boat in a tempest
Dok situacija oko nas postaje sve uzburkanija, iako je i to blago rečeno, htio bih se osvrnuti na potencijal koji je ugrađen u nemire koji nas okružuju. Pod tim mislim na sposobnost koju imamo da nelagodu i poteškoće iskoristimo kao poticaj da naučimo nešto o samima sebi, drugima, i svijetu oko nas, umjesto da potonemo pod pritiskom. Možda nam upravo takve situacije pokušavaju komunicirati nešto važno, i možda ih možemo iskorisiti kao materijal putem kojeg možemo reorganizirati naš ograničen pogled na svijet.

Sve to implicira da nismo žrtve vanjskih okolnosti te da mora postojati aktivna sila (u ovom slučaju mi sami) koja ulaže napor i koja ne prepušta stvari slučaju, nego aktivno sudjeluje u procesu samorazvoja, koristeći ono pred čime drugi zatvaraju oči kao priliku. S tog stajališta, stvari nisu predodređene i ne možemo ih jednostavno kategorizirati kao "dobre" ili "loše", nego zapravo predstavljaju tok iz kojeg možemo izvući materijal za samorazvoj i vježbu. Drevni stoici su govorili da upravo uzburkano more otkriva talent pravog mornara, a ne bi štetilo primijeniti taj stav na situaciju u kojoj se nalazimo kolektivno.
Iako još uvijek mrzim prilagođavati svoje razmišljanje, i još uvijek mrzim odustati od starih načina percipiranja i konceptualizacije, ipak sam na nekoj dubljoj razini, u znatnoj mjeri, shvatio da su te bolne reorganizacije ono što je poznato kao učenje i da iako bolne uvijek vode do zadovoljavajućeg i ponešto točnijeg načina gledanja na život.

- Carl Rogers
Pogledajmo jednu definiciju riječi potencija i njenu etimologiju.
potencija - mogućnost, sposobnost koja postoji u latentnom stanju i koja dolazi do izražaja u određenim uvjetima; moć, snaga

Etimologija

lat. potentia ≃ potens: moćan
Kako se nalazimo u uvjetima kad bi mnogi od nas radije zatvorili oči i trošili vrijeme na razne distrakcije, to zasigurno nije najpametniji put, s obzirom na to koliko možemo izgubiti pri učenju određenih lekcija o ovoj stvarnosti. Kao što sama definicija riječi pokazuje, to bi bilo kao da odustajemo od vlastite moći i snage, te da ne koristimo situaciju koja je pred nama. Ako gledamo na kaos oko nas kao da sadrži materijal koji možemo iskoristiti da shvatimo nešto, možda nećemo tako lako zatvarati oči pred onim što se događa, nego ćemo se složiti s Vergilijem: "Ne ustupaj pred nevoljom, hrabro joj idi u susret".

Držati tempo s ludostima koje se konstantno događaju oko nas, a ubrzano nakon početka takozvane koronakrize, vrlo je lako izgubiti balans i poleći negativnom pogledu na sve što se događa. Vrlo lako, ali onda treba imati u vidu da to nije jedini validan pogled na situaciju, s obzirom da imamo sposobnost zaobići automatske impresije, misli i emocije koje ti događaji potiču. Umjesto odmaka i averzije od situacije, možemo se približiti istini.
Istina se otkriva uklanjanjem stvari koje stoje u njezinom svjetlu, kao što je umjetnost skulpturiranja, u kojoj umjetnik stvara, ne gradeći, već uklanjanjem.

- Alan Watts
Ne mislim pri tome da trebamo biti slijepo pozitivni, ili da se trudimo imati pozitivne misli, nego da prihvatimo izazov koji je pred nama te da shvatimo da možemo iskorisiti ovaj period u našoj povijest kao priliku za samorazvoj. Na kraju krajeva, nije nam dano da promijenimo svijet, a i trebali bi imati dovoljno poniznosti da znamo da naša inteligencija nije dorasla tom zadatku (samo se treba prisjetiti suludih ideologija koje su pustošile svijetom pod krinkom poboljšanja svijeta ili ljudi), ono što nam je dano je da upravljamo samima sobom i da nešto naučimo u procesu.

Kao jedan primjer, mislim da smo svi u jednom ili drugom trenutku reagirali na ponašanje vlasti vezano za koronakrizu, ne možemo shvatiti sve kontradiktorne odluke koje donose, niti zašto donose odluke koje zapravo pogoršavaju situaciju. U tom trenutku imamo priliku naučiti nešto o naravi onih na vlasti. Jedan od najboljih izvora koji su mi poznati o toj temi je knjiga Andrzeja M. Lobaczewskog pod nazivom "Politička ponerologija", jer nam pomaže u shvaćanju načina na koje psihopati i drugi karakterno poremećeni ljudi negativno utječu na društvo od "vrha" prema dolje. A prije svega to zahtijeva "čišćenje" uvjetovane percepcije da oni na vlasti rade u našem najboljem interesu.

Još jedan primjer, kojeg sam se dotakao u prethodnom članku, je da reagiramo suprotno od onog što očekuju od nas. To jest, kad nas bombardiraju informacijama kojima je cilj da izazovu strah ili tjeskobu, tada imamo priliku da učinimo suprotno, i da održimo staloženost, pribranost i objektivnost. U ovom slučaju koristimo nešto, što nas je trebalo sputati, u našu korist, umjesto da slijedimo scenarij koji se od nas očekuje.

Na kraju treba shvatiti da se radi o procesu. Ne čini se da postoji odredište i da ikad zasigurno možemo reći da smo stigli. Svako otkriće ili zaključak koji donesemo otvara nove mogućnosti i pitanja. Fiksiranje na određeno stajalište dovodi do kontrakcije bića i postojanja, i time sami sebe blokiramo i zaustavljamo razvoj i učenje. Nasuprot tome imamo otvorenost koja vodi do ekspanzije bića i neprestanog otkrivanja i kreativnosti. Svaka luka je samo privremeno boravište koje nužno moramo napustiti.
...sve su to znaci da se već spremaju nova putovanja, da se već sprema drugo krstarenje, tek što se prvo završilo nakon lutanja od nekoliko godina sred neprekidnih opasnosti; a poslije drugoga spremat će se na treće, i dalje tako, bez prestanka, dovijeka. Takav je beskraj i, da, nesnošljivost svih zemaljskih napora.

- Moby Dick, Herman Melville