Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 30. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje možete pronaći ovdje.

Prethodno poglavlje je Čudni zvukovi.


ecch naslovna
© Sott.net
Zemlja ima dvije vrste polova: geografski i magnetski. Geografski polovi određuju os oko koje se planet vrti. Magnetski polovi su mjesta na kojima su linije Zemljinog magnetskog polja okomite.

Figure 167
© electricYouniversE.comSlika 167: Magnetski polovi i geografski polovi u odnosu na ekliptiku.
Kao što možete vidjeti na slici 167, magnetski polovi i geografski polovi postavljeni su duž dvije različite osi. Niti jedan od njih nije okomit na ravninu ekliptike - ravninu Sunčevog sustava (ljubičasta). Umjesto da bude okomita (crna isprekidana linija), geografska os (zelena linija) ima nagib od 23,5° u odnosu na ekliptiku, a magnetska os (crna linija) ima nagib od 11° u odnosu na geografsku os.

Da je naš planet doživio uniformiranu razvojnu povijest bez događaja, geografski i magnetski polovi bi bili savršeno okomiti (slika 168).

Nagib zemljopisnih polova

Figure 168
© Sott.netSlika 168: Poravnati magnetski i geografski polovi.
Prvo se usredotočimo na geografski pol i njegov nagib od 23,5°. Kao što je iznad spomenuto, da je naš planet samo nagomilavao materiju na sebe, tiho se rotirajući milijardama godina unutar svoje kolijevke Sunčevog sustava sa svojim prijateljima, što je službena teorija, tada bi njegova os rotacije trebala biti okomita. Čak i klasična mehanika - koja ne uzima u obzir električnu prirodu našeg svemira - pokazuje da je vanjski čimbenik neophodan kako bi se Zemljina os rotacije promijenila i kako ne bila okomita.

Sljedeće je navedeno još 1878.:
Kada se masa materije okreće oko osi, ne može ju se natjerati da se okreće oko nove [osi] osim vanjskim silama.607
Kasnije su znanstvenici otkrili postojanje električnog polja kojim je naš planet obavijen, što je dovelo do boljeg objašnjenja nagiba Zemljine geografske osi:
. . . Zemljino polje je na neki način povezano s rotacijom planeta. A to dovodi do izvanrednog otkrića o samoj Zemljinoj rotaciji. . . Promijenila se i Zemljina os rotacije. Drugim riječima, Zemlja se kotrljala, mijenjajući položaj svojih zemljopisnih polova. . . 608
Zoolog François de Sarre potvrđuje da bi os rotacije planeta trebala biti okomita i objašnjava kako bi električna sila koju stvara visoko nabijeni komet koji prolazi blizu Zemlje mogla lako stupiti u interakciju sa Zemljom i pomaknuti njezinu os rotacije:
Armin Naudiet609 je primijetio da bi privlačenje Sunca na Zemljin žiroskop dugoročno uzrokovalo njegovo ispravljanje [os rotacije okomit na ravninu Sunčevog sustava], jer naš planet nije savršena kugla. Geometrijski gledano, on je elipsoid.

Zbog vlastite rotacije i postojanja veće centrifugalne sile na ekvatoru, Zemlja se deformira: nije sfernog oblika nego je na polovima blago spljoštena. Drugim riječima, ako se, kako astronomi priznaju, naš planet okreće 'tiho' (to jest, da nije bio 'potresen') milijardama godina oko Sunca, ne bi trebalo postojati nagib osi. . . i nebi bilo godišnjih doba, budući da ona proizlaze iz nagiba (23°26') Zemljine osi u odnosu na ravninu Sunčevog sustava.

U svakom slučaju, čini se da nedavno otkriće fosilne faune (dinosaura!) u blizini polova dodatno podupire tezu o Zemlji bez godišnjih doba tijekom sekundarne ere.610 Bilo je vruće diljem planeta! . . .

Kako objasniti da sada postoje godišnja doba (na našim geografskim širinama) i da Zemlja 'klima' glavom, oscilirajući oko svoje nagnute osi? Vjerojatno je doživjela 'veliki šok'. Asteroid koji je okončao sagu o dinosaurima danas je široko prihvaćen u znanosti - u smislu utjecaja i njegovih neposrednih posljedica. Ali ni riječi o poremećaju koji bi mogao rezultirati Zemljinom rotacijom.

U svojoj knjizi,611 njemački inženjer Hans-Joachim Zillmer smatra da je trenutni nagib Zemlje posljedica nebeskog tijela koje nosi jak električni potencijal (komet?), koje je, prolazeći blizu Zemlje, nagnulo [Zemlju] . . .

Pretpostavimo ovdje da komet ima bliske prolaske i da se to ponavlja svakih nekoliko tisuća godina. Izložen iznenadnoj prisutnosti elektrokinetičkih sila, nagib Zemljine osi u odnosu na ekliptiku mogao se naglo povećati, do 30 ili 35 stupnjeva. . . Ne, nema opasnosti da bi se Zemlja prevrnula; prisjetimo se kako izgleda zvrk!

Tada se Zemlja počela polako oporavljati. To bi objasnilo fenomen precesije ekvinocija. Suprotno onome što astronomi obično misle, on ne bi bio konstantan, već bi se stalno smanjivao, budući da se Zemlja vraća u svoj prvobitni položaj, okomito na ravninu Sunčeve ekliptike (unatoč inerciji sustava).612
Kao što je naglašeno u gornjem izvatku, potrebno je uzeti u obzir vanjski agens kako bi se objasnio trenutni nagib Zemljine osi rotacije. Visoko nabijeni komet koji prolazi dovoljno blizu Zemlje mogao bi biti odgovorni agens, koji bi na planetu vršio goleme elektrogravitacijske sile i 'povlačio' geografsku os od zadanog vertikalnog položaja. Ako je ovaj scenarij točan, Zemlja se polako vraća u svoj zadani okomiti položaj (zbog inercije žiroskopa koji je planet Zemlja).

Figure 169
© DodwellSlika 169: Nagib ekliptike u razdoblju 2345. pr. Kr. do 2000. Newcombova teorijska formula (crveno) u odnosu na Dodwellova prikupljena zapažanja (plavo).
Međutim, za mainstream znanost, Zemljin nagib (tj. njezin aksijalni kut nagiba) oduvijek je postojao i lagano oscilira u prosjeku između 22°1 i 24°2 svakih 40.000 godina.613 Postoje čak i unaprijed izrađene formule, poput Newcombova formula,614 koja izračunava nagib Zemlje za milijun godina u budućnosti ili prošlosti. No, sve ove brojke o prošlosti ili budućnosti nagiba našeg planeta temelje se na teorijskim modelima koji se čak ne uklapaju ni u prijašnja promatranja.

George Dodwell615 proveo je opsežnu studiju drevnih opažanja nagiba Zemlje. Sakupio je 120 mjerenja616 u posljednja četiri tisućljeća, od 1100. pr. Kr. do 20. stoljeća.617

Grafikon na slici 169 pokriva razdoblje od 2450. godine prije Krista do 1960. godine. Prikazuje evoluciju nagiba Zemlje (u stupnjevima) prema Newcombovom teoretskom modelu (crvena linija) i opažanjima koje je sastavio Dodwell (plava krivulja).

Opažanja koja je sastavio Dodwell ne samo da odstupaju od teorijskog modela koji drži glavna znanost, već također definiraju gotovo savršenu logaritamsku krivulju. Ova logaritamska krivulja - pokazuje iznenadnu i izraženu promjenu (najmanje nekoliko stupnjeva) nagiba otprilike 2345. godine pr. Kr. - što snažno sugerira pojavu velikog kozmičkog događaja koji je prevrnuo Zemlju.

U to vrijeme dogodile su se teške klimatske, geološke i arheološke promjene u kojima su velike civilizacije iz brončanog doba u Egiptu, Mezopotamiji i Grčkoj bile izbrisane. Na primjer, od 350 lokaliteta iz ranog brončanog doba u staroj Grčkoj, više od 300 je uništeno, a mnoga druga su napuštena.618

Figure 170
© NASASlika 170: Jezero Umm Al Binni u močvarama Al'Amaraha, Irak.
Znanstvena zajednica se općenito slaže da se u to vrijeme dogodila velika katastrofa.619 Otkriće nekolicine kratera620 koji su nastali unutar jednog stoljeća od 2350. pr.n.e., uključujući i jedan masivni krater (promjera 3,4 km) koji je otkriven u Iraku,621 potvrdilo je hipotezu o asteroidu koju već godinama promiče nekoliko znanstvenika.622

Dodwell je pretpostavio da je bio neophodan vrlo snažan udar komete kako bi se Zemlja potresla iz zadane okomite pozicije na njezin novi nagib. Međutim, samo jako veliko tijelo bi moglo objasniti značajnu promjenu nagiba.623 Ali, kako je opisao François De Sarre, kometna tijela ne moraju nužno utjecati na Zemljinu površinu kako bi promijenila njezinu rotaciju. Visoko nabijeni komet, koji prolazi dovoljno blizu našeg planeta, mogao bi čak ispoljiti veće elektro-gravitacijske sile, dovoljne da nagnu Zemljinu os rotacije, više od mehaničkih posljedica koje proizlaze iz izravnog udara.

Nekoliko istraživača624 pokazalo je da meteori ne moraju izravno udarati u Zemlju kako bi imali razorni učinak, uključujući stvaranje kratera.625 626 Godine 1908., jedan objekt je eksplodirao tri milje (4,8 km) iznad Tunguske, u Sibiru, snagom tisuća hirošimskih bombi, opustošivši preko 1250 četvornih milja (2 514 600 četvornih kilometara) zemlje.627 Tunguske eksplozija u zraku je mogla čak proizvesti krater. Godine 2007., talijanski geolog Gasperini istražio je jezero Cheko:

Figure 171
© University of BolognaSlika 171: Jezero Cheko u sibirskoj regiji Tunguska.
Izvještavamo o rezultatima istraživanja jezera Cheko, koje se nalazi 8 km SSI od pretpostavljenog epicentra eksplozije. Morfologija njegovog dna poput lijevka i struktura njegovih sedimentnih naslaga, otkrivena akustičnim slikama i izravnim uzorkovanjem, sugeriraju da jezero ispunjava udarni krater.628
Hipotezu o 'zemljopisnom nagibu Zemlje izazvanom asteroidom' također snažno podupiru brojni potresi koje je naš planet doživio u otprilike isto vrijeme. Samo značajno i globalno pomicanje kore moglo bi objasniti poremećaj koji je utjecao na cijeli planet:
. . . najznačajniji aspekt geoloških dokaza su pomaci kore629 koji su očito započeli otprilike u isto vrijeme oko 2300. godine prije Krista u mnogim dijelovima Zemlje.630
Kao što je pokazalo Dodwellovo istraživanje, od 2345. godine prije Krista Zemljin nagib se smanjivao, isprva brzo (budući da je bila daleko od svoje normalne osi rotacije), a zatim sve sporije i sporije, otuda i logaritamska krivulja. Na kraju bi Zemljina os rotacije mogla postići zadanu okomitu postavku - pod pretpostavkom da se u međuvremenu ništa ne dogodi što bi ometalo ovaj proces.

Zemlja se ponaša poput vrha koji se vrti, rotira oko svoje okomite osi, koja se zatim izbacuje iz zadanog kretanja. Os rotacije vrha je nagnuta i ona se njiše zbog ove vanjske smetnje. Zatim, zbog svojih žiroskopskih svojstava, koja ju guraju da njena os uvijek bude usmjerena u istom smjeru, vrh se vraća u svoju početnu konfiguraciju.

Ovo titranje Zemlje naziva se i 'Chandlerovo njihanje' ili 'nutacija'. Takva nestabilnost je simptom poremećene ravnoteže: Zemljina os rotacije se ne podudara s njezinim središtem inercije.631 Da je trenutno stanje Zemlje samo rezultat linearne evolucije bez [vanjskih] događaja, njezina bi os bila okomita, a njihanje ne bi postojalo.

Jedno od rijetkih uvjerljivih objašnjenja takvog velikog poremećaja je promjena orijentacije Zemljine rotacijske osi uzrokovana elektromagnetskim silama kojima djeluje obližnji/prolazeći komet. U takvom scenariju:
  1. Promjena osi rotacije pomaknula bi ekvatorijalno ispupčenje iz prethodnog ekvatorijalnog područja u novo. To bi predstavljalo goleme količine kompresije oko bivšeg ekvatorijalnog područja (smanjene centrifugalne sile) i masivne sile širenja oko novog ekvatorijalnog područja (povećane centrifugalne sile).
  2. Nagla promjena osi rotacije može izazvati 'klizanje kore'. Zbog viskoznih svojstava plašta i jezgre našeg planeta, samo dio zakretnog momenta koji stvara bliski prolet kometa može se prenijeti na unutarnje područje Zemlje. Čvrsta kora se rotira više od tekućeg plašta. Razlika u rotaciji između jezgre i kore jednaka je klizanju kore.
Figure 172
© Sott.netSlika 172: Geografska i magnetska os prije i poslije kometarnog poremećaja.
Na lijevoj strani crteža na slici 172, Zemlja je prikazana sa svoje dvije okomite i poravnate osi (magnetske i rotirajuće). S desne strane, učinci obližnjeg kometa koji naginje geografsku os za 23,5° u odnosu na početnu vertikalnu os i naginje jezgru za 12°, i posljedično klizanje kore za 11,5°.

Primijetite da bi učinci takvog iznenadnog klizanja bili mnogo dramatičniji od učinaka ograničenog klizanja zbog Zemljinog minutnog usporavanja opisanog ranije.632

Magnetni polovi

Razmotrimo sada Zemljino magnetsko polje, također poznato kao geomagnetno polje. Mogli bismo vjerovati da je nepromjenjivo kada razmišljamo o mornarima koji koriste svoj kompas kako bi pronašli put na otvorenom oceanu. U stvarnosti, geomagnetno polje se stalno mijenja u intenzitetu i u smjeru (slika 173).

Figure 173
© COAS / NASASlika 173: Na lijevoj strani, varijacija u položaju magnetskog pola (od 200 pr.Kr. do sada). Desno, varijacija u intenzitetu magnetskog polja tijekom posljednjih 800 000 godina.
Promjena položaja magnetskih polova razlog je zašto jedriličarske karte imaju datum ispisa i deklinaciju (kut između geografskog pola i magnetskog pola). Ovisno o datumu kada mornar računa svoju rutu, prilagodit će ovu deklinaciju zbog stalno promjenjivog položaja magnetskog pola.

Stvarna mjerenja intenziteta ukupnog geomagnetskog polja započela su u Gaussovim zvjezdarnicama 1840. godine.633 Od tada se neprestano smanjivao po stopi od 6,3% po stoljeću. Ovom brzinom, intenzitet polja dostići će 0 za 1600 godina.634 Ovaj trend je potvrđen studijama magnetizacije u drevnim glinenim posudama, pokazujući da je Zemljino magnetsko polje bilo otprilike dvostruko jače u rimsko doba.635

Figure 174
© ourtillot & Le MouelSlika 174: Zemljina geomagnetska aktivnost (isprekidana crna krivulja) naspram solarne aktivnosti (plava krivulja) u razdoblju od 1873 do 1981.
Geomagnetno polje dolazi iz nekoliko izvora. Čini se da je jedan od njih povezan sa sunčevom aktivnošću. Nekoliko znanstvenika pokazalo je pozitivnu korelaciju između sunčeve aktivnosti i intenziteta Zemljinog magnetskog polja,636 kao što je prikazano na slici 174.

Ovo promjenjivo magnetsko polje moglo bi biti inducirano, barem djelomično, mlaznom strujom (vidi sliku 175). Doista, ako se pozitivni naboj pomiče u krug prema istoku (zelene strelice), on stvara magnetsko polje istog polariteta kao geomagnetno polje (žute strelice). To je slučaj s polarnim i mlaznim strujama srednje širine. Inducirano magnetsko polje imat će isti smjer ako se negativni naboj pomakne prema zapadu, što je slučaj s ekvatorijalnom mlaznom strujom (crvena strelica).

To bi moglo objasniti zašto kada je solarna aktivnost niska, intenzitet geomagnetskog polja opada. Međutim, primijetite da su te varijacije iznimno male i iznose manje od 0,01% intenziteta geomagnetskog polja.637

Figure 175
© Sott.netSlika 175: Magnetska polja (B) inducirana mlaznim strujama.
Druga mogućnost koja se međusobno ne isključuje jest da su sunčeva aktivnost i geomagnetsko polje potaknuti istim uzrokom.

Drugi izvor geomagnetskog polja je Zemljina kora. Željezo, magnetski element, glavni je sastojak kore našeg planeta, koji čini 32% njenog sastava.638 Usredotočit ćemo se na koru, jer plašt i jezgra pokazuju temperature veće639 od Curiejeve temperature,640 gdje magnetski elementi gube svoj magnetizam.

Primijetite da se magnetizirani elementi poput željeza mogu gotovo trenutno demagnetizirati ili ponovno magnetizirati. Na primjer, željezna šipka se može magnetizirati jednostavnim trljanjem magneta o nju, tj. podvrgavanjem šipke magnetskom polju magneta.

Kometarna tijela nose jak električni naboj i stoga emitiraju jako magnetsko polje. Dakle, magnetsko polje obližnjeg kometa može biti sposobno demagnetizirati željezo iz kore. Slično, električno pražnjenje između obližnjeg kometa i Zemlje može stvoriti magnetsko polje sposobno magnetizirati željezo iz kore. Primjeri demagnetizacije kore izazvane tijelom komete pronađeni su na Marsu, gdje čitava regija smještena unutar i oko kratera ne pokazuje magnetizam, za razliku od ostatka Crvenog planeta.641

Do sada smo identificirali dva čimbenika, mlazne struje i preostali magnetizam koji drži njihova bogata kora, pridonoseći Zemljinom magnetskom polju. Međutim, kao što sugerira njegov ukupni oblik i što je potvrđeno od strane brojnih znanstvenika, 90% geomagnetskog polja dolazi iz jezgre Zemlje.642

Geomagnetno polje je dokaz snažnog izvora energije u središtu Zemlje.643 Tradicionalni geofizički modeli izvora energije za geomagnetno polje pozivaju se na energiju raspada dugovječnih radionuklida644 ili kretanje željeza u jezgri koje proizvodi električnu energiju, a potom i magnetizam ('geodinamo efekt'645) ili pretpostavljeni stalni rast unutarnje jezgre hlađenjem, koji bi trebao osloboditi gravitacijsku potencijalnu energiju i latentnu toplinu kristalizacije.646

Međutim, ti se izvori energije mogu mijenjati samo postupno i samo u jednom smjeru tijekom vremena. Nasuprot tome, Zemljino magnetsko polje pokazuje ogromne fluktuacije intenziteta u oba smjera.647

Figure 176
© SBG SystemSlika 176: Zemljino magnetsko polje.
Kako bi objasnili te dvosmjerne varijacije, neki znanstvenici su predložili hipotezu o nuklearnom fisijskom reaktoru u jezgri Zemlje,648 ali manjak neutrina ima tendenciju da poništava ovu teoriju.649

U svakom slučaju, čini se da Zemlja može osigurati promjenjivu i beskrajnu opskrbu energijom. Zemlja se uspijeva
  1. napuniti i nastaviti isporučivati elektrone u kondenzator Zemlje/ionosfere,
  2. osigurati ogromnu količinu topline plaštu,
  3. održati magnetsko polje koje postoji već milijunima godina.
Ovo je zapravo vrlo slično situaciji na Suncu, koje osigurava naizgled beskrajnu opskrbu energijom i za koju manjak broja neutrina poništava hipotezu o nuklearnoj reakciji.650

Poput Sunca i drugih zvijezda, Zemlja bi mogla koristiti vanjski izvor energije koji napaja njezinu jezgru, koja zauzvrat zagrijava plašt, osiguravajući elektrone za atmosferski kondenzator i stvarajući većinu geomagnetskog polja.

Geomagnetski preokret

Pri visokim temperaturama, stijene ne pokazuju nikakva magnetska svojstva: one su nemagnetne. Ali kada se ohlade ispod Curiejeve točke,651 one stječu i zadržavaju magnetsku orijentaciju jednaku Zemljinoj u vrijeme kada je došlo do hlađenja. Ovo je zanimljivo svojstvo, jer može pružiti informacije o orijentaciji geomagnetskog polja u vrijeme velike vulkanske aktivnosti (erupcija stijena u tekućem obliku: magma).

Konkretno, dokazi preokreta magnetskih polova mogu se vidjeti na oceanskim grebenima, gdje se tektonske ploče pomiču, a morsko dno je ispunjeno magmom. Kako magma izlazi iz plašta, magnetske čestice koje se nalaze unutar nje orijentirane su u smjeru magnetskog polja u vrijeme kada se magma hladi i skrućuje.

Paleomagnetizam, znanstvena studija prošlih orijentacija Zemljinog magnetskog polja, pokazala je da stara magma često pokazuje obrnuti magnetski polaritet, što ukazuje da je u trenutku kada se skrućivala, magnetsko polje bilo obrnuto. Zahvaljujući proučavanju oceanskih grebena,652 znanstvenici su uspjeli rekonstruirati geomagnetsku prošlost našeg planeta i otkrili da je okretanje magnetskih polova zapravo poprilično česta pojava.

Figure 177
© all-geo.comSlika 177: Orijentacija geomagnetskog polja u posljednjih 150 milijuna godina.
Na slici 177, crna područja pokazuju razdoblja 'normalnog' geomagnetizma, slična magnetskom polaritetu koji imamo danas. Bijela područja pokazuju razdoblja obrnutog magnetskog polariteta.

Intenzitet Zemljinog magnetskog polja rekonstruiran je tijekom posljednja dva milijuna godina,653 i pokazuje da se magnetski preokreti događaju često - otprilike jednom svakih 100 000 godina - i da većinu vremena, preokret slijedi vrlo nagli pad intenziteta geomagnetskog polja. Slika 178 prikazuje šest preokreta (crvene strelice) kojima prethodi strmoglavi pad intenziteta geomagnetskog polja.

Figure 178 ehcc
© Jean Pierre Valet/CNRSSlika 178: Intenzitet Zemljinog magnetskog polja i okretanje magnetskih polova u posljednja dva milijuna godina.
Prije se vjerovalo da je vremenska skala za preokret polova između 10 000 i 100 godina.654 Međutim, čini se da se preokreti magnetskih polova mogu dogoditi mnogo brže,655 s promjenama orijentacije do 6° na dan.656 Ova stopa je iznimno visoka, s obzirom da je 10 000 puta brža od uobičajene brzine promjene magnetske orijentacije657 i dovodi do preokreta koji bi se mogao dogoditi unutar nekoliko dana.658

Osim toga, čini se da stijene s obrnutim magnetskim polaritetom pokazuju magnetski naboj do 100 puta veći od onoga što bi moglo proizvesti Zemljino magnetsko polje. Gore navedeno sugerira vanjski agens koji bi mogao dramatično povećati magnetsko polje mjereno na Zemlji. Kometi i njihova visoka električna aktivnost mogli bi, ako su dovoljno blizu, pokrenuti izmjenu pražnjenja sa Zemljom.

Takvo pražnjenje moglo bi generirati masivna magnetska polja (od tuda vidimo visoke magnetske naboje izmjerene u stijenama koje pokazuju obrnuti polaritet i šiljke/vrhove u geomagnetskom polju prije preokreta), destabilizirati postojeće geomagnetsko polje i biti okidač za 'ponovno postavljanje' gdje 'sjever' postaje 'jug' i obratno.

Zanimljivo je da su takvi geomagnetski 'šiljci/vrhunci' također povezani s epizodama globalnog hlađenja:
Uočena su četiri potencijalna geomagnetska događaja ('arheomagnetski trzaji'), obilježena snažnim povećanjem intenziteta, a čini se da su sinkroni s epizodama hlađenja u sjevernom Atlantiku. Ova vremenska podudarnost jača nedavnu sugestiju da geomagnetno polje utječe na klimatske promjene tijekom višedekadnih vremenskih skala.659
Zapravo, kometi su glavni izvor prašine i magnetizma. Dakle, kometni događaj može biti uzrok i geomagnetskih trzaja (induciranih kometnim pražnjenjima) i događaja hlađenja (induciranih kometnom prašinom).

Međutim, primijetite da većini, ali ne svih, geomagnetskih preokreta prethode magnetski udari, popraćeni epizodama globalnog hlađenja i nakon kojih slijedi masovno izumiranje.660

Stoga, kometna pražnjenja ne mogu biti jedini uzrok geomagnetskog preokreta. Sunce doživi magnetski preokret svake 22 godine, iako nikakva kometna aktivnost ne bi mogla uzrokovati takav fenomen. Magnetska polja Zemlje i Sunca mogla bi biti modulirana faktorom koji znanost još nije otkrila.

Figure 179 ehcc
© Wikimedia CommonsSlika 179: Geomagnetno polje: između preokreta (lijevo) i tijekom preokreta (desno).
Reference:

607 Hill, E., 'On the possibility of changes in the Earth's axis', Geol. Mag. 5: 262-266
608 Runcorn, S., 'The Earth's magnetism', Scientific Ameerican (1955.): 152-162
609 Naudiet, A., 'Das Geheimnis der Präzession', Efodon Synesis (1995.) 9: 17-23
610 Među ostalim izvorima, prisutnost flore srednje geografske širine i tropske flore u cirkumpolarnom području potvrđuju nalazi opisani u: Kropotkin et al., 'Baron Von Toll on New Siberia and the Circumpolar Tertiary Flora', Geogr. J. 16: 95-98
611 Zillmer, R., Irrtümer der Erdgeschichte
612 De Sarre, F., Mais où est donc passé le Moyen Âge, str. 39
613 Berger, A., 'Obliquity and Precession for the Last 5,000,000 Years', Astronomy and Astrophysics, str. 127-135
614 Newcomb, S., Tables of the Four Inner Planets
615 George F. Dodwell (1879.-1963.), vodeći australski astronom.
616 'Dodwell main chart', Setterfield
617 Izvori su uključivali Talesa (oko 558. pr.Kr.), Eratostena (oko 230. pr.Kr.), Hiparha (135. pr.Kr.), Ptolomeja (126. godine) i nekoliko srednjovjekovnih astronoma do vremena Tycho Brahea (1587.) i Wendelin (1616.)
618 Peiser, B. J., 'Collapse of early bronze age civilizations: has the smoking gun been found?', Cambridge Conference Correspondance
619 Ibid.
620 Syal, R., 'Meteor showers blotted out man's first civilisations', The Sunday Times (14. prosinca 1997.)
621 Master, S., 'A possible Holocene impact structure in the Al 'Amarah marshes' - Meteoritics & Planetary Science (2001) 36(supplement): A124
622 Courty 1997., 1998.; Peiser 1997.; Napier 1997.; Bjorkman 1973.; Weiss et al. 1993.; Master 2001., 2002.
623 Udar tijela promjera 640 km i koji putuje brzinom od 72 km/s izazvao bi promjenu Zemljinog nagiba za 4°15. Vidi: Dachille, 'Axis Changes in the Earth from Large Meteorite Collisions', Nature (travanj 1963.) 198(176)
624 Peiser, B. J., 'Catch a falling star', Jewish Chronicle (6. ožujka 1998.)
625 Firestone i sur. smatraju zaljeve Caroline (više od 500.000 eliptičnih kratera koncentriranih duž atlantske obale) kao ostatke zračne eksplozije komete. Vidi: Firestone, R., West, A. & and Warwick, S., The Cycleof Cosmic Catastrophes: How a Stone Age Comet Changed the Course of World Culture, 2006.
626 "U zamalo promašenom susretu između dva tijela različitog neto naboja, vjerojatno bi se dogodilo pražnjenje između njih. To pražnjenje, ako se koncentrira na površini, ostavilo bi krater." Vidi: White, J., Pole Shift, str. 177
627 Bevan, A., & De Laeter, J., Meteorites: A Journey Through Space and Time, str. 183
628 Gasperini, L., et al., 'Possible impact crater for the 1908 Tunguska Event', Terra Nova (kolovoz 2007.) 19(4): 245-251
629 Promjene razine mora, podizanje i slijeganje kopna, vulkanske erupcije i potresi događali su se istodobno na mnogim mjestima diljem svijeta.
630 Mandelkehr, M. M., 'An Integrated Model for an Earth wide Event at 2300 BC', Chronology & Catastrophism (1988.) 10
631 Allan, D. & Delair, J., Cataclysm!, str. 190
632 Vidi poglavlje 22: 'Usporavanje Zemlje'
633 Hulot, G., et al. 'The Magnetic Field of Planet Earth', Space Sci. Rev., str. 5
634 Courtillot, V., et al., 'Time Variations of the Earth's Magnetic Field: From Daily to Secular', Annual Review of Earth and Planetary Science (1988.) 16: 435
635 'Reversals: Magnetic Flip', British Geological Survey
636 Courtillot, V. & Le Mouel, J., 'Time variations of the earth's magnetic field - From daily to secular', Annual review of earth and planetary sciences (1988.) 16: 389-398
637 Mjesečne varijacije su oko 30 nT (nanoTesla), dok je geomagnetno polje oko 30 000 nT. Vidi: Reynolds, J., An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, str. 92
638 Sharp, T., 'What is Earth Made Of?', Space (26. rujna 2012.)
639 Temperature plašta kreću se između 500° i 4.000° Celzijusa (930° i 7.200° Fahrenheita). Vidi: Louie, J., Earth's Interior, University of Nevada, Reno, 1996.
640 Curiejeva temperatura za željezo je oko 1400° Fahrenheita ili 770° Celzijusa.
641 Louzada, K., Stewart, S. & Weiss, B., 'Shock Demagnetization of Pyrrhotite', Lunar and Planetary Science (2005.) 36
642 Langel, R. & Hinze, W. J., The Magnetic Field of the Earth's Lithosphere: The Satellite Perspective, str. 24
643 Hollenbach, D. F., et al., 'Deep-Earth reactor: Nuclear fission, helium, and the geomagnetic field', PNAS 98(20)
644 Uglavnom uran i torij.
645 Fearn, D. R., The Geodynamo (19. kolovoza 2004.)
646 Gubbins, D., et al., 'Can the Earth's dynamo run on heat alone?', Geophys. J. Int. (2003.) 155: 609-622
647 Tauxe, L., Paleomagnetic Principles and Practice, Modern Approaches in Geophysics, Volume 18, 1998.
648 Hollenbach, op.cit.
649 'Rethinking Nuclear Fission: A fundamental and natural reaction', The Bad Science Blog (13. prosinca2011.)
650 Vidi poglavlje 9: 'Vanjski izvori energije nebeskih tijela'
651 Oko 600° Celzijusa ili 1100° Fahrenheita.
652 U oceanskim grebenima, morsko dno se širi, pa magma izvire iz plašta i skrućuje se, tvoreći nove bazaltne stijene. Tijekom hlađenja bazalt bilježi smjer Zemljinog polja. Ovaj novi bazalt nastaje s obje strane grebena i udaljava se od njega. Kada se Zemljino polje obrne, novi bazalt bilježi obrnuti smjer. Vidi: 'Earth's inconstant magnetic field´, NASA Science News (29. prosinca 2003.)
653 Valet, J.-P., Meynadier, L. & Guyodo, Y. 'Geomagnetic field strength and reversal rate over the past two million years', Nature (2005.) 435: 802-805
654 White, op. cit., sstr. 138
655 Brzina preokreta izračunava se usporedbom smjera magnetskog polja u različitim dijelovima istog toka lave. Vidi: Felix, R. W., Magnetic reversals and evolutionary leaps, str. 95
656 Coe, R., et al. 'New evidence for extraordinarily rapid change of the geomagnetic field during a reversal', Nature (20. travnja 1994.) 374: 687-692
657 Langel, R., Geomagnetism Vol. 1, str. 249-512
658 Warlow P., 'Does pole-flipping account for earth magnetism?', New Scientist (9. studeni 1978.): 1224
659 Gallet, Y., 'Possible impact of the Earth's magnetic field on the history of ancient civilizations', Earth and Planetary Science Letters (15. svibnja 2006.) 246(1-2): 17-26
660 Felix, op. cit., str. 101