Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 26. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.

Prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Predhodno poglavlje je Neobični oblaci.


ecch naslovna
© Sott.net

Uvod


Akumulacija kometne prašine u Zemljinoj atmosferi igra važnu ulogu u povećanju tornada, ciklona, uragana i s njima povezanih kišnih padalina, snježnih padalina i munja. Da bismo razumjeli ovaj mehanizam, prvo moramo uzeti u obzir električnu prirodu uragana, tornada i ciklona, koji su zapravo manifestacije istog električnog fenomena različitih razmjera ili razina snage. Zbog ove sličnosti, u ovoj raspravi ćemo ove tri pojave zajedno nazvati 'zračnim spiralama'.

McCanney opisuje električnu prirodu uragana ovim terminima:

waterspout associated with lightning
© FlickrSlika 130: Morska pijavica povezana s munjom.
Jednostavan model pokazao je da su te [tropske] oluje nastale kada su se električne struje spojile između ionosfere i vrha oblaka. ... razlog zašto su uragani izgubili snagu kada su se približili kopnu bio je taj što napajajuća električna struja od ionosfere do vrhova oblaka i do površine Zemlje nije imala nikakvu vezu (anodu) dok je uragan bio iznad oceana pa je povukao ogromnu površinu ioniziranog zraka s površine oceana i usisao ih je u središnji stup (vrtlog koji se vrtio bio je uzrokovan vlažnim zrakom koji se dizao 'uz odvod'), dok je kopno predstavljalo 'tlo' za struju i stoga je isključilo izvor energije oluje. ...

Također sam izračunao da teoriji tople vode potrebne za razvoj uragana nedostaje dovoljno energije da podrži energiju tih ogromnih oluja. Kasnije smo svjedočili uraganima na Marsu gdje uopće nema vode. Jasno je da koncept tople vode nije funkcionirao ... [482]
Iz ove perspektive, zračne spirale su jednostavno manifestacija električnih pražnjenja između ionosfere i Zemljine površine. Slika 130 prikazuje morsku pijavicu i munju koji se pojavljuju na istom mjestu u isto vrijeme, što sugerira da je razlika električnog potencijala između oblaka na vrhu slike i tla na dnu ono što pokreće i munju i tornado.

Učestalost pražnjenja

Ako se zračne spirale pokreću električnim putem, kako onda možemo objasniti povećanje u njihovim pojavljanjima i onda kada aktivnost Sunca opadne i kada atmosfersko E-polje (električno polje, op.prev.) zbog toga oslabi? [483] Iako je ukupno atmosfersko E-polje doista oslabilo, još se jedan čimbenik mora uzeti u obzir: povećanje koncentracije atmosferske prašine [484] smanjuje električnu vodljivost atmosfere. [485] Vodljivost u atmosferi je posljedica mobilnosti malih iona. Kada je prisutna prašina, ti ioni, umjesto da se slobodno kreću, vežu se za relativno velike čestice prašine i gube pokretljivost, a time i smanjenje atmosferske vodljivosti. [486]

ehcc figure 131
© sott.netSlika 131: Utjecaj atmosferske prašine na frekvenciju 'zračnih spirala' i munja
Dva grafikona na slici 131 uspoređuju učinke niske razine atmosferske prašine (lijevo) i visoke razine atmosferske prašine (desno). Na lijevoj strani, povećanje napona između lokalnog atmosferskog područja i Zemljine površine polako raste zbog cirkulacije lijepog vremena: elektroni se slobodno kreću prema gore kako bi uravnotežili razlike naboja. Na desnoj strani, cirkulacija lijepog vremena je ograničena zbog smanjene vodljivosti uzrokovane prašinom. Elektroni se ne mogu slobodno kretati; hvataju ih čestice prašine. Tako se lokalni električni naboji brže nakupljaju, a time i povećanje frekvencije pražnjenja.

ehcc figure 132
© ClemsonSlika 132: Učestalost tropskih oluja (1851.-2008.).
Ova dodatna značajka čestica prašine - njihova sposobnost da nose električni naboj - znači da akumulacija prašine omogućuje bilo kojem području atmosfere da nosi potencijalno masivne električne naboje, koji se mogu razlikovati od naboja susjednih područja, od naboja ionosfere i od naboja Zemljine površine.

To sugerira da bi se munje i zračne spirale svih vrsta trebale povećati u učestalosti i geografskom opsegu.

Slika 132 je prilagođena iz znanstvenog rada koji je objavio Robert Lund, profesor matematičkih znanosti u Clemsonu, koji je proučavao zabilježene promjene ciklusa tropskih oluja u sjevernom Atlantiku između 1851. i 2008. [487] Njegova studija pokazuje porast učestalosti tropskih olujna koja je započela sredinom 80-ih (plava uzlazna linija) što traje još i danas.

Magnituda pražnjenja

Dok su zračne spirale (tornada i uragani) sve češće od kraja 1980-ih i trebale bi biti još učestalije u narednim godinama zbog stalnog povećanja atmosferske kometne prašine, vrlo snažna pražnjenja, poput uragana kategorije 5, se ne bi nužno trebala povećati.

Uragani kategorije 5 traju danima i omogućuju masivne prijenose energije (rebalansiranje naboja) između ionosfere i Zemljine površine. Dakle, glavni izvor energije za velike uragane je razlika električnog potencijala između Zemlje i njezine ionosfere. Smanjena sunčeva aktivnost znači manje (pozitivno) nabijenu ionosferu, što znači smanjenu razliku električnog potencijala između ionosfere i Zemlje, što zauzvrat dovodi do rjeđih uragana 5. kategorije. Nakon proučavanja zapisa o tropskim olujama napravljenih tijekom posljednjih 150 godina, Robert Lund je došao do sličnog zaključka o jačini oluja:
'Ovo je 'bolna točka' u argumentima za globalno zatopljenje', rekao je Lund. 'Klimatolozi koji su izvještavali Senat SAD-a, još su ovog ljeta svjedočili upravo suprotno od onoga što nalazimo. Mnogi istraživači tvrde da zagrijavanje voda Atlantika povećava snagu ovih oluja. Uopće ne vidimo dokaze za to, ali otkrivamo da se broj oluja u posljednje vrijeme povećao.' Studija predstavlja jednu od prvih rigoroznih statističkih procjena problema s uračunatim marginama nesigurnosti. [488]
ehcc figure 133
© Ryan N. MaueSlika 133: Godišnji broj tropskih oluja (plavo) u odnosu na godišnji broj velikih uragana (crveno) (1970.-2012.)
Čini se da je Lundova izjava potvrđena nedavnim statističkim podacima koje je prikupio dr. Ryan N. Maue:

Slika 133. potvrđuje Lundovo opažanje povećanja učestalosti tropskih oluja (plava uzlazna strelica - linearna regresija) od '80-ih, dok se učestalost velikih uragana čini relativno stabilnom (crvena horizontalna strelica - linearna regresija).

Studija statistike tornada u SAD-u dovodi do sličnog rezultata. Slika 134 sastavljena je od podataka koje je dostavila NOAA. [489] Dok ukupni broj tornada pokazuje stalan porast od 2002. (zelene uzlazne trake i krivulja), broj snažnih tornada (ljubičasta traka i linija) je relativno konstantan. Kao rezultat toga, postotak nasilnih tornada se smanjuje. [490]

ehcc figure 134
© Sott.netSlika 134: Godišnja učestalost tornada (1975.-2011.) i
F3+ godišnja učestalost tornada (1950.-2011.).
Kao što smo prethodno uvidjeli, [491] dva suprotna čimbenika mogu modulirati sunčevu aktivnost. S jedne strane, dolazeći Nemesis bi mogao smanjiti aktivnost Sunca zbog 'uzemljenja'; s druge strane, popratni roj kometa bi uzrokovao povećanje sunčeve aktivnosti zbog solarnih pražnjenja izazvanih kometom.

Posljednjih godina Sunce je bilo neobično tiho, što sugerira da, općenito, faktor uzemljenja od strane Nemesis-a je nadjačao faktor pražnjenja kometa. Stoga je smanjena učestalost velikih uragana (budući da je, kao što se vidi gore, solarna aktivnost glavni pokretač velikih uragana). Međutim, to nije uvijek tako: Sunce još uvijek može doživjeti velike skokove aktivnosti.

U studenom 2013., Sunce je pokazalo razdoblje intenzivne aktivnosti, s osam sunčevih baklji [492] klase X [493] između 25. listopada i 19. studenoga, dok je tijekom prethodne dvije godine Sunce doživjelo prosječno samo 0,5 X-klasa solarnih baklji mjesečno. [494]

Čini se da je razvoj tajfuna Haiyan, koji je razorio dijelove Filipina u studenom 2013., usklađen s visokom i neobičnom solarnom aktivnošću koja se događala u to vrijeme.

Typhoon Haiyan
© NOAA/AFP/Getty ImagesSlika 135: Satelitska slika tajfuna Haiyan
Znajući da su solarnim vjetrovima potrebna dva do četiri dana da stignu do Zemlje, Haiyan je 2. studenog nastao kao tropska oluja (možda izazvana bakljom X2.3 koja se dogodila 29. listopada). Do 5. studenog bio je tajfun 5. kategorije. 7. studenog i dalje se pojačavao (vjerojatno pojačan bakljom X3.3 od 5. studenog) s jednominutnim stalnim vjetrom koji je dosezao 315 km/h (196 mph). Istoga dana, Haiyan je prvi put sletio na kopno bez ikakvih promjena u intenzitetu, postavši najmoćnija oluja u zabilježenoj povijesti koja je pala na kopno. [495]

Što bi moglo objasniti ovaj porast solarne aktivnosti koji je nadjačao inače tiho Sunce zbog teoretiziranog uzemljenja izazvanog Nemesisom? Zapravo, u to vrijeme je u blizini Sunca opaženo velik broj aktivnih kometa. Dana 21. studenog, 17 kometa [496] bilo je vidljivo malim teleskopom, od kojih je pet [497] pokazalo magnitudu između 4 i 7,5 i mogli su se vidjeti dalekozorom ili golim okom. [498]

Situacija je bila prilično neobična jer, među sedamnaest gore spomenutih kometa, dva najsjajnija, ISON (2012 S1) i Lovejoy (2013 R1), nisu pratili uobičajenu Jupiterovu orbitu. ISON i Lovejoy su dva kometa s vrlo dugom orbitom. Lovejoyeva orbita je 10.371 godina, a ISON-ova orbita je još uvijek nepoznata, ali njegova ekscentričnost sugerira da bi to mogao biti 'jednosmjerni' komet, koji se više nikada neće vidjeti u Sunčevom sustavu. [499]

Kometi s izduženim putanjama električni su najaktivniji. Za razliku od kometa Jupiterovih orbita, oni su izrazito negativno nabijeni jer dolaze iz negativno nabijenih vanjskih područja Sunčevog sustava i jure gotovo ravnom linijom prema pozitivno nabijenom Suncu i njegovom okolnom prostoru, pa stoga ti kometi i jače sjaje (zbog električnog stresa) i stoga su veći skokovi sunčeve aktivnosti (zbog električnog pražnjenja Sunca koje pokreću ti vrlo aktivni kometi).

Slika 136 je snimka iz videa snimljenog NASA-inom Stereo sondom. Ako pogledate ovaj video, [500] koji obuhvaća trodnevno razdoblje od 19. studenog do 22. studenog, vidjet ćete kako nadolazeći kometi mogu izazvati značajnu sunčevu baklju.

ehcc figure 136
© NASA-CIOCSlika 136: Slika iz Sterea koja prikazuje 3 aktivna kometa (crveni krugovi) u blizini Sunca: 2P/Encke, ISON i Lovejoy koji uzrokuju ogromne sunčeve baklje
Sada kada imamo bolje razumijevanje mogućeg uzroka ovog iznenadnog porasta sunčeve aktivnosti i njegovih učinaka na vremenske pojave, vratimo se uraganima i tornadima.

Unatoč žestokom tajfunu Haiyan, čak i nakon uzimanja u obzir njegove energije, indeks akumulirane ciklonske energije (ACE) za 2013. - na 74% - i dalje je bio ispod normale, a najniži je bio od 1970-ih. [501] Kao što možete vidjeti na slici 137, podaci o globalnoj (plava linija) i sjevernoj hemisferi (crna linija) pokazuju opći trend pada ACE od oko 1998. godine i kontinuirani pad od 2006. godine.
ehcc figure 137
© Weatherbell.comSlika 137: Akumulirana energija ciklona (1972.-2014.).
Prema mainstream znanosti, uragani nastaju zbog vlažnog toplog zraka koji se diže sa Zemljine površine, koji se zatim počinje spiralno razvijati zbog Coriolisovog efekta, [502] konačno se kondenzirajući i stvarajući oblake. No, kao što je to često slučaj s mainstream objašnjenjima, postoje neke 'anomalije' koje se ne uklapaju u predloženi model.

ehcc figure 138
© CRISP/National University of SingaporeSlika 138: Satelitska slika tajfuna Vamei 27. prosinca 2001.
Prema dominantnoj meteorološkoj znanosti, na ekvatoru se ne može formirati uragan [503] jer:
  1. Coriolisov efekt je vrlo slab na tako niskim geografskim širinama i
  2. Coriolisov učinak na južnoj hemisferi suprotan je Coriolisovom učinku na sjevernoj hemisferi. Ova bi opozicija imala tendenciju razdvojiti svaku ciklonu koja se širi preko linije ekvatora.
Međutim, 27. prosinca 2001., tajfun Vamei [504] formirao se na ekvatoru i pokazao cirkulaciju u smjeru suprotnom od kazaljke na satu s obje strane ekvatora. Da je Coriolisov efekt jedini čimbenik koji uzrokuje vrtenje uragana, tajfun Vamei i njegov ekvatorijalni položaj bili bi jednostavno nemogući.

Pozabavimo se sada vlažnim zrakom koji se smatra izvorom energije uragana. Drugi uragan u sezoni 1971. (neimenovan, u daljnjem tekstu 'Uragan #2') nastao je istočno od Bermuda 29. srpnja 1971. [505] Kretao se na sjeveroistok i počeo dobivati na snazi, iako se kretao nad sve hladnijim vodama.

Kako je oluja prošla pokraj platforme za bušenje 200 nautičkih milja od Newfoundlanda [506], njezini su vjetrovi dosegli brzinu od 204 km/h. Polumjer maksimalnog vjetra bio je širok oko 35 milja (50 km). 'Uragan #2' imao je sve karakteristike uragana kada se nalazio na geografskoj širini 46° sjeverno (na istočnoj obali Kanade), [507] gdje je temperatura vode u srpnju u prosjeku 12° Celzijusa. [508] U to vrijeme, voda je zapravo bila pet stupnjeva hladnija od zraka. [509]

Hurricane snaking around Mars’ North Pole
© Hubble/NASASlika 139: Uragan koji se vijuga oko Marsovog sjevernog pola, 27. travnja 1999.
Prema udžbenicima, 'Uragan #2' nikada nije trebao nastati.

Još upečatljiviji primjer dolazi s Marsa, planete bez ikakvog mora na kojoj se, unatoč tome, redovito događaju uragani. Prvi put ih je 1979. promatrao satelit Voyager. [510]

Godine 1999., Hubble je snimio slike ogromnog uragana na Marsu koji je trajao mjesecima. Njegova veličina bila je gotovo četiri puta veća od države Teksas (vidi sliku 139).

Zaključno, tajfun Vamei pokazuje da Coriolisov efekt vjerojatno nije glavna sila koja uzrokuje vrtenje uragana, a 'Uragan #2', plus marsovski uragani, pokazuju da topla voda nije primarni čimbenik koji potiče uragane.

Električna dimenzija uragana i munja

Čini se da električna energija igra glavnu ulogu u fenomenima zračnih spirala, uključujući uragane. Da bismo bolje razumjeli ove električne pojave, najprije razmotrimo munje, koje su, kako ćemo uskoro vidjeti, usko povezane s uraganima, depresijama, tornadima i njihovim popratnim masama oblaka.

ehcc figure 140
© NASA/GHRC/NSSTCFigure 140: Global lightning frequency. -- Slika 140: Globalna frekvencija munja.
Najveća učestalost munja javlja se oko ekvatora, pred kraj dana. [511] Ovo vrijeme i mjesto odgovaraju maksimalnom električnom naboju ionosfere. Doista, intertropska zona izravno je suočena sa solarnim vjetrom koji udara u ionosferu tijekom dana, sve dok ne postigne maksimalnu napunjenosti navečer nakon cijelog dana izravne sunčeve izloženosti. Osim toga, međutropska zona je mjesto gdje je atmosferska vodljivost najniža. [512] Dakle, u ovoj regiji, atmosfera može zadržati vrlo veliku razliku naboja između ionosfere i Zemljine površine, što dovodi do nasilnog pražnjenja (munja) umjesto rebalansa naboja lijepog vremena.

Dva crteža na slici 141 prikazuju formiranje oblaka nakon čega slijedi pražnjenje munje od oblaka do zemlje. Dolje navedenih 6 koraka odgovaraju crvenim brojevima.

ehcc figure 141
© Sott.netSlika 141: Proces stvaranja munje

Gornji crtež: Donji crtež:
1) Sunčev vjetar bogat protonima projicira pozitivno nabijene čestice u Zemljinu ionosferu.
2) Kako se pozitivni naboj ionosfere povećava, ona počinje privlačiti elektrone koji se nalaze na površini Zemlje. [513]
3) Elektroni sa Zemljine površine se dižu u zrak i njih hvataju atmosferske čestice male pokretljivosti (prašina, kapljice).
4) Slično, protoni iz ionosfere privučeni su negativnom naboju Zemlje i počinju tonuti u atmosferu, te ih na kraju zarobe atmosferske čestice. [514]
5) Uzlazni tok elektrona stvara područje s nedostatkom
elektrona na površini Zemlje (pozitivno područje
unutar crvene linije)
i područje bogato elektronima na dnu oblaka.

6) Kada je razlika električnog potencijala dovoljno visoka -
udara munja, noseći masivni tok elektrona natrag na tlo koji ponovno uravnotežuje električne naboje između dna mase oblaka i lokalno pozitivnog područja
na površini Zemlje.


Čini se da su munje i uragani slični procesi rebalansiranja naboja
. Munje se uglavnom javljaju iznad kontinenata, a daleko su rjeđe iznad oceana. [515] To može biti zbog razlike između vodljivosti tla i vodljivosti mora. Kada elektroni počnu ići iz oceana prema gore, visoka vodljivost slane vode [516] obično sprječava stvaranje područja s nedostatkom elektrona, što je jedan od uzroka munja. Međutim, kada se uzlazni tok elektrona dogodi iznad kontinenta, slaba vodljivost tla [517] omogućuje stvaranje džepova s nedostatkom elektrona koji će pokrenuti i primiti munje.

Što se tiče lokacije, uragani su suprotni munjama: uglavnom se javljaju iznad oceana i obično slabe ili umiru kada stignu do kopna. Kada se masivni tok elektrona povuče iznad oceana, visoka vodljivost slane vode može osigurati i provesti slobodne elektrone iz svih susjednih regija, nudeći tako gotovo beskonačnu opskrbu elektronima kao pogon trenutnom uraganu. Kada uragan dosegne tlo, opskrba elektronima je ograničena zbog loše vodljivosti tla i uragan slabi.

Karta na slici 142 prikazuje putanje 14 navedenih uragana koji su se dogodili 2000. godine. Svi oni koji su stigli do obale 'umrli' su ubrzo nakon toga.

ehcc figure 142
© met.inf.cuSlika 142: Putanja 14 uragana koji su se dogodili 2000. godine.
Primijetite da oborine koje obično prate uragane također sudjeluju u procesu ponovnog balansiranja naboja.

Kad kišna kap padne na tlo, može uhvatiti elektrone s dna oblaka ili ispod njega, noseći tako negativan naboj na tlo i rebalansirajući razlike električnih potencijala na način sličan munji. Iz ove perspektive, i munje i kiša su uzrokovane jakim atmosferskim E-poljom i oboje dovode do ponovnog balansiranja naboja između Zemljine površine i atmosfere.

Primijetite da atmosfersko polje utječe na formiranje i veličinu kišnih kapi. Na slici 143, [518] tanak vodeni mlaz stvoren je potkožnom iglom spojenom na slavinu za vodu. S lijeve strane nije bilo primijenjeno električno polje. Mlaz je dobio oblik magle napravljene od malih kapljica. Na desnoj strani, na mlaz vode je primijenjeno električno polje, pokrećući vezivanje kapljica jednu na drugu i kasnije stvaranje velikih kapi vode. Ovaj eksperiment je vrlo sličan onome što se događa u oblacima, gdje se kapljice vode nastoje poravnati duž atmosferskog E-polja i privlače jedna drugu, tvoreći sve teže i teže kapi vode.

 Influence of electric field on the size of water drops
© Pierce BoundsSlika 143: Utjecaj električnog polja na veličinu kapi vode.
Iz navedenog možemo vidjeti da su munje i uragani vrlo slični električni fenomeni. Uragani su na površini mora ono što su munje na površini zemlje. Oboje su uzrokovani uzlaznim tokovima elektrona i oba rebalansiraju električne naboje vraćanjem elektrona na tlo: oborine u slučaju uragana, munje u slučaju električnih oluja.

Prije završetka ovog poglavlja, potrebno je naglasiti još nekoliko stvari o atmosferskoj prašini: kao što smo već vidjeli, atmosferska prašina igra glavnu ulogu u dinamici oluje. Na fizičkoj razini djeluje kao jezgra za stvaranje kondenziranih kapljica vode (oblaka). Na električnoj razini drži električne naboje koji mogu izazvati munje.

Čini se da je i atmosferska prašina sposobna modulirati visinu oblaka. Prema mainstream znanosti, atmosferska prašina i kapljice vode ostaju u suspenziji u atmosferi zbog svoje vrlo male veličine: male težine i relativno velikog otpora. [519] Međutim, neka opažanja ne odgovaraju modelu gravitacijskog otpora i, u nekim slučajevima, oblaci prašine talože se puno sporije nego što je predviđeno:
Zanimljivo je to da se čini da neki do sada nepoznati atmosferski procesi suzbijaju gravitacijsko taloženje većih čestica atmosferske prašine (Maring et al., 2003.), budući da modeli dalekosežnog transporta prašine često podcjenjuju veću frakciju čestica (Colarco et al., 2003., Ginoux et al., 2001.), a uzorci prašine prikupljeni nakon padavina pokazuju da se veliki broj 'divovskih' čestica prašine (većih od 62,5 mikrometara) može prenijeti tisućama kilometara od svog izvora (Middleton i sur., 2001.). [520] [521]
Ako se sjećate Millikanovog eksperimenta iznad, [522] kapljica nabijena samo jednim elektronom može se suprotstaviti gravitaciji i doslovno levitirati kada je izložena vertikalnom električnom polju. Da bi se to dogodilo, vertikalno električno polje mora biti 32 100 V/m. [523] Iako je atmosfersko električno polje normalno oko 100 V/m na razini tla, [524] atmosferska prašina ili atmosferske kapljice mogu drastično povećati ovu vrijednost jer smanjuju vodljivost. Električna polja od 2000 V/m izmjerena su u olujama s prašinom [525] , do 20 000 V/m ispod oluja s grmljavinom [526] i do 200 000 V/m unutar oluja s grmljavinom. [527] Osim toga, za razliku od Millikanovog eksperimenta, neke čestice mogu nositi više od jednog naboja elektrona.

To znači da atmosfersko električno polje može igrati ulogu u brzini pada, mjestu, kretanju i elevaciji oblaka bez obzira na to jesu li oni napravljeni od prašine ili kapljica (ili oboje). To može uzrokovati da čestice 'levitiraju' ili se doslovno dižu u zrak.Reference:


[482]: McCanney, J., Planet X, comets and earth changes, str. 70, 71
[483]: Zbog smanjene sunčeve aktivnosti, ionosfera je manje (pozitivno) nabijena, stoga se atmosfersko E-polje smanjuje.
[484]: Vidjeti Poglavlje 21: 'Povećanje kometne aktivnosti'
[485]: Schneider, H., et al., Encyclopedia of Climate and Weather, str. 67
[486]: Ulanowsky, Z., et al., 'Alignment of atmospheric mineral dust due to electric field', Atmos. Chem. Phys. (2007) 7: 6161-6173
[487]: Lund, R., 'Study in the changes in the tropical cycle record in the North Atlantic between 1851 and 2008.', Journal of the American Statistical Association (2009.)
[488]: 'Učestalost uragana raste, ali nije njihova snaga, kažu istraživači', Science Daily (23. rujna 2009.)
[489]: Nacionalna uprava za oceane i atmosferu. Vidi: slika broja tornada i slika broja uragana
[490]: Na primjer, 1974. službeno je izbrojano 45 F3+ tornada od ukupno 950. Godine 2010. bilo je 30 F3+ tornada i ukupno 1300. Dakle, u razdoblju 1974.-2010. postotak nasilnih tornada je otprilike prepolovljen.
[491]: Vidi 2. dio knjige: 'Sunčev pratilac i njegov prateći kometni roj'; prvo poglavlje iz 2. dijela knjige također možete čitati prevedeno: Solarni izboji
[492]: Sunčeve baklje su klasificirane u 5 kategorija - A,B,C, M ili X - prema njihovoj snazi ​​ili 'vršnom toku' (mjereno u w/m2). Baklja X-klase je deset puta snažnija od baklje M-klase, koja je zauzvrat deset puta snažnija od baklje C-klase. Klasifikacijsko slovo obično slijedi broj. Na primjer, X2 baklja je dvostruko snažnija od baklje X1.
[493]: X1.7 baklja 25. listopada, X2.1 baklja 25. listopada, X1.0 baklja 28. listopada, X2.3 baklja 29. listopada, X3.3 baklja 5. studenog, X1.1 baklja u studenom 8., X1.1 baklja 10. studenog, X1 baklja 19. studenog.
[494]: Između 7. ožujka 2011. i 25. listopada 2013. Sunce je doživjelo 17 solarnih baklji X klase. Vidi: 'Popis solarnih baklji', My solar alerts
[495]: Fischetti, M., 'Was Typhoon Haiyan a Record Storm?', Scientific American (12. studenog 2013.)
[496]: 'Comet list', British Astronomical Association - Comet section. Provjerite vidljive komete za 21. studenog 2013. na www.ast.cam.ac.uk/~jds,/
[497]: ISON (2012 S1), Lovejoy (2013 R1), 2P/Encke, Linear (2012 X1), P/Nevski (2013 V3).
[498]: 'Comet chasing - visual observation of telescopic comets', Cometchasing
[499]: Vidi poglavlje 18: 'Kometi ili asteroidi?'
[500]: Battams, K., 'ISON and Encke in STEREO: Nov19-23, 2013', NASA Comet ISON Observing Campaign. Vidi: www.ISONcampaign.org/ISON-encke-nov19-23
[501]: Lomborg, B., 'Bjørn Lomborg on Haiyan/Yolanda', wattsupwithth (10. studenog 2013.)
[502]: Vidjeti poglavlje 27: 'Golfska struja'
[503]: Barnes-Svarney, P. & Svarney, T. E., Skies of Fury: Weather Weirdness Around the World, str. 173
[504]: Tropski cikloni imaju nekoliko naziva ovisno o njihovu položaju i intenzitetu. U Aziji ih zovu 'tajfuni', dok se u SAD-u nazivaju 'uragani', 'tropske oluje' ili 'tropske depresije', ovisno o njihovoj snazi.
[505]: Za razliku od drugih uragana (Wilma, Katarina, itd.), ovaj uragan nije dobio ime. Vidi: Simpson, R. & Hope, J., 'Atlantichurricane season 1971', NOAA, 1971.
[506]: Newfoundland je kanadski otok smješten uz istočnu kanadsku obalu.
[507]: 'Karta New Brunswicka', Geology
[508]: 'Karta temperature mora', NOAA
[509]: Simpson & Hope, op. cit.
[510]: Sincell, M., 'Hubble Snaps Martian Hurricane', Science (19. svibnja 1999.)
[511]: Christian et al., 'Global frequency and distribution of lightning', Journal of Geophysical Research 108
[512]: Plotkin, V., 'Earth Charge Produced By Thunderstorms', Russian Geology and Geophysics (2003.) 44(3): 260-267
[513]: Ovo je usporedivo s niskom, progresivnom strujom curenja uočenom u kondenzatoru.
[514]: Vidi prethodnu bilješku.
[515]: 'Svjetska karta munja', Geology
[516]: Morska voda je izuzetno dobar provodnik. Njegova vodljivost je jednaka 4,8 simensa/metar. Vidjeti: Cox et al., Deep Sea Res. (1970) 17: 679
[517]: Vodljivost tla je između 1 i 100 milisimena/metar. Nekoliko je redova veličine niža od vodljivosti morske vode (4800 milisiemena/metar). Vidi: Barbosa, R. & Overstreet, O., 'What Is Soil Electrical Conductivity?', LSU AgCenter Pub 318
[518]: Jermacans, K. & Laws, K., 'Coalescence of Raindrops in an Electrostatic Field', The Physics Teacher (travanj 1999.) 37
[519]: Na primjer, ako je polumjer čestice podijeljen s dva, njezina će se gravitacija podijeliti s osam, dok će njezin otpor biti podijeljen samo s četiri. Gravitacija prema dolje ovisi o volumenu čestice, koji je proporcionalan kubi polumjera čestice (volumen kugle jednak je 4/3 × π × r³), dok otpor konvekcijom zraka prema gore ovisi o površine čestice, koja je proporcionalna samo kvadratu polumjera čestice (površina kugle jednaka je 4 × π × r²).
[520]: Ulanowski, Z., 'Alignment of atmospheric mineral dust due to electric field', Atmos. Chem. Phys. (2007) 7: 6161-6173
[521]: Imajte na umu da je ova točka naglašena u raspravi o 'chemtrailsima' koji su navodno položeni u gornjoj atmosferi. To jednostavno nema smisla jer ne postoji apsolutno nikakva kontrola nad tim gdje (pa čak ni kada) bi takve tvari dospjele do tla.
[522]: Vidi Poglavlje 2: 'Elektromagnetske sile nasuprot gravitacijskih sila'
[523]: Da bi jedna kapljica nabijena jednim elektronom levitirala, sila gravitacije prema dolje mora biti jednaka električnoj sili prema gore. Ako uzmemo kapljicu vode promjera 10-6 metara, njena težina (w) je 4/3 × π × ρ × r³ = 5,1 × 10-14 N. Dakle, električno polje je jednako w/e = 5,1 × 10 -14 / 1,6 × 10-19 = 32 100 V/m.
[524]: Roble, R., The Earth's Electrical Environment, str. 206
[525]: Kamra, A., 'Measurements of the electrical properties of dust storms', Journal of Geophysical Research 77(30): 5856-5869
[526]: Pawar, S., 'Anomalous electric field changes and high flash rate beneath a thunderstorm in northeast India', Journal of Earth System Science (listopad 2010.) 119(5): 617-625
[527]: Evans, L., 'The growth and fragmentation of ice crystals in an electric field', J. Atmos. Sci. 30: 1657-1664