Pouzdan način kako ljude uvjeriti da vjeruju lažima je njihovo stalno ponavljanje jer se familijarnost ne razlikuje tako lako od istine.

- Daniel Kahneman