MMMMMKomentar: Prijevod tvita ispod:
Vulkan od blata Wandan (鯉魚山泥火山/Pingtung/Liyushan) u južnom Tajvanu jutros je ponovo eruptirao!
Blatni vulkan Wandan eruptirao je prilično često. Ovo je treći put ove godine, a 2022. je eruptirao čak 3 puta!
Slušatej kako buči!
Videozapis omogućio Chen Yu-i (陳玉意)