Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 9. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC 9
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Razlog zašto se kondenzatori mogu više puta isprazniti, a ipak zadržati razliku električnog potencijala između svojih anoda i katoda, je zato što su priključeni na vanjski izvor energije. Pa, odakle dolazi sav taj elektricitet u našem Sunčevom sustavu? Astrofizičar sa Sveučilišta u Michiganu, Michael J. Longo je temeljito proučio više od 40 000 galaksija.1 Slijedeći brojne korake u obradi i analizi podataka - poštedjet ću vas pojedinosti o njegovim izračunima koje možete provjeriti u njegovom radu - njegov zaključak je bio sljedeći:
Na zabrinjavajuće poravnanje ekvinocija i ekliptike s osi ekliptike se sada gleda kao na slučajnost zbog definicije ekliptike duž rektascenzije = 180° i 0°, u blizini galaktičkih polova. To nije znak ozbiljne pristranosti u podacima WMAP-a. Sva se poravnanja mogu objasniti kozmičkim magnetskim poljem koje poravnava osi elektronskih ciklotronskih orbita i utiskuje svoje multipole na CMB.2
Jednostavnije objašnjeno, ono što je Longo zaključio je da su osi rotacije galaksija poravnate duž iste krivulje i da to poravnanje ne može biti slučajno. Uz Longoa, i Alfven,3 Campanelli4, te Schwarz5 snažno sugeriraju da se poravnavanje osi rotacija galaksija događa zbog divovskog prstena električne struje. Iako krajnji izvor tog divovskog električnog prstena koji kruži kozmičkom "prazninom" još uvijek nije poznat, poravnanje osi rotacija galaksija je indirektni dokaz za njegovo postojanje. Donja slika prikazuje to poravnanje osi galaktičke rotacije duž prstenaste međugalaktičke struje (ružičasta boja).
Električno polje - vanjske galaksije
© Trujillo, Carretero, PatiriGalaksije koje se nalaze na ljuskama najvećih kozmičkih šupljina pokazuju osi rotacija koje su usklađene s električnom strujom koja okružuje te praznine.

Ovaj divovski prsten Birkelandove struje (vidi sljedeće poglavlje: "Međuzvjezdana plazma") može biti vanjski izvor energije koji napaja galaksije. To također može objasniti "ručnost" o kojoj Longo govori u svom radu, tako što električki inducira specifičan smjer i brzinu rotacije u galaksijama koje se nalaze duž njene struje.6 Kao što je prikazano na sljedećoj slici, čini se da unutargalaktički prostor slijedi isti proces kao i međugalaktički prostor.
Električne struje ulaze u galaktičku jezgru i putuju kroz galaktičke krakove.
© W. ThornhillElektrične struje ulaze u galaktičku jezgru i putuju kroz galaktičke krakove.
Galaktički mlaz (zeleni mlaz u sredini gornje slike) je masivna Birkelandova struja koja dolazi od prstena međugalaktičke struje (onaj koji je opisan u gornjem tekstu da poravnava galaksije jednu s drugom) i koja ulazi u galaksiju kroz njenu jezgru i širi se kroz galaktičke krakove. Baš kao što struja između galaksija može objasniti njihovo poravnavanje i isti smjer rotacije, struja unutar galaksija može objasniti zašto se većina zvijezda nalazi unutar galaktičkih krakova, tj. duž galaktičke vlastite električne struje.

To je slučaj s našom vlastitom galaksijom, Mliječnim putem, gdje se većina zvijezda nalazi duž galaktičkih krakova kao što se to prikazuje na donjoj slici. To se također odnosi na naš Sunčev sustav koji je uronjen u jedan krak Mliječnog puta, odnosno u Orionov krak7 (donji desni dio sljedeće slike).
Mliječna staza i galaktički krakovi
© W. ThornhillU Mliječnoj stazi, kao i u drugim galaksijama, zvijezde su poravnate duž galaktičkih krakova. Crvena točka pokazuje položaj našeg zvjezdanog sustava.
Osim što poravnavaju galaksije duž "međugalaktičkog prstena" i što pokreću njihovu vrtnju, kao što i grupiraju zvijezde unutar galaksija duž galaktičkih krakova, Birkelandove struje također mogu biti vanjski električni izvor koji napaja same8 zvijezde i uzrokuje njihovu vrtnju. S druge strane, zvijezde mogu biti vanjski električni izvor koji napaja planete i uzrokuje njihovu vrtnju.

To sve ostaju samo hipoteze. Danas još uvijek nije poznat vanjski električni izvor koji napaja nebeska tijela. Čak ni kozmolozi plazme nemaju definitivan odgovor na to pitanje:
Istraživanja magnetskih polja u spiralnim krakovima galaksija pokazuju da električne struje teku duž tih krakova u obliku spiralnih Birkelandovih filamenata. Na kraju, ne znamo odakle dolazi ta energija.9
Iz gore navedenih opažanja, čini se da nebeska tijela električki napajaju vanjski električni izvori na kaskadni način. Intergalaktička "praznina" napaja galaksije, poravnava ih i uzrokuje njihovu vrtnju. S druge strane, galaksije poravnavaju zvijezde, napajaju ih i uzrokuju njihovu vrtnju. Naposljetku zvijezde napajaju planete i uzrokuju njihovu vrtnju.

Ako je ova hipoteza točna, to znači da zvijezde - uključujući naše Sunce - ne "ostaju bez goriva" na način na koji to standardne zvjezdane hipoteze sugeriraju.

Dakle, za naš Sunčev sustav, Sunce napaja planete - uključujući Zemlju - i uzrokuje njihovu vrtnju. Valja također primijetiti da se svi planeti nalaze u istoj ravnini (ravnini ekliptike), baš kao što se većina zvijezda nalazi u galaktičkoj ravnini.

Sve u svemu, čini se da se isti proces ponavlja na svim različitim skalama, poput fraktala. Veći entitet električki napaja manji, a ovaj potonji napaja još manji. Na svakoj skali se primjećuje prisutnost Birkelandovih struja koje prelaze prostornu plazmu, okružujući nebeska tijela (galaksije, zvijezde i planete) i upravljajući ovim poravnavajućim, orbitirajućim i vrtećim kozmičkim baletom.

Reference:

1M. Longo, "Does the Universe Have a Handedness?", arXiv:0812.3437 [astro-ph] (2008) (na engleskom jeziku).
2ccapp.osu.edu/workshops/GLCW8/glcw8/talks/mLongo.pdf (na engleskom jeziku).
3H. Alfven et al., "Interstellar clouds and the formation of stars", Astrophysics and Space Science (1978) 55(2): 487-509 (na engleskom jeziku).
4L. Campanelli et al., "Ellipsoidal universe can solve the cosmic microwave background quadrupole problem", Phys. Rev. Lett. (2006) 97(13): 131 302 (na engleskom jeziku).
5D. Schwarz, "Is the low-l microwave background cosmic?", Astrophysics Journal 24 (24. studeni 2004.) (na engleskom jeziku).
6Pogledajte 12. poglavlje: "Homopolarni motori".
7D. Byrd, "Which spiral arm of the Milky Way contains our Sun?", Earthsky. Pogledajte: earthsky.org/space/does-our-sun-reside-in-a-spiral-arm-of-the-milky-way-galaxy (na engleskom jeziku).
8D. E. Scott, The Electric Sky, str. 85 (na engleskom jeziku).
9W. Thornhill i D. Talbott, The Electric Universe, str. 61 (na engleskom jeziku).