Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 11. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Sjećate li se plazmatske kugle i sjajnih filamenata koji povezuju središnju elektrodu s vanjskim plastičnim slojem kugle? To je tipičan izboj struje u plazmi. Ali zašto struje plazme imaju takav oblik filamenta? Da bi razumjeli ovu pojavu moramo se sjetiti srednjoškolske fizike, posebno lekcije o elektromagnetizmu i kako žice kojima teče struja stvaraju elektromagnetsko polje.

Magnetsko polje struje
© physick.wikispaces.comMagnetsko polje koje stvara prolazak električne struje ravnom žicom.
Na gonjoj slici, možemo vidjeti da električna struja u žici (plavo i žuto) stvara magnetske petlje (crne kružne strelice) koje su okomite na smjer električne struje (crvene strelice). Slično tome, električna struja u plazmi će generirati magnetske petlje koje su okomite na nju. Međutim, za razliku od krute bakrene žice, u većini slučajeva plazma je fluid. Zbog toga, magnetske petlje ograničavaju plazmatske izboje u oblik filamenata (donja slika). Dakle, magnetsko polje daje oblik filamenta samoj struji koja ga stvara. U tom smislu, električna struja u plazmi stvara magnetsko polje koje ju zatim stišće ili "štipa" (engl. "pinch", op. prev.)1 Drugim riječima, "pinch" efekt je kompresija električki vodljivog filamenta magnetskim silama. Te nitaste plazmatske struje se također nazivaju Birkelandove struje.2
Silnice magnetskog polja
Silnice magnetskog polja (žuti prstenovi) "stišću" (engl. "pinch") Birkelandovu struju u duge niti (filamente; ljubičasti cilindar).
Sada kada znamo kako se jedna nitasta plazmatska struja, ili Birkelandova struja, ponaša, pogledajmo što se događa dvama bliskim plazmatskim nitima, kao što se to prikazuje na donjoj slici. U početku, magnetska polja koja stvaraju filamenti privlače jedno drugo i imaju tendenciju da se spoje. To elektromagnetsko međudjelovanje uzrokuje da se niti približe (gornji dio slike). Zatim, magnetska polja koja se vrte uzrokuju da se filamenti počnu rotirati jedan oko drugog (donji dio slike). To se zove
plazmatski vrtlog.
Plazmatski vrtlog
© Thunderbolts.infoElektromagnetska međudjelovanja uzrokuju da se dva filamenta priviku i rotiraju jedan oko drugoga, te tako formiraju spiralni nitasti par, također poznat kao "plazmatski vrtlog".
Valja uočiti da su dva filamenta prvo magnetski privlače, ali jednom kad su dovoljno blizu, stvara se sila odbijanja koja ih drži razdvojenima. Ono što se događa je da ono što se naziva Lorentzova sila (vidi sljedeće poglavlje) privlači čestice u plazmi jedne prema drugima, tako se plazma skuplja. No onda, skupljanju se suprotstavlja sve veći tlak plina u plazmi. Privlačne i odbojne sile djeluju zajedno u stvaranju vrlo stabilne konfiguracije u kojoj se dvije niti drže skupa na određenoj udaljenosti jedna od druge. One se ne mogu spojiti, ali se ne mogu ni odvojiti.

Imajmo ove nitaste spiralne oblike i pokrete vrtnje na umu jer ćemo naići na brojne slične pojave u prirodi u narednim poglavljima (npr. vihori, uragani, oblici galaksija, repovi kometa, solarni vjetrovi, vrtnje zvijezda i planeta, itd.). Na primjer, Anthony Peratt3 je iskoristio spiralne plazmatske filamente koje je uočio u laboratorijskim uvjetima kako bi objasnio nastanak galaksija (donja slika).
simulacija nastanka spiralnih galaksija
© PerattSimulacija super-računala, koju je napravio Anthony Peratt na temelju međudjelovanja nabijenih čestica, nastanka spiralne galaksije.


Reference:


1Pinch-evi se stvaraju u laboratoriju u uvjetima koji se povezuju s nuklearnom fuziju. Pinch-evi također mogu postati nestabilni i stvoriti zračenje duž cijelog elektromagnetskog spektra, uključujući i radio valove, rendgensko i gama zračenje, te također neutrone i sinkrotronsko zračenje. Postoje različite vrste pinch-eva uključujući theta pinch-eve, vijčani pinch i Z-pinch. Ime se odnosi na smjer struje u uređajima, tj. na z-os u matematičkoj shemi. Svaki stroj koji uzrokuje "pinch" efekt zbog struje koja teče u tom smjeru ispravno se naziva Z-pinch sustav, a to obuhvaća široku paletu uređaja koji se koriste za jednako široku paletu različitih svrhe, uključujući istraživanje energije fuzije. Pinch-evi se koriste za stvaranje rendgenskog zračenja, a upotrebljavaju se i za snopove čestica, uključujući oružja koja se na tome temelje, te u astrofizici.
2Kristian Birkeland je 1913. napisao da ono što se sada zove "solarni vjetar" stvara struje u prostoru/svemiru koje uzrokuju aurore. Birkelandova teorija je u to vrijeme osporena od strane britanskog geofizičar i matematičar Sydneya Chapmana, ugledne osobe u fizici svemira, koji je zagovarao standardno stajalište da struje ne mogu prelaziti vakuum svemira, te da ih stoga mora stvarati Zemlja. Međutim, 1967. godine, Birkelandova teorija koju se do tada smatralo "rubnom", se pokazala kao ispravna zahvaljujući podacima prikupljenim satelitom američke mornarice 1963-38C. Takve struje koje su usklađene magnetskim poljem sada se zovu Birkelandove struje njemu u čast.
3Anthony L. Peratt je vodeći fizičar plazme. Autor je temeljne knjige pod naslovom Physics of the Plasma Universe. Peratt trenutno istražuje arheološke dokaze kako bi pronašao velike svemirske plazmatske događaje u pretpovijesti.