Slika
Snage Armije Novorosije saopštile su da su zarobile dva tenka pod Avdejevkom. Tenkovi nisu odgovarali na vatru, pa su Rusi odlučili da ih zarobe. Ustanovili su da su svi poklopci za izlaz iz tenka zavareni, a pod gusenicama postavljene mine.

U tenkovima su našli živu posadu, koja im je ispričala da su nedavno mobilisani, ali da su odbijali da “poginu u glupom ratu”. Stoga je ukrajinski komandant naredio da ih zavare i miniraju kako ne bi mogli da pobegnu ili se odvezu sa položaja, a sve u nadi da će otvoriti vatru na sunarodnike.

Da ukrajinska vojska muku muči sa borbenim duhom pokazalo se i u naselju Crveni partizan kod Donjecka. Ukrajinski rezervisti predali su se bez boja posle nekoliko artiljerijskih plotuna. Ispostavilo se da je reč o nedavno mobilisanim ljudima iz ruskojezičnog Krivog Roga. Snage Novorosije su već napravile tri čete sastavljene od - zarobljenika.

Bojevi se nastavljaju naročito duž autoputa koji vodi iz Debaljceva gde se u okruženju nalazi oko 8.000 ukrajinskih vojnika. Njihova komanda ubacila je u borbu velike rezerve koje su značajno usporile napredovanje snaga Novorosije. Međutim, Armija Novorosije saopštila je da se dovoljno približila autoputa da bi po njemu mogla da otvara artiljerijsku vatru sa direktnim navođenjem.

Po rečima komandanta Kozačkog puka, Pavela Dremova, njihovi položaji su na oko dva i po kilometra od autoputa. Stanovnici Debaljceva i okolnih mesta navode da je ulaz i izlaz iz grada nemoguć već dva dana.

Ogorčene ulične borbe vode se i u Popasnoj, u koju su snage Novorosije ušle pre tri dana i potiskuju Ukrajince kuću po kuću. Tokom prethodne noći ruski tenkovi probili su liniju severno od Popasne i sa krila upale u deo grada koji drže snage kijevske hunte.

Borbe su se vodile i na prilazima Donjecku. Ukrajinci su izveli masovni tenkovski napad između naselja Peski i aerodroma. Deo naselja Peski u kom se nalazi i dobrovoljački odred Srpski husari - zauzet je, ali je napad odbijen i uništeno je nekoliko oklopnih vozila u rejonu aerodroma.