Čudni zvukovi s neba čuli su se u Budimpešti, Mađarska
Čudni zvukovi snimljeni su oko 22:00 sata.