sjekire
© Mussi et al. 2023, fig. 2, Nature Ecology and EvolutionMomenat otkrića velikog broja oruđa od opsidijana
Arheolozi su pronašli skoro 600 ručnih sekira od opsidijana 1,2 milijuna godina starosti u Etiopiji. Njih je izradila nepoznata ljudska vrsta.

Međunarodni tim istraživača otkrio je radionicu za pravljenje sekira od opsidijana u dolini Avaš u Etiopiji. Rad je objavljen u časopisu Nature Ecology and Evolution .

Opsidijan je prirodno vulkansko staklo koje nastaje kada se lava iz vulkana brzo ohladi. Zbog svojih karakteristika on se upotrebljava za proizvodnju alata ili oružja.

Ručne sekire napravljene su odsecanjem komada kamena da bi se napravila oštra ivica. Nisu bili vezani ni za šta, jednostavno su se držale u ruci kada su bile u upotrebi. Korišćeno kamenje je obično bilo kremen ili, u kasnijim periodima, opsidijan. Opsidijan se čak i u moderno doba smatra teškim materijalom za rad jer je jako grub za ruke .

Radionica za izradu oruđa od opsidijana

Arheolozi koji su vršili iskopavanje na arheološkom nalazištu Simbiro III pronašli su ručne sekire od opsidijana od prije 1,2 milijuna godina. Što ukazuje da se masovna proizvodnja ručnih sekira dogodila 500.000 godina ranije nego što se ranije mislilo.

Jednostavna proizvodnja alata od opsidijana dokumentirana je na lokalitetima još prije 3,3 milijuna godina. Međutim, složena masovna proizvodnja ručnih sekira sa strane nepoznate grupe hominina prvi je i najstariji primer.

Takve radionice su se razvile kako je izrada alata evoluirala u veštinu. Pojedinci koji su razvili takve vještine radili su zajedno u radionicama kako bi izradili dovoljno alata koji su bili potrebni onima u drugoj oblasti. Jedno takvo oruđe bila je ručna sekira, koja se mogla koristiti za sječenje ili kao oružje.

Nalaz predstavlja najstariji poznati primjer takve radionice. Istraživači napominju da je posao obavljen tako davno da čak nisu u stanju identificirati hominide koji su ih napravili