Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 6. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Vrlo zanimljivo svojstvo plazme je njena skalarnost. To znači da plazma pokazuje slično ponašanje i svojstva bez obzira koliko je primjer velik ili malen: u kozmosu ili u laboratoriju. Činjenica jest da se plazma pojavljuje u širokom rasponu veličina od onih ispod atomske skale (odnosno od disociranih elektrona i njihovih atomskih jezgara). Taj se raspon veličina proteže od 10-10 metara promjera pa sve do galaktičke skale koja, u slučaju naše Mliječne staze, iznosi oko 1020 metara u promjeru.

To znači da se plazma proteže preko 30 redova veličine (1030, ili 1-pa-30-nula) što se tiče skale veličina. Plazma pokazuje slična svojstva duž cijelog ovog raspona. Donja slika ilustrira analogiju između mikroskopske plazme (atomska skala) i makroskopske plazme (skala Sunčevog sustava).

Analogija atoma i solarnog sustava
© www.zeronews.usUmjetnički prikaz analogije Sunčev sustav - atom.
Zbog ove široke skalarnosti, kozmolozi plazme mogu izvoditi opažanja, postavljati hipoteze, te najvažnije - testirati ih u svojim laboratorijima (odnosno na maloj skali) i kroz "transformacije sličnosti" primijeniti svoje rezultate na plazme koje su mnogo redova veličine veće (na primjer, na kozmičke fenomene). Iz te perspektive, laboratorijski eksperimenti s plazmom koji se primijenjuju na kozmološke događaje su slični testiranju letjelice ili proučavanju prirodnog vrtložastog toka u "tunelima vjetra" upotrebom modela manje veličine, te zatim primjene dobivenih rezultata na objekte stvarne veličine.

Ova mogućnost testiranja omogućuje predviđanja i testiranje teorija putem različitih konkretnih eksperimenata, što je ključan aspekt znanstvene metode, kao što je to izjavio filozof znanosti Karl Popper:
Kriterij znanstvenog statusa teorije je njena prirođena sposobnost da se može pokazati da je u krivu, ili pobiti, ili testirati.