uran oluja
© NASA
Hubble teleskop jednom godišnje pravi fotografiju našeg Solarnog sistema, te snimke čuva u okviru projekta Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL). Cilj inicijative je da se prikupi još informacija o četiri gasna giganta - Jupiteru, Saturnu, Uranu i Neptunu - takozvanim jovijanskim planetama, koje su sastavljene uglavnom od vodonika i helijuma, imaju malu gustinu i brzu rotaciju, prstenove i puno satelita, te, kako se pretpostavlja, mala čvrsta jezgra.

NASA je 7. februara objavila OPAL fotografija Urana, na kojoj se vidi da na planeti bjesni strašna oluja. Prisustvo oluje jasno se vidi na fotografiji, budući da je sjeverni pol Urana obojila u bijelo, što je prilično izmijenilo izgled planete.

Prema stručnjacima iz agencije ovakva fotografija je moguća zahvaljujući dramatičnom nagibu koji Uran izdvaja od svih drugih planeta iz našeg Solarnog sistema. Naime, radi se o nagibu od 98 stepeni (poređenja radi Zemlja ima nagib od 23 stepena), što znači da je sjeverni pol planete tokom uranskog ljeta potpuno okrenut ka Suncu. Ljeto na Uranu je na polovini, što omogućava ovakav pogled na sjeverni pol planete, te oluju koja je uzrokovana promjenom atmosferskih uslova.

Stručnjaci se nadaju da će OPAL program obezbijediti dragocjene informacije, koji će dovesti i do toga da se bolje razumiju vremenski uslovi na Uranu, te donijeti još fotografija koje čovjeka približavaju tajnama kosmosa.