knjige
© Facebook / Biblioteca Batthyaneum
Grupa istraživača predvođena profesorom Adinel Dinca pronašla je preko 200 knjiga i manuskripta u crkvi u gradu Mediasu u Rumuniji. Informacije o otkriću objavio je ogranak Nacionalne biblioteke Rumunije na svojoj Facebook stranici.

Biblioteca Batthyaneum, ogranak Nacionalne biblioteke koji je objavio podatke o otkriću u objavi je naveo da se radi o otkriću koje podsjeća na priče o Indiana Jones.
Otkriveno je 139 knjiga koje su printane od 1470. do 1600. godine, zatim dva manuskripta iz ranog 16. stoljeća, 60 orginalnih dokumenata koji su datirani izmeđz 14. i 16. stoljeća. Osim toga unutar parohijskih spisa pronađeni su i ostaci fragmenata manuskripta od kojih se najraniji mogu datirati u doba Karolinga tj. u deveto stoljeće.
Naučne aktivnosti na proučavanju novootkrivenih knjiga i dokumenata trajati će najmanje dvije godine.