trophy heads
© Dagmara Socha
Dvije trofejne glave, jednog djeteta i jedne žene, bile su dio drevne ceremonije izvedene na području današnjeg Perua
Prije više tisuća godina, jedno je dijete na području današnjeg Perua žrtvovano u sklopu drevnog rituala. Glava mu je bila odrubljena i pretvorena u neku vrstu trofeja. Nova analiza jedne dlake iščupane s mumijine lubanje otkriva da je dijete konzumiralo psihoaktivni kaktus prije pogubljenja, kao dio ceremonije.

Djetetova sačuvana glava bila je jedan od 22 ljudska ostatka ispitana u novoj studiji.

Svi ti pojedinci pripadali su pretkolumbovskoj Nazca-kulturi (3500. pr. Kr. do 476.) te su pokopani u blizini južne obale današnjeg Perua, gdje su iskopani tijekom dugotrajnog arheološkog projekta "Nazca" koji je započeo još 1982. godine.

Dok znanstvenici nisu sigurni za spol i dob djeteta žrtve u trenutku smrti, izvijestili su da je ono konzumiralo kaktus San Pedro (Echinopsis pachanoi), bodljikavu biljku koja ima jaka halucinogena svojstva i koju su autohtone civilizacije Amerike rabile u tradicionalnim lijekova i tijekom rituala.

"Trofejna glava je prvi poznati slučaj da je pojedinac koji živi na južnoj obali Perua konzumirao San Pedro. To je također prvi dokaz da su neke od žrtava čije su glave postale trofeji dobile stimulanse prije pogubljenja", kaže glavna autorica studije Dagmara Socha, arheologinja iz Centra za andske studije na Sveučilištu u Varšavi (Poljska).
mummified child
© Dagmara Socha
Mumificirani ostaci djeteta čije je toksikološko izvješće pokazalo da je konzumiralo lišće koke
Toksikološki pregledi 18 mumija otkrili su da su mnogi preminuli prije smrti konzumirali neku vrstu psihoaktivnih ili stimulativnih biljaka, primjerice San Pedro ili listove koke koja je izvor psihoaktivne tvari kokaina.

Istraživači su također otkrili tragove Banisteriopsis caapi, glavnog spoja u ayahuasci, halucinogenom napitku koji sadrži harmin i harmalin (dva spoja koja se koriste u modernim antidepresivima).