Istraživači otkrivaju da su prapovijesni Britanci jeli ljude i rezbarili ureze na njihove kosti
© Natural History Museum

Kosti stare 15.000 godina pronađene u špilji u engleskom Cheddar Gorgeu imaju na sebi neobične cik-cak urezotine za koje znanstvenici smatraju da se radi o namjernom rezbarenju.


Već je ranije proučavanje tih kostiju pokazalo da se radi o dokazima kanibalizma. No paleontolozi raspravljaju da li su neki od tragova pronađenih na kostima namjerno rezbareni ili jednostavno tragovi klanja, piše Mirror.

Autori nove studije proučavali su ljudsku desnu palčanu kost iskopanu još 1987. u špilji Gough's Cave.

Kost je modificirana urezanim oznakama, štetom nastalom udaranjem i tragovima zubi, kao i neobičnim cik-cak urezima sa strane.

Kako bi istražili da li su ti cik-cak urezi rezultat namjernog rezbarenja kosti, znanstvenici su koristili makro i mikromorfometričnu analizu oznaka te su ih uspoređivali s drugim artefaktima istog perioda.

Analiza je otkrila kako su oznake namjerno urezane, što sugerira da su rezbarije "namjeran sastojak kanibalskog rituala".

Istraživači otkrivaju da su prapovijesni Britanci jeli ljude i rezbarili ureze na njihove kosti
© Bello et al (2017); CCA
Izrezbareni artefakti pronađeni u špilji Gough’s Cave
Znanstvenici mogu samo nagađati o simbolizmu ovih rezbarija, ali jedno od objašnjenja je kako se radi o ranom i jedinstvenom primjeru kanibalizma i sprovoda koji do sada nije primijećen u paleolitskom periodu.

"Slijed modifikacija izvršenih na ovoj kosti sugerira da je rezbarenje namjerni sastojak kanibalizma, te da je prepun simboličkog značenja", rekla je voditeljica studije, dr. Silvia Bello iz Prirodoslovnog muzeja.

"Iako su već ranije analize sugerirale da se kanibalizan u špilji Gough's Cave prakticirao kao simboličan ritual, ova studija pruža najjače dokaze za tu tvrdnju", zaključuje.