vrane
Vrane su među najpametnijim stvorenjima u životinjskom carstvu. Sposobne su donositi odluke bazirane na iskustvu i koristiti alate. Također se čini da shvaćaju koncept brojeva.

Znanstvenici su sada priopćili da ove ptice imaju i sposobnost rekurzije, procesa ugrađivanja struktura u druge, slične strukture - za što se dugo smatralo da je vještina svojstvena samo ljudima.

Rekurzija je ključna značajka jezika. Omogućuje nam da od jednostavnih sastavimo složenije rečenice. Desetljećima su psiholozi mislili da je sposobnost rekurzije prisutna samo kod ljudi, a neki su je smatrali ključnom za razvoj jezika.

"Uvijek se postavljalo pitanje mogu li i neke životinje shvatiti rekurzivne sekvence", rekla je biologinja Diana Liao sa Sveučilišta Tübingen u Njemačkoj.

Pokusi s majmunima

Znanstvenici su 2020. napravili istraživanje na majmunima, odraslim ljudima i djeci te izvijestili da vještina shvaćanja rekurzivnih sekvenci možda ipak nije jedinstvena za našu vrstu. I ljudima i majmunima prikazan je zaslon s dva para simbola u zagradama koji su se pojavljivali nasumičnim redoslijedom.

Ispitanike su trenirali da ih dodiruju redoslijedom "umetanja u središte" rekurzivnog niza. Nakon davanja točnog odgovora, ljudi su dobili verbalnu povratnu informaciju, a majmuni su kao nagradu dobili malu količinu hrane ili soka.

Nakon toga ispitanicima je predstavljen novi skup zagrada te su znanstvenici promatrali koliko su ih često rekurzivno slagali. Dva od tri majmuna u eksperimentu generirala su rekurzivne sekvence češće nego one nerekurzivne iako im je za to bila potrebna dodatna obuka.

Jedan majmun je slagao rekurzivne sekvence u otprilike polovici pokusa. Za usporedbu, djeca od tri do četiri godine formirala su rekurzivne nizove u približno 40 posto eksperimenata, piše Scientific American.

Vrane imale iste rezultate kao i djeca

Ovo istraživanje potaknulo je Liao i njezine kolege da istraže posjeduju li vrane sposobnost rekurzije. Prilagodbom protokola korištenih u istraživanju iz 2020. tim je istrenirao dvije vrane da kljucaju parove zagrada u rekurzivnom nizu. Istraživači su potom testirali sposobnost ptica da spontano generiraju takve rekurzivne sekvence na novom skupu simbola.

Vrane su tijekom studije imale iste rezultate kao i djeca, odnosno proizvele su rekurzivne sekvence u oko 40 posto pokusa, ali bez dodatne obuke koja je bila potrebna majmunima.

"Sada se postavlja pitanje čemu služi ova sposobnost vranama. Čini se da ne posjeduju ništa slično ljudskom jeziku, stoga je rekurzija možda relevantna za druge kognitivne funkcije", rekao je neuroznanstvenik Giorgio Vallortigara sa Sveučilišta Trento u Italiji.

No neki stručnjaci su i dalje skeptični. Psiholog Arnaud Rey iz Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja smatra da se ova otkrića još uvijek mogu tumačiti sa stajališta jednostavnog asocijativnog učenja, u kojem životinja uči povezivati ​​simbol s onim sljedećim, kao što je povezivanje otvorene zagrade sa zatvorenom.

Istraživanje naziva Recursive sequence generation in crows objavljeno je u časopisu Science Advances.