Kad bi glasovanje išta moglo promijeniti, oni nam ga ne bi dozvolili.

- Mark Twain