Smrt ljudske empatije jedan je od najranijih i najočitijih znakova kulture koja pada u barbarstvo.

- Hannah Arendt