fireball
Primili smo 20 izvješća o vatrenoj lopti viđenoj iznad Britanske Kolumbije, OR i WA u ponedjeljak, 31. srpnja 2023. oko 06:45 UT.

Za ovaj događaj smo dobili jedan video.