fireball
Primili smo 105 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad okruga Galway, Engleske, Sjeverne Irske i Škotske u četvrtak, 30. studenog 2023. oko 17:21 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa.