."

Prema arheolozima, ovo kamenje, odnosno streljivo za praćke, najraniji je dokaz ratovanja na južnom Levantu.

Budući da je streljivo sličnih dimenzija, to može upućivati ​​na industrijsku proizvodnju.


"Trud uložen u aerodinamični oblik i zaglađivanje kamenih površina ukazuje da je to bilo precizno i ​​smrtonosno oružje", kažu istraživači.

Velika količina praćki i trud uložen u njihovu izradu ukazuje na organiziranu pripremu za bitku.

S druge strane, možda je to bio zajednički napor zajednice u proizvodnji streljiva . Ako je tako, onda se čini da je u ranom kalkolitiku došlo do eskalacije priprema za ratovanje. To znači da je došlo do promjene s individualne na masovnu proizvodnju, zapošljavajući mnogo ljudi.

U svakom slučaju, arheolozi zaključuju da "velika koncentracija streljiva za praćke svjedoči o intenzivnijim pripremama za ratovanje u ranom kalkolitiku na našim prostorima, vjerojatno između lokalnih snaga ".

Praćka se kroz povijest koristila u razne svrhe, najčešće kao oružje, ali i kao alat za lov i stočarstvo. Praćke su koristili vojnici u ratu. U vojsci su postojale specijalizirane praćkarske jedinice i obični vojnici koji su bili opremljeni praćkama.

Praćka je bila smrtonosno oružje i imala je nekoliko prednosti. Metak praćke u obliku lopte za ragbi ili u obliku badema mogao je postići domet od 400 m. Sličnog je dometa kao pojedini lukovi i strele. S tim što je praćka bila praktičnija za nošenje, jeftinija za proizvodnju, streljivo je bilo lako dostupno i moglo se naći na svakom koraku.