fireball
Primili smo 3 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad AK-a u srijedu, 22. studenog 2023. oko 03:46 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.