Pogled iz drona bosanske piramide
Uživajte u prelepom pogledu na dolinu piramida u Visokom, koji je zabeležen dronom.

Tokom konferencije o lekovitim energijama piramida održanoj septembra 2016. godine u Visokom i Sarajevu, izveden je niz merenja magnetnog polja sa više instrumenata sa zemlje i iz vazduha iznad piramidalnih struktura u Visokom.

Eksperiment je sproveo internacionalni tim iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, a tokom merenja su izvršena i snimanja terena u dolini piramida i arheološko-turističkom parku Ravne 2 čije snimke možete pogledati u ovom videu.

Pomoću dron letelice je po prvi put mereno magnetno polje upotrebom osciloskopa.

Merenja i snimanja su izvršena na mestima pogodnim za geometrijsku i energetsku analizu piramidalnog kompleksa u Visokom.