reading
© Getty Images/Sean Gallup
Već u četvrtom razredu osnovne škole devojčice čitaju i pišu bolje nego dečaci, a što su stariji ta razlika postaje veća, iznosi istraživanje Društva psihologa Amerike.

"Uobičajeno mišljenje je da dečaci i devojčice započinju osnovno obrazovanje s istim kognitivnim sposobnostima, ali ovo istraživanje sugeriše drugačije", rekao je Dejvid Rajli, doktorand na Univerzitetu Grifit i glavni autor studije objavljene u časopisu American Psychologist.

"Naše istraživanje je otkrilo da devojčice generalno pokazuju bolju sposobnost čitanja i pisanja od dečaka već u četvrtom razredu". Rajli i njegove kolege analizirali su rezultate standardizovanog testa koji je za poslednjih 27 godina radilo više od 3,4 miliona učenika četvrtog i osmog razreda osnovne škole i četvrtog razreda srednje škole u SAD. Ove informacije su prikupljene u okviru projekta Nacionalne procene napretka u obrazovanju.

Testovi su pokazali da su devojčice generalno postigle znatno bolje rezultate od dečaka u čitanju i pisanju u četvrtom razredu osnovne škole. Ta razlika se samo još povećala u osmom razredu osnovne i četvrtom razredu srednje škole, s tim što su momci bili lošiji u pisanju nego u čitanju. "Izgleda da je rodni jaz kada su u pitanju pisani zadaci veoma potcenjen i da se ne smanjuje tokom vremena, uprkos našim naporima da unesemo promene u nastavne metode", istakao je Rajli.

Teorije o rodnim razlikama

Autori istraživanja ponudili su nekoliko teorija da objasne nalaze. Na primer: statistički je veća verovatnoća da će dečaci ispoljiti teškoće u učenju i da će trpeti pritisak vršnjaka da se prilagode shvatanjima muškosti, zbog čega im čitanje ne bi bilo prioritet. Još jedno objašnjenje moglo bi biti da rodne razlike utiču na poremećaje u ponašanju kao što su fizička agresija i nepoštovanje pravila, ali i na poremećaje pažnje, koji su prethodno dovedeni u vezu sa opštim teškoćama u čitanju i pisanju. "Ovi problemi mogu da remete nastavu, ali i da ukažu na neurološki uzrok", primetio je Rajli.

Postoje i neki istraživački dokazi da devojčice koriste obe hemisfere mozga kada čitaju i pišu, dok je verovatnije da dečaci koriste samo jednu hemisferu, što bi po Rajliju moglo da objasni uočenu prednost žena u obavljanju takvih zadataka.

"I dečaci i devojčice mogu imati teškoće sa pisanjem jer je to sposobnost koja zahteva od osobe da solidno čita, kao i da se tečno izražava i bude dobra u pravopisu i gramatici", rekao je koautor studije Dejvid Njuman.

Pisanje presudno za visoko obrazovanje

Čitanje i pisanje predstavljaju osnovu za kasnije školovanje. Kako učenici prelaze u više razrede, sve veći naglasak stavlja se na pisanje, a ono postaje presudno za upis u srednju školu i na fakultet. Svake godine više žena nego muškaraca upisuje se na fakultet i završava studije, tako da veština pisanja ima kaskadni efekat na učenike, bilo nabolje bilo nagore, smatra Rajli.

Studija ne ukazuje nužno da dečaci i devojčice imaju potpuno različite stilove učenja i ne bi je trebalo koristiti u cilju podrške rodnoj segregaciji u školovanju, upozorio je Rajli.

"Nalazi istraživanja ukazuju na to da rodno odvajanje u obrazovanju ojačava negativne rodne stereotipe i jače ističe rod kao kategoriju, što bi moglo da šteti dečacima kada je reč o čitanju i pisanju, a devojčicama kada su u pitanju matematika i prirodne nauke", rasuđuje Dejvid Rajli i dodaje da bi trebalo bolje prilagoditi školstvo potrebama dečaka i razvijati u njima odmalena ljubav prema čitanju i pisanju. Predlaže i da buduća istraživanja pažljivo ispitaju razloge rodnih razlika u čitanju i pisanju, kako bi prosvetni radnici mogli da osmisle nove tehnike za usavršavanje ovih osnovnih veština.