fireball
Primili smo 61 izvješće o vatrenoj kugli viđenoj iznad DC, MD, MI, NC, OH, PA, SC, VA i WV u nedjelju, 26. studenog 2023. oko 00:31 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.