nnnnnnnn
Brod za krstarenje stigao je u luku New Yorka s mrtvim kitom na pramcu. Iz kruzera su rekli da su obavijestili vlasti koje su započele istragu.