Program za praćenje objekata blizu Zemlje ažurirao je svoju bazu podataka i neprestano prati pet dolazećih asteroida koji će proći veoma blizu Zemlje sledeće godine.

Asteroidi
Nijedan od ovih objekata nije opasan, a samo jedan će nam se približiti više od Meseca. Ipak, dva od njih su samo pronađeni u poslednjih nekoliko meseci, što je samo podsetnik koliko obazrivi treba da budemo i da ih pratimo.

Prvi blizak susret sa asteroidom će se dogoditi u julu, kada će objekat poznat kao 2017 BS5 prolete na 1.1 milion kilometara od Zemlje, što je više od tri puta veće od distance Zemlja-Mesec. Ovo je najveći asteroid koji će proći pored nas i procenjuje se da se proteže na 40 do 90 metara.

Asteroid 2012 TC4 (širok između 12 i 27 metara) će se najviše približiti Zemlji u oktobru, kad će biti samo 11.500 kilometara udaljen od naše planete.

Preostala tri objekta će proći na više od 1.3 milion kilometara od Zemlje, a najbliže će biti Zemlji 3. decembra, 24. februara i 2. aprila. Svi su manji objekti i svaki je manje od 40 metara širok.

Asterodi koji će pored Zemlje proći u februaru poznat je kao 2017 DR109 i otkriven je prošlog februara. Ako bi došlo do potencijalnog sudara, bilo bi veoma malo vremena da se reaguje. Prošle godine, NASA i Federalna agencija za vanredne situacije je izvodila vežbe kako bi simulirala situaciju u kojoj bismo se našli u slučaju udara asteroida. Oni planiraju da sprovedu testove sa lokalnim vlastima kako bi razumeli kako da najbolje izbegnu potencijalna oštećenja i gubitke. Ovakva vrsta pripreme je dobra kako bi se podigla svest o opasnosti od asteroida.