rukban kamp
Više od 800 Sirijaca koji su izašli iz kampa Rukbana platili su za to militantima po 300 dolara, a preostali ljudi u logoru nemaju taj novac, navodi se u zajedničkoj izjavi koordinacionih štabova Rusije i Sirije.
"Od maja 2018. godine nešto više od 800 Sirijaca uspelo je da izađe iz 'geta' i vrati se u svoje domove, od kojih je svaki platio militantima 300 dolara za svoju slobodu. Međutim, danas niko ne napušta Rukban, jer starci, invalidi, žene i deca nemaju taj novac", navodi se u saopštenju.
Štabovi dodaju da Sirijci koji su napustili kamp strahuju da otvoreno govore o tim informacijama, bojeći se za živote ljudi koji su tamo ostali.
"Ponovo apelujemo na Ujedinjene nacije da odustanu od neefikasne prakse snabdevanja zatvorenika Rukbana humanitarnim konvojima, jer veliki deo robe koriste Amerikanci kako bi nahranili militante", ističe se u izjavi.
Koordinacioni štabovi Rusije i Sirije takođe zahtevaju da se izvrši uticaj na Sjedinjene Američke Države za što skorije raspuštanje kampa.
"Interno raseljena lica trebalo bi da imaju mogućnost da napuste kamp bez plaćanja 'danka' proameričkim grupama", naglašava se u dokumentu.