redovnik
© Assaf Peretz, Izraelska uprava za starine
Ostaci monaha okovani gvozdenim lancima pronađeni su prilikom iskopavanja blizu Jerusalima.

Fascinantan fenomen otkriven je tijekom iskopavanja u Jerusalimu, pišu iz IAA. Monasi sahranjeni i umotani u gvozdene lance teške desetine kilograma retka su pojava u arheologiji.

Monah u lancima pronađen u crkvi

Kirbat el-Masani je arheološko nalazište, gdje su arheolozi iz IAA prethodno pronašli troapsidnu crkvu iz vizantijskog doba. Ona je nekada bila dio manastira sa drumskom krčmom za putujuće hodočasnike. Crkva je dijelom klesana u steni i zidana od krečnjačkog kamena, koji je možda Svetom Zahariju posvetio svećenik Sabin.

Ljudski skelet, okovan gvozdenim prstenovima oko vrata, šaka i stopala, otkriven je u grobu u obliku kovčega od kamena (eng. cist grave). Kosturnica se nalazila pored dvije male zatvorene ćelije nalik na nišama u centralnoj apsidi crkve. Pokojnik je vjerojatno bio monah asketa koji je živio u crkvenom kompleksu ili blizu njega, a koji je nosio lance kao dio svoje pobožnosti.

Šta je asketizam?

Monasi koji su slijedili asketizam živjeli su načinom života koji je karakterizirao uzdržavanje od čulnih zadovoljstava u potrazi za spasenjem, iskupljenjem od greha ili duhovnošću.

Ekstremniji asketizam je uključio praksu vezivanja tijela za stene ili unutar ćelije, molitvu u samici, napuštanje lične higijene ili samonanošenje bola i dobrovoljne patnje.

Monasi asketi su izabrali da praktikuju samolišavanje. Živeli su povučeno, umotani u lance unutar zatvorenih ćelija. Ovaj oblik asketizma nastao je u Siriji u 4. ili 5. vijeku i dobro je dokumentovan u povijesnim izvorima. Arheološki dokazi pokazuju da se ova praksa proširila na jug, sve do regiona Jerusalima tijekom vizantijskog razdoblja.

Postoji još jedan primjer sa iskopavanja u Giv'at HaMatosu u blizini manastira Mar Elias. Lokalitet se nalazi između Jerusalima i Vitlejema. Arheolozi su 1991. godine pronašli grob čovjeka koji je nosio gvozdene lance oko gornjeg dijela tijela u podzemnoj pećini.