Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 4. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazme pokazuju vrlo specifična električna svojstva. One nisu izolatori (koji imaju jako visoki otpor) kao neionizirani plinovi, a nisu ni supravodiči (koji ne pružaju nikakav otpor), već su vrlo dobri vodiči, čak bolji od bakra ili zlata. Tipična električna impedancija plazme je oko 30 ohma.1 Za usporedbu, tipična impedancija2 bakra je u rasponu između 300 i 600 ohma.3

Električna struja, uključujući struju plazme, događa se između dva tijela koja imaju različite električne naboje. U tom slučaju, tijelo koje je pozitivno nabijeno (odnosno vjerojatno će primiti elektrone kako bi uravnotežilo svoj naboj) naziva se "anoda", a tijelo koje je negativno nabijeno (odnosno vjerojatno će dati elektrone) naziva se "katoda".

Plazmatska kugla
© www.arcohio.comPlazmatska lopta, ili plazmatska kugla, prilikom električnog izboja (pražnjenja) u plinovitoj plazmi. Plin koji ispunjava kuglu je obično neon.
Ako je razlika naboja dovoljno snažna - ako je udaljenost između dvije elektrode (anode i katode) dovoljno mala i ako je plin između njih dovoljno gust - onda će se plin ionizirati (odnosno razdvajanje naboja će osloboditi elektrone). Naboji će se tada početi uravnotežavati između dva tijela provodeći elektrone s katode na anodu ili pozitivne ione s anode na katodu (ili oboje). Ovaj fenomen je vrlo čest. Na primjer, pojavljuje se u fluorescentnoj cijevi ili u plazmatskoj kugli.

U plazmatskoj kugli, filamenti plazme (odnosno tokovi elektrona i pozitivnih iona) protežu se od središnje elektrode do vanjske staklene elektrode, te pokušavaju uravnotežiti razliku naboja. Zapamtite ovaj primjer plazmatske kugle jer je to vrlo dobra analogija za ono što se događa na zvjezdanim, pa čak i galaktičkim skalama.

Reference:

1B. A. Demidov et al., "Anomalous Resistance And Microwave Radiation From A Plasma In A Strong Electric Field", Soviet Physics (August 1965) (2) (na engleskom jeziku).
2Impedancija je oblik otpora. Što je veća impedancija, manja je provodnost (konduktivitet).
3L. B. Cebik, "Some (Old) Notes on Home-Brew Parallel Transmission Lines", QSL. Pogledajte: www.qsl.net/co8tw/openline.htm (na engleskom jeziku).