Ako ste zaboravni ili griješite kada ste u žurbi, nova studija sa Sveučilišta Michigan State (MSU) - najveća dosadašnja te vrste - pokazala je da bi vam meditacija mogla pomoći da postanete manje skloni pogreškama.

meditacija
© pixabay.com
Istraživanje je testiralo kako je otvoreno praćenje meditacije - ili meditacija koja usredotočuje svjesnost na osjećaje, misli ili osjete dok se razvijaju u nečijem umu i tijelu - promijenila moždanu aktivnost na način koji sugerira povećano prepoznavanje pogrešaka.
"Ljudski interes za meditaciju i svjesnost nadmašuje ono što znanost može dokazati u smislu učinaka i koristi", rekao je Jeff Lin, doktorski kandidat psihologije MSU-a i koautor studije. "Ali nevjerojatno mi je da smo uspjeli vidjeti kako jedna sesija vođene meditacije može proizvesti promjene u moždanoj aktivnosti kod onih koji ne meditiraju."
Nalazi sugeriraju da različiti oblici meditacije mogu imati različite neurokognitivne učinke, a Lin je objasnio da postoji malo istraživanja o tome kako otvoreno praćenje meditacije utječe na prepoznavanje pogrešaka.

"Neki oblici meditacije usredotočuju se na jedan objekt, obično na dah, ali meditacija otvorenog praćenja je malo drugačija", rekao je Lin. "Natjera vas da obratite pozornost na sve što se događa u vašem umu i tijelu. Cilj je mirno sjediti i pažljivo paziti na to kamo um putuje, a da se previše ne uhvatite u krajolik."

Lin i njegovi koautori iz MSU - William Eckerle, Ling Peng i Jason Moser - regrutirali su više od 200 sudionika kako bi testirali kako meditacija otvorenog praćenja utječe na to kako ljudi otkrivaju pogreške i reagiraju na njih. Sudionici, koji nikada prije nisu meditirali, vođeni su kroz 20-minutnu meditaciju s otvorenim nadzorom dok su istraživači mjerili moždanu aktivnost putem elektroencefalografije ili EEG-a. Zatim su završili kompjuterizirani test odvraćanja pažnje.

"EEG može mjeriti moždanu aktivnost na razini milisekundi, tako da smo dobili precizne mjere neuralne aktivnosti odmah nakon pogrešaka u usporedbi s točnim odgovorima", rekao je Lin. "Određeni neuronski signal javlja se otprilike pola sekunde nakon pogreške koja se zove pozitivnost pogreške, a koja je povezana sa svjesnim prepoznavanjem pogreške. Otkrili smo da je snaga ovog signala povećana u meditatora u odnosu na kontrole."

Dok meditanti nisu imali neposredna poboljšanja stvarne izvedbe zadatka, nalazi istraživača nude obećavajući prozor u potencijal trajne meditacije.
"Ovi nalazi su snažna demonstracija onoga što samo 20 minuta meditacije može učiniti kako bi poboljšalo sposobnost mozga da otkrije i obrati pažnju na pogreške", rekao je Moser. "To čini da se osjećamo sigurnije u ono što bi meditacija svjesnosti zaista mogla biti sposobna za performanse i svakodnevno funkcioniranje upravo tamo u ovom trenutku."
Dok su meditacija i svjesnost postali glavni interes posljednjih godina, Lin je među relativno malom grupom istraživača koji koriste neuroznanstveni pristup procjeni njihovih psiholoških učinaka.

Gledajući unaprijed, Lin je rekao da će sljedeća faza istraživanja biti uključiti širu skupinu sudionika, testirati različite oblike meditacije i utvrditi mogu li se promjene u moždanoj aktivnosti prevesti do promjena u ponašanju uz dugotrajniju praksu.

"Sjajno je vidjeti oduševljenje javnosti za svjesnost, ali još uvijek ima puno posla iz znanstvene perspektive da se razumiju prednosti koje može imati, i što je jednako važno, kako zapravo funkcionira", rekao je Lin. "Vrijeme je da na to počnemo gledati kroz rigorozniji objektiv."

Izvor: Brain Sciences