Da li želiš razumjeti Boga? Nauči prvo razumjeti sebe.

- Abba Evagrius