Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 34. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Prethodno poglavlje je Zataškavanje.


ecch naslovna
© Sott.net
Kao što je navedeno u prijašnjem članku, naši su preci duboko vjerovali u povezanost ljudskog ponašanja i prirodnih katastrofa. Kad bi se ljudi dobro ponašali, priroda bi ostala mirna, ali ako bi se ljudi ponašali loše, to bi izazvalo gnjev 'bogova' i priroda bi žestoko reagirala.

Nisu samo 'uobičajeni' slojevi društva vjerovali u tu povezanost čovjeka i kozmosa. Učenjaci, proročišta i vođe su imali slična uvjerenja. Kroničari (povjesničari antičkog doba) pisali su beskrajne tekstove o kozmičkim nesrećama (božjem gnjevu) izazvanim zloporabama koje su počinile elite. To je zapravo bila srž njihovog pisanja.

echcc Abbildung 193
Slika 193: Mihael Sirijac, također poznat kao Mihael Veliki.
Kroničar Mihael Sirijac 698 je otišao još dalje. Svaku stranicu svojih kronika strukturirao je u dva stupca. U desnom stupcu je naveo političke poslove i ponašanje elita, dok je lijevi stupac posvetio prirodnim katastrofama koje su uslijedile. Naravno, obilno je i komentirao veze između tih događaja zbog poteškoća u razlučivanju koji je točno politički skandal izazvao koju ekološku katastrofu.699

Kako bismo naveli samo jedan primjer korelacije između kozmičkih katastrofa i lošeg ponašanja vođa, usredotočiti ćemo se na posljednja desetljeća Rimskog Carstva (530.-580. AD). Slijedi ulomak iz Prokopijeve Secret History (hrv. Tajna povijest, op.prev.), pod naslovom 'Kako je Justinijan ubio trilijun ljudi'. Imajte na umu da je Prokopije bio vjerojatno najistaknutiji povjesničar 6. stoljeća. Većina znanstvenika ga smatra posljednjim velikim povjesničarom antičkog svijeta. 700 Prokopije nije bio samo povjesničar; više od deset godina bio je i savjetnik najvećeg generala toga vremena, Velizara.701 Kao takav, tijekom ovog razdoblja brojnih putovanja, bitaka i pregovora, bio je izravan svjedok rimskog političkog i vojnog života. Nakon povlačenja iz vojnih poslova, postao je sudac i, kao takav je imao načine i sredstava za dobivanje povlaštenih informacija koje su sakupljene u njegovoj knjizi Secret History.702

Prokopijev izvještaj je vrlo živopisan opis plutokratskog režima sa svim njegovim nasiljem, korupcijom, izdajom, okrutnošću i nekompetentnošću da ga vrijedi opširno citirati. Naravno, svaka sličnost s modernim vremenima je čista slučajnost.
Da Justinijan nije bio čovjek, već demon u ljudskom obliku, kao što sam već rekao, moglo bi se dokazati uzimajući u obzir koliko zala je nanio čovječanstvu. Jer u monstruoznosti njegovih postupaka očituje se moć đavla. Mislim da bi točan izračun svih onih koje je uništio bio u svakom slučaju nemoguć, bilo kome osim Bogu. Prije bi netko izbrojio pijesak iz mora, ja bih rekao, nego ljude koje je ovaj car ubio.

Dok pogledamo zemlje koje je opustošio od stanovnika, rekao bih da je pobio trilijun ljudi. Libiju je, ogromnu kakva jest, toliko opustošio da biste morali prijeći dug put da pronađete i jednog čovjeka, a i taj bi bio rijetkost. A tamo je živjelo osamdeset tisuća Vandala sposobnih za oružje, a što se tiče njihovih žena, djece i slugu, tko bi mogao pogoditi njihov broj? Ipak, još brojniji od njih bili su Mauretanci, koji su sa svojim ženama i djecom svi bili istrijebljeni. I također, mnoge rimske vojnike i one koji su ih slijedili do Carigrada, sada prekriva zemlja; tako da ako bi se netko usudio reći da je pet milijuna ljudi stradalo samo u Libiji, ne bi, pretpostavljam, rekao polovicu toga.

Razlog tome je bio taj što je Justinijan, nakon što su Vandali bili poraženi, planirao, ne kako bi mogao najbolje ojačati svoju vlast, niti kako bi, štiteći interese onih koji su mu bili odani, mogao imati dobru volju svojih podanika: već je umjesto toga on bezumno odmah opozvao Belizarija, pod optužbom da je ovaj namjeravao sebe učiniti kraljem (ideja za koju je Velizar bio potpuno nesposoban) i kako bi mogao sam upravljati tamošnjim poslovima i moći opljačkati cijelu Libiju. Poslavši povjerenike da procijene pokrajinu, nametnuo je teške poreze tamo gdje ih prije nije bilo. Sve zemlje koje su bile najvrjednije, on je zauzeo i zabranio arijancima da promatraju njihove vjerske ceremonije. Nemaran u slanju potrebnih zaliha vojnicima, bio je prestrog prema njima i na druge načine; zbog čega su nastale pobune koje su rezultirale smrću mnogih. Jer nikada se nije mogao pridržavati ustaljenih običaja, već je sve prirodno bacio u pomutnju i poremećaj.

echcc Abbildung 194
© The York ProjectSlika 194: Mozaik koji vjerojatno predstavlja generala Belizarija (katedrala u Ravenni).
Italija, koja nije manje od tri puta veća od Libije, posvuda je bila opustošena od ljudi, čak i gore od drugih zemalja; a po tome se može zamisliti broj onih koji su tamo stradali. Razlog za ono što se dogodilo u Italiji već sam razjasnio. Ovdje su se ponovili svi njegovi zločini u Libiji; poslavši svoje revizore u Italiju, ubrzo je sve uznemirio i pokvario.

Vlast Gota, prije ovog rata, prostirala se od zemlje Gala do granica Dakije, gdje je grad Sirmij. Nijemci su držali Cisalpinsku Galiju i veći dio zemlje Mlečana, kada je rimska vojska stigla u Italiju. Sirmij i susjedna država bili su u rukama Gepida. Sve je to potpuno depopulirao. Jer oni koji nisu poginuli u bitci, poginuli su od bolesti i gladi, koje su kao i obično slijedile rat u stopu. Iliriju i cijelu Trakiju, to jest od Jonskog zaljeva do predgrađa Carigrada, uključujući Grčku i Hersonez, gotovo svake godine, od vremena kada je Justinijan preuzeo Rimsko Carstvo, preplavili su Huni, Slaveni i Anti; i nepodnošljive stvari koje su činili stanovnicima. Jer u svakom od ovih upada, rekao bih, više od dvjesto tisuća Rimljana je ubijeno ili porobljeno, tako da je sva ova zemlja postala pustinja poput one u Skitiji. . . .

Jer ni Perzijanci ni Saraceni, ni Huni ili Slaveni ili ostali barbari, nisu se mogli povući s rimskog teritorija neoštećeni. U svojim prodorima, a još više u svojim opsadama gradova i u bitkama, gdje su nadvladavali protivničke snage, sudjelovali su u velikim gubicima. Ne samo Rimljani, nego i gotovo svi barbari su tako osjetili Justinijanovu krvožednost. Dok je i sam Chosroes bio dovoljno loš, kao što sam na drugim mjestima pokazao, Justinijan mu je svaki put davao povoda za rat. Jer nije pazio da svoju politiku prilagodi prikladnom vremenu, već je sve činio u krivom trenutku: u vrijeme mira ili primirja uvijek je lukavo pronašao izgovor za rat sa svojim susjedima; dok je u vrijeme rata neopravdano izgubio interes, i predugo je oklijevao u pripremama za kampanju, nesretan zbog potrebnih troškova; i umjesto da se usredotoči na rat, svoju je pozornost posvetio promatranju zvijezda i istraživanju prirode Boga. Ipak, nije htio odustati od neprijateljstava, budući da je bio tako krvožedan i tiranski, čak i kada nije mogao pobijediti neprijatelja zbog svog nemara u suočavanju sa situacijom.

Dakle, dok je bio car, cijela zemlja je bila crvena od krvi gotovo svih Rimljana i barbara. Takvi su bili rezultati ratova u cijelom Carstvu u to vrijeme. Ali građanski sukobi u Carigradu i u svakom drugom gradu, ako se računaju mrtvi, ne bi, vjerujem, bio ne manji broj ubijenih od onih koji su poginuli u ratovima. Budući da su pravda i nepristrano kažnjavanje rijetko bili usmjereni protiv prijestupnika, a svaka od dviju frakcija pokušavala je pridobiti naklonost cara nad drugom, nijedna strana nije održala mir. Svaki je, prema svom osmijehu ili mrštenju, bio čas prestravljen, čas ohrabren. Ponekad su napadali jedni druge u punoj snazi, ponekad u manjim skupinama, ili čak stajali u zasjedi protiv prvog pojedinačnog čovjeka suprotne strane koji je naišao. Trideset i dvije godine, bez prestanka, vršili su napade jedni protiv drugih, mnoge od njih općinski župan kažnjavao je smrću. No, kazna za te prekršaje uglavnom je bila usmjerena protiv Zelenih.

Nadalje, progon Samarijanaca i takozvanih heretika ispunio je Rimsko carstvo krvlju. Neka ova trenutna rekapitulacija bude dovoljna da se prisjetimo onoga što sam malo potpunije opisao. Takve su bile stvari koje je cijelom čovječanstvu učinio demon u tijelu, za koje je Justinijan, kao car, bio odgovoran. A kakva je zla neka skrivena i dijabolička sila nanijela ljudima, sada ću ispričati.

Tijekom njegove vladavine nad Rimljanima dogodile su se mnoge katastrofe raznih vrsta: za koje su jedni rekli da su posljedica prisutnosti i umijeća đavla, a drugi su smatrali da ih je počinilo Božanstvo, koje se, zgroženo Rimskim Carstvom, odvratilo od njega i predalo je zemlju Đavlu. Rijeka Scirtus je poplavila Edesu, stvarajući bezbrojne patnje među stanovnicima, kao što sam drugdje napisao. Nil se dizao, kao i obično, ali se nije spustio na uobičajeno u sezoni, te je donio strašne nesreće ljudima tamo, kao što sam također prije ispričao. Cydnus je poplavio Tarzu, pokrio je gotovo cijeli grad nekoliko dana, i nije se povukao sve dok nije učinio nepopravljivu štetu.

Potresi su uništili Antiohiju, vodeći grad Istoka; Seleuciju, koja se nalazila u blizini; i Anazarbus, najpoznatiji grad u Ciliciji. Tko bi mogao nabrojati one koji su stradali u ovim metropolama? Ipak, treba dodati i one koji su živjeli u Ibori; u Amaseji, glavnom gradu Ponta; u Polibotu u Frigiji, kojeg su Pizidijanci zvali Polimed; u Lihnidu u Epiru; i u Korintu: svi gusto naseljeni gradovi od davnina. Svi su oni u to vrijeme uništeni potresima, uz gubitak gotovo svih njihovih stanovnika. A onda je došla kuga, koju sam već spomenuo, koja je ubila barem polovicu onih koji su preživjeli potrese. Tolikim ljudima je stigla njihova propast, kada je Justinijan prvi put došao upravljati rimskom državom, a kasnije zasjeo na prijestolje autokracije.

Sada mislim da sam dovoljno pokazao kako je ovaj razarač progutao sav javni novac i opljačkao svakog člana Senata, javno i privatno, te sva njegova imanja; i kako je podnošenjem lažnih optužbi zaplijenio imovinu svih ostalih koji su bili na glasu kao imućni, pretpostavljam da sam adekvatno ispričao: kao u slučaju vojnika, podređenih časnika i straže palače; poljoprivrednika i zemljoposjednika; onih čiji je posao bio s riječima; trgovaca, brodovlasnika i pomoraca; mehaničara, obrtnika i trgovaca na tržnicama; onih čiji je život u kazalištu; i zapravo svih ostalih, koji su zauzvrat bili pogođeni štetom koja je njima nanesena. . . .

Srušio se jedan od općinskih akvadukta, koji je opskrbljivao ne mali dio gradske vode; ali vladari su zanemarili stvar i odbili ga popraviti, iako je stalna gužva ljudi koji su morali koristiti bunare bila prilično zagušljiva, a sva su kupališta bila zatvorena. S druge strane, besmisleno je bacao ogromne svote novca na zgrade uz more i drugdje, po svim predgrađima, kao da ovom paru nisu bile dovoljne palače, kojima su svi bivši carevi bili zadovoljni. Dakle, nije htio uštedjeti novac, nego uništiti svoje podanike, tako što je odbio obnoviti akvadukt; jer nitko se nikada u cijeloj ljudskoj povijesti nije rodio koji je više od Justinijana bio željan da se dočepa novca, a zatim da ga odmah ponovno baci. A od dvije stvari koje su im preostale, da piju i jedu vodu i kruh, ovaj je car oštetio one koji su bili u zadnjim krajnostima siromaštva; čineći jednu teško nabavljivom, a drugu preskupom za kupnju.

Justinijanova djela bila su takva da cijela vječnost ne bi bila dovoljno duga da bi ih se moglo adekvatno opisati. Stoga će nekoliko primjera biti dovoljno da se budućim naraštajima rasvijetli cijeli njegov karakter: kakav je on bio prevarant, kako je zanemario Boga, svećenike, zakone i ljude koji su mu se pokazali odani. Nije imao nimalo srama, ni kad je donio uništenje Državi, ni za bilo kakvo zlo; nije se trudio opravdati svoje postupke, a njegova jedina briga bila je kako bi mogao doći u vlastiti posjed svih bogatstava svijeta.

Poznavajući bezbroj drugih takvih Justinijanova djela, ne mogu ih uključiti, budući da se bliži kraj ove knjige. U svakom slučaju, ono što sam rekao bit će dovoljno da pokaže prirodu čovjeka.703
echcc Abbildung 195
© TheYork ProjectSlika 195: Justinijan (Mozaik
katedrale San Vitale u Ravenni).
Prokopije je jasno uspostavio vezu između političkih zlouporaba i katastrofa. U tom pogledu nije se razlikovao od ostalih kroničara. Svi su povukli paralelu jednostavno zato što su bili izravni svjedoci te dvije vrste događaja, i godinama ih iskusili iz prve ruke.

Neki moderni znanstvenici pokušavaju objasniti izvanredne izvještaje kroničara govoreći da su jednostavno bili skloni pretjerivanju. To može biti slučaj kada se radi o stvarima kao što su broj ubojstava ili vojne pobjede, ali kada je riječ o očitim opisima kozmičkih događaja i katastrofa, kako objasniti činjenicu da su kroničari koji su ponekad bili udaljeni stotinama kilometara, i nikada se nisu sreli, dali isti izvještaj o istom događaju? Uljepšavanje je jedno; veliko izmišljanje katastrofalnih događaja je sasvim drugo. Kada se čitaju s mogućnošću takvih katastrofa na umu, njihova izvješća su objektivna i uravnotežena kao i njihova pisanja o svjetovnijim događajima.

Prokopijeva Tajna Povijest je nedvojbeno jedna od najmučnijih denuncijacija ikada napisanih. Prokopije je svoje gnušanje prema Justinijanu, Teodori (Justinijanovoj ženi) i svemu što su oni činili učinio potpuno jasnim. U njima nije našao niti jednu iskru ljudskosti. Čini se da je čak i pisao tekst kako bi se pokušao uhvatiti u koštac s onim što vidi i doživljava, jer u svom treningu nije imao klasičnih primjera koji bi mu to mogli objasniti. U jednom trenutku postavlja pitanje: "Kako itko može riječima objasniti Justinijanov lik?" Očajnički stil teksta otkriva njegovu frustraciju.

Uzimajući u obzir činjenicu da moderne psihologijske studije otkrivaju da pojedinci poput Justinijana i Theodore zaista postoje, svatko tko je duboko proučavao psihopatologiju ili tko je osobno iskusio tip pojedinca kakav je bio Justinijan, zna odmah i visceralno o čemu govori i zašto je to utjecalo na njega onako kako je utjecalo.

Važno je napomenuti da je Prokopijev opis Justinijana i Teodore i njihove vladavine potvrđen od strane drugih izvora koji su se bavili istim događajima i potvrđen nepobitnim dokazima. Anthony Kaldellis piše:
Nepristrana analiza dokaza upućuje na zaključak da je Theodora zapravo bila sitna, arogantna, gnjevna, neoprostiva, nemilosrdna i spremna žrtvovati sve za svoje osobne svađe i pohlepu. Takvi ljudi postoje i ne bismo smjeli odbaciti svjedočanstva povjesničara koji nam pokušavaju pričati o njima uz veliki osobni rizik.704
echcc Abbildung 196
Slika 196: Carica Teodora. Detalj mozaika iz San Vitalea.
Justinijan je vladao Bizantskim Carstvom (tj. Istočnim Rimskim Carstvom) od 527. do svoje smrti 565.705 Tablica na slici 197. prikazuje popis katastrofa o kojima su kroničari706 izvijestili iz vremena između 535. i 591. godine.

Učestalost katastrofa je velika. Ova je kompilacija je još upečatljivija kada se uzme u obzir geografski opseg zapisane povijesti (ograničen na područje Sredozemlja), vremenski raspon (obuhvaća samo 56 godina) i broj izvora (ograničen na desetak kroničara).707

Kometi se spominju 16 puta (plavo), potresi 18 puta (zeleno) i kuga 19 puta (crveno).708 Međutim, ono što ova tablica ne pruža jest obujam svakog događaja. Evo tri ulomka od prethodno spomenutog kroničara Mihaela Sirijca koji daju predodžbu o tome što se u to vrijeme događalo. Počnimo sa 'znakom na Suncu', što je prilični eufemizam, kao što ćemo vidjeti u sljedećem opisu:
Nešto ranije, 536. godine, postojao je znak na Suncu. Takav znak do sada nismo vidjeli i nigdje nije zapisano da se ikada prije u svijetu dogodio. Da nismo našli zapise u najvjerodostojnijim i najprovjerenijim spisima i izjavama ljudi dostojnih povjerenja, ne bismo to zapisali jer je to teško zamisliti. Tako se kaže da je Sunce potamnilo, a pomrčina je trajala godinu i pol, odnosno osamnaest mjeseci. Svaki dan je sjalo oko četiri sata i još uvijek je ovo svjetlo bilo samo slaba sjena. Svi su govorili da se Sunce neće vratiti u svoje početno stanje. Plodovi nisu dozrijevali, a vino je bilo poput onog od kiselog grožđa.709
Objašnjenje koje pada na pamet za tako prošireni 'znak na Suncu' je koncentracija atmosferske prašine takve veličine da je Sunce bilo zatamnjeno 18 mjeseci. Podrijetlo ove prašine možda je bila jaka kometnarna ili vulkanska aktivnost, ili kombinacija to dvoje, jer znamo da su često u korelaciji.710

Sada, evo izvještaja o kugi koja je pogodila Carigrad 543. godine:
Kada je kuga zahvatila carski grad, prvi put se pojavila među siromašnima. Bilo je dana kada smo u jednom danu odnijeli 5 000 tijela, sljedeći dan 7 000, sljedeći dan 12 000, te sljedeći dan 16 000. Kako je to bilo u početku, muškarci su boravili u lukama, na vratima grada, na drugoj obali i javljali su svoj broj. A ako se želi izbrojati, zapravo je bilo više od 300.000 odvedenih daleko od javnih mjesta, a kada je broj pojedinaca dosegao 1000, prestali su brojati. Nakon što su siromašni umrli, uništenje je zahvatilo moćne i plemenite pojedince carstva, te one koji su na trenutak izbjegli smrt tako što su izbjegli bolest prepona i boginje, koje u našem jeziku nazivamo "tumorima" i koje oni zovu buboni. Vidjeli smo da se ova bolest nije pojavila samo među ljudima, već i među životinjama, čak i među divljim životinjama, čak i među zemaljskim gmazovima. Mogli ste vidjeti stoku i pse, pa čak i miševe, s natečenim preponama, koji su podlegli bolesti i umirali..

... Grobara je bilo premalo, a ovaj veliki grad je postao sumorna grobnica za svoje stanovnike. Kako više nismo mogli pronaći grobnice, leševe su gomilali u čamce i kao balegu bacili na drugu obalu. Car je vidio što se dogodilo, naredio je da se napravi oko šest stotina nosila i odredio je jednog od svojih činovnika, te mu je naredio da uzme onoliko zlata koliko je potrebno da unajmi ljude da kopaju velike jame u koje će se gomilati leševi. To je učinjeno u planinama, a u svaku od ovih jama bačeno je 70.000 leševa. Oko jama je postavio ljude koji su gomilali leševe u redove, jedan na drugog, na isti način na koji se slaže sijeno. Kao rezultat toga, grad je oslobođen leševa. Jedan od naših đakona, koji se bavio ovim poslom, pronašao je zatvorenu i smrdljivu kuću. Ušao je i zatekao dvadesetak ljudi koji su trulili i bili pojedeni od crva. Doveo je nekoliko muškaraca i oni su odnijeli leševe. Bilo je žena koje su umrle i čija su se mala djeca, još živa, držala za majčine grudi dok su plakala.711
Reported calamities
© Sott.netSlika 197: Prijavljene katastrofe (535.-591. AD).
echcc Abbildung 198
© Leslie McCluskeySlika 198: Zamagljeno sunce zbog visoke koncentracije atmosferskih čestica.
Kao što vidite, ovdje se ne bavimo uobičajenom epidemijom. Brojke su zapanjujuće, čak i ako prihvatimo mogućnost ponekog pretjerivanja. Prije Justinijanove kuge, u Carigradu je živjelo 500 000 stanovnika.712 Kuga je ubila gotovo polovicu njegovih stanovnika. Prema suvremenim procjenama, rečeno je da je prouzročio smrt najmanje jedne četvrtine ljudske populacije istočnog Mediterana;713 a to je bio tek prvi val; kuga se uvijek i iznova vraćala.

Evo jednog od posljednjih ulomka koji opisuje veliki potres koji se dogodio 559. godine:
Kad se ovaj strašni potres dogodio u Bejrutu i drugim obalnim gradovima Fenikije,714 more se povuklo, po Božjem nalogu, na oko dvije milje. Dno mora bilo je otkriveno, i vidjeli smo mnogo stvari, olupine brodove pune robe. I umjesto [da se uplaše] ovih užasa, oni koji su [bili na rubu mora] trčali su [željno] da zgrabe ovo blago skriveno [u dubinama], ušli su [u olupine] i natovarili [blago] da ga odnesu. Naravno, i drugi su pohrlili da uđu u olupine, a onda se strašna sila mora vratila i progutala ih u svojim dubinama, po tajnom Božjem planu. Oni koji su još bili na obali, vidjevši da se more vraća, okrenuli su se da pobjegnu, ali je potres srušio zgrade na njih i zatrpao ih. To se dogodilo u svim obalnim gradovima, a posebno u Bejrutu, gdje je požar izbio nakon razaranja grada. Požar je trajao dva mjeseca. Čak se i kamenje potrošilo i pretvorilo u vapno.715
Ovdje nalazimo opise ogromnog tsunamija i najneobičnijeg požara koji je trajao dva mjeseca i pokazao neuobičajeno visoke temperature.716

Vjerodostojnost izvještaja kroničara o ovom vremenu717 konačno je dokazana tijekom 1990-ih, kada su znanstvenici otkrili i istražili nekoliko linija dokaza koji su pokazali da je masivan kometarni objekt ušlo u Zemljinu atmosferu 536. godine i da je to razdoblje obilježeno iznimnim klimatskim stresom. Nekoliko neovisnih studija pokazuje niz neviđenih hladnih zima počevši od 536. (jedna od najhladnijih godina ikad) 718. i završava oko 545., što je pokazano analizom prstenova drveća iz uzoraka drva pronađenih u Irskoj,719 Skandinaviji,720 kontinentalnoj Europi, Sjevernoj Americi,721 Mongoliji722 i Argentini.723 Sve ove studije upućuju na isti zaključak: iznenadno hlađenje724 nastalo je zbog atmosferskog vela prašine, vjerojatno uzrokovanog eksplozijom masivnih kometarnih objekata u atmosferi725 726 - za referencu, bili su to višestruki događaji nalik Tunguskoj ili Shoemaker-Levy.

plague of Justinian
© University of California, IrvineSlika 199: Prvi val Justinijanove kuge (541.-544. AD).
Bryan Ward-Perkins piše o padu Rimskog Carstva:
Post-rimski svijet vratio se na razine ekonomske jednostavnosti, niže čak i od onih iz neposredno predrimskog doba, s malo kretanja robe, lošim stanovanjem i samo najosnovnijim proizvedenim predmetima. Sofisticiranost rimskog razdoblja, širenjem visokokvalitetne robe naširoko u društvu, uništila je lokalne vještine i lokalne mreže koje su u pred-rimsko doba davale ekonomsku složenost niže razine. Prošla su stoljeća do kada su ljudi u bivšem carstvu ponovno stekli vještine i regionalne mreže koje su ih vratile na ove pred-rimske razine sofisticiranosti. Ironično, gledano iz perspektive Britanije iz petog stoljeća i većine Mediterana iz šestog i sedmog stoljeća, rimsko je iskustvo bilo iznimno devastirano.727
Opsežna istraživanja dostupnih dokaza pokazuju da je tijekom 6. stoljeća naše ere nestala svaka vrsta ljudske aktivnosti izvan osnovnog preživljavanja. Između 7. i 10. stoljeća, ljudska aktivnost u Rimskom Carstvu praktički nije postojala:
  • Izgradnja kuća degradirala se iz brojnih složenih kamenih kuća u raštrkane drvene kolibe.728
  • Metalna industrija gotovo je prestala postojati, a tek tijekom 16. stoljeća ponovno će biti dostignuta razina industrijske aktivnosti kao prije pada Rima.729
  • Široko rasprostranjena i razrađena keramika postala je vrlo rijetka, a napredak je toliko stagnirao da je nemoguće razlikovati keramiku iz 7. stoljeća od one proizvedene 2 stoljeća kasnije.730
  • Vrlo malo crkava izgrađenih u tom razdoblju bile su je više od 10 puta manje od rimske bazilike sv. Petra iz 4. stoljeća.731 Samo bi katedrale iz 11. stoljeća postigle slične veličine.
  • Poljoprivreda i tehnike ratovanja stagnirali su 3 stoljeća.732
  • Kvaliteta i količina kovanog novca opala je u većini regija Carstva.733
  • Pisani dokumenti su bili gotovo potpuno odsutni 3 stoljeća.734
Na slici 200 vidimo arheološku sliku problema s kojim se bavimo. S lijeve strane vidimo seoska naselja sjeverno od grada Rima, u rimsko doba, što je otkriveno arheološkim terenskim istraživanjem. Datum je oko 100. godine poslije Krista.

Sada, pogledajmo sliku s desne strane, sliku 'poslije'. Predstavlja lokalitete gdje je otkrivena keramika od 5. do 8. stoljeća. To je 300 godina. To je dugi vremenski period koje je pokriven jednom slikom, tako da možete zamisliti da je, u bilo kojem trenutku, broj stvarnih naselja bio mnogo mnogo manji od onoga što vidite ovdje gdje je tih 300 godina preuveličano!

Pad broja stanovnika nije samo zapanjujući, on je užasan za zamisliti. Od krajolika koji je bio gusto naseljen modernim zgradama, ekstenzivnom kultivacijom i zamršeno umrežen, brzo prelazimo na krajolik koji je uglavnom prazan prostor. Štoviše, dokazi o naseljenosti u gradovima i metropolama se u isto vrijeme dramatično smanjuje.735 To znači da ljudi nisu bježali sa sela u gradove. Ovdje gledamo na stopu smrtnosti od 90%.

echcc Abbildung 200
© Ward-PerkinsSlika 200: Naselja sjeverno od Rima, c. 100. godine nove ere (lijevo) i od 5. do 8. stoljeća (desno).
Kolaps nije bio jednoličan. Slika 201. prikazuje pad razine razvoja u raznim područjima Rimskog Carstva.

Opće je slaganje da su se stvari u Britaniji dogodile vrlo rano i vrlo brzo. Post-rimska Britanija potonula je na razinu preživljavanja pred-rimskog željeznog doba. Čak i prije dolaska Rimljana, Britanija je imala vlastito aktivno i produktivno gospodarstvo. Ništa od ovoga se ne može naći u post-rimskoj Britaniji iz 5. i 6. stoljeća. Trebalo je 300 godina da se Britanija dovoljno oporavi da se čak i izjednači s vlastitim razvojnim stanjem iz željeznog doba prije nego što su Rimljani došli.

U isto vrijeme, Istočno Carstvo je nastavilo napredovati u nekim aspektima na neko vrijeme. Novo stolno posuđe proizvodilo se na Cipru i u Fokeji (zapadna obala Turske). Pojavljuju se nove vrste amfora koje su prevozile ulje i vino iz različitih područja Levanta.736 Novac se nastavio proizvoditi, zgrade su se nastavile graditi u elegantnom stilu, barem u Carigradu.

Čini se da su Levant do Egipta i središnja Grčka doživjeli izvanrednu ekspanziju. Naselja ne samo da su porasla tijekom tog razdoblja, već se, i generalno, povećao i prosperitet. Taj porast ostavio je za sobom masu novosagrađenih kuća i čitav niz samostana i crkava. (Ta je činjenica također važna.) Ali tada, u Egejskom moru, sve je to iznenada završilo, kao što je prikazano na slici 201., oko 600. godine nove ere. Veliki gradovi Atena, Korint i Efez smanjili su se na djelić svoje prijašnje veličine baš kao što se to već dogodilo u Zapadnom Carstvu. Čini se da se to dogodilo istom iznenadnošću kao što se dogodilo u Britaniji šezdeset godina ranije. Carigrad se također dramatično smanjio u broju stanovnika i bogatstvu.

Collapse of Roman Empire
© Sott.net, prilagođeno od Ward-PerkinsSlika 201: Kolaps razine razvoja u Rimskom Carstvu (300.-900. AD).
Do 700. godine nove ere, jedina područja bivšeg Rimskog Carstva koja nisu 'pala' bili su Levant i Egipat. Ovo može objasniti nagli uspon Arapskog carstva, ili kalifata, počevši od 7. stoljeća. Možda Arapi nisu osvojili Rimsko Carstvo; možda su jednostavno ušli na prazna područja.

Dakle, posvuda se može izmjeriti isti pad, iako je napredovao nešto sporije. Čini se da sve ovo ukazuje na to da nije bilo niti jednog trenutka potpunog kolapsa za cijelo carstvo. Nestalo je u različito vrijeme na različitim mjestima i nastavio se različitom brzinom dok su neka mjesta samo umjereno opadala.

Ali, kako bismo ovu raspravu vratili na početak, gore navedene činjenice pokazuju pozitivnu korelaciju između opresivnog, okrutnog i korumpiranog režima i velikih kataklizmičkih događaja. Ovo nije jedini primjer koji bi se mogao iznijeti. Bilo je nekoliko takvih razdoblja - diskontinuiteta u povijesti - nakon kojih se uspostavlja stabilnost i stvari se vraćaju na pravi put. (Možda galski narodi i nisu bili toliko ludi kada su izjavili da im je jedini strah da će im nebo pasti na glavu!)737

Takva su razdoblja općenito označena ogromnim naporima da se ponovno uspostave norme, pisanje, izgradnja u velikim razmjerima, a vrlo često i imperijalistička nastojanja u obliku osvajačkih ratova i dominacije. Najnovije ozbiljno Mračno doba u našoj povijesti je ono koje je uslijedilo nakon pada Rima. Sam Rim je nastao nekoliko stotina godina nakon prethodnog Mračnog doba, o čemu smo već raspravljali u kontekstu transformacije promatračke znanosti u mitove.738

Vrlo je važno razumjeti Rim budući da se čini da su glavni aspekti naše sadašnje civilizacije - osobito u pravnim i upravljačkim arenama - uvelike temeljeni na onome što je Rim navodno započeo prije 2500 godina. Sigurno je da je kršćanstvo oblikovalo Rimsko Carstvo i moglo bi se reći da je njegovo proširenje. Kršćanstvo je tada oblikovalo zapadnu civilizaciju jer je ono bilo oruđe, ideologija kojom su patološki vođe zaslijepili i angažirali sve veće mase ljudi koji su preživjeli Mračno doba,739 kako bi izvršavali njihove naloge. Tijekom cijelog razdoblja kada su se ti fazni prijelazi manifestirali, postoji mnogo opisa katastrofa povezanih s kometima/asteroidima.

Zaključak je sljedeći: ono što se dogodilo Rimskom Carstvu nije bila puka transformacija: to je bio kraj civilizacije koja nije povratila izgubljeno tlo sljedećih više od 800 godina.

Reference:

698 Jedan od najvažnijih sirijskih pravoslavnih patrijarha koji je napisao univerzalnu kroniku na sirijskom jeziku, koja pokriva događaje od stvaranja do 1195. Vidi: Weltecke D., 'The World Chronicle by Patriarch Michael the Great (1126-1199):Some reflections', Journal of Assyrian Academic Studies
699 Michel le Syrien, Chronique de Michel le Syrien, knjige I, II, III i IV (nisu prevedene na engleski).
700 'Prokopije Cezarejski', About.com. Vidi: ancienthistory.about.com/od/historians/g/013108Procopius.htm
701 'Srednjovjekovni izvornik: Prokopije iz Cezareje: Tajna povijest', sveučilište Fordham. Vidi: www.fordham.edu/halsall/basis/procop-anec.asp
702 Vidi izvrsno djelo Anthonyja Kaldellisa: Procopius of Caesarea: Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity
703 Prokopije, The Secret History (preveo Richard Atwater), poglavlje XVIII
704 Kaldellis, op. cit., str. 130.
705 Evans, JA, 'Justinian', De Imperatoribus Romanis, Sveučilište Britanske Kolumbije. Vidi: http://www.roman-emperors.org/justinia.htm
706 MtS = Mihael Sirijac, Ps.D. = Pseudo Dyonisos, JoE = Ivan iz Efeza, GoT = Grgur iz Toursa.
707 Također imajmo na umu da za najteže kataklizme ne postoje pisani izvještaji, jednostavno zato što nijedan svjedok nije preživio. To može objasniti brojne 'prazne stranice' povijesti, poput 'mračnog doba' od 6. do 9. stoljeća naše ere.
708 Zanimljivo je da se Justinijanova kuga pojavila 541. godine, odmah nakon duljeg razdoblja kometne aktivnosti (538.-541.). Vidi poglavlje 21: 'Povećanje aktivnosti kometa'
709 Mihael Sirijac, Chroniques Universelles (preveo Sott.net), knjiga IX, poglavlje XXVI; također pogledajte i članak Zašto je svijet 536. potonuo u tamu?
710 Vidi poglavlje 23: 'Zemlja se "otvara": Potresi, erupcije i pukotine'
711 Mihael Sirijac, op. cit., knjiga IX, poglavlje XXVIII
712 Harl, WH, 'Early Medieval and Byzantine Civilization: Constantine to Crusades', Sveučilište Tulane. Vidi: www.tulane.edu/⇠august/H303/handouts/Population.htm
713 Mango, C., Bizant: Carstvo Novog Rima
714 Mediteranska obala Libanona.
715 Mihael Sirijac, Chroniques Universelles (preveo Sott.net), knjiga IX, poglavlje XXIX
716 Vapnenac se pretvara u vapno na 900° Celzijusa (1652° Fahrenheita).
717 Prokopije, Kasiodor, Ivan iz Efeza i Evagrije Šolastik neovisno izvještavaju o teškim poremećajima do kojih je došlo oko 536. godine.
718 Scuderi L., 'Zapis o godišnjim temperaturama u planinama Sierra Nevada u 2000-godišnjim prstenovima', Science (5. ožujka 1993.) 259 (5100): 1433-1436
719 Baillie, M., Svjetska arheologija (1991) 233-43; Exodus to Arthur
720 Briffa, K., et al., 'A 1400-godišnji zapis o ljetnim temperaturama u Fennoscandii u prstenovima drveća', Nature (2. kolovoza 1990.) 346: 434-439
721 LaMarche, V., 'Paleoklimatski zaključci iz Long Tree-Ring Records', Science (15. ožujka 1974.) 183 (4129): 1043-1048; Scuderi, L., 'Zapis o godišnjim temperaturama u planinama Sierra Nevade iz 2000-godišnjih prstenova drveća', Science (5. ožujka 1993.) 259 (5100): 1433-1436
722 D'Arigo, S., et al., '1.738 godina mongolske temperaturne varijabilnosti zaključeno iz kronologije širine prstena sibirskog bora', Geophys. Rez. Lett. (2001.) 28: 543-46
723 Baillie, op. cit.
724 Briffa i dr., op. cit.
725 Clube, V. & Napier, W., 'The Microstructure Of Terrestrial Catastrophism', Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society 211(4): 953-968
726 Rigby, E., et al., ' Udar kometa u AD 536. ?', A&G (2004) 45(1): 1.23-1.26
727 Ward-Perkins, B., Pad Rima, str. 136-137, ulomci
728 Ibid., str. 95, 111
729 Ibid, str. 96
730 Hans-Ulrich, N., Je li rani srednji vijek doista postojao, str. 5
731 Ward-Perkins, op. cit., str. 148-149
732 White, L. Jr., Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft
733 Ward-Perkins, op. cit., str. 110-117
734 Hardouin, J., The Prolegomena, str. 64
735 Ward-Perkins, op. cit.
736 Područje istočnog Mediterana.
737 Keltski vođe, na pitanje Aleksandra Velikog čega se najviše boje, odgovorili su da je njihov najveći strah da bi im nebo moglo pasti na glave. Bez sumnje je Alexander bio razočaran što nije imenovan. Vidi Arrian, Aleksandrove kampanje, knjiga I:4.
738 Knight-Jadczyk, L., Comets and the Horns of Moses: Secret History of the World Vol. 2
739 Vidi poglavlje 35: 'Dinastički ciklus'