Intersteller comets
© Roy Keeris/Flickr

Komentar: Ovo je 23. poglavlje knjige gosp. Lescaudrona "Masovna izumiranja, evolucijski skokovi i povezanost virusa i informacija".

Prethodno poglavlje: Poglavlje 22.:Dvije kuge/pošasti, jedan obrazac?​
Prvo poglavlje: Poglavlje 1.: Masovna izumiranja


U sljedećem poglavlju koristimo kometni materijal i meteoritski materijal naizmjenično jer su meteoriti, posebno ugljični hondriti, rezultat nehlapljivog trenja kometa[1].

Do sada smo vidjeli da su kometni događaji bili uzrok većine, ako ne i svih, masovnih izumiranja i vjerojatno dviju najgorih pandemija zabilježenih u povijesti. Poput masovnih izumiranja nakon kojih su uslijedile eksplozije života, nakon dviju kuga je uslijedio civilizacijski skok.

Znajući središnju ulogu koju ima virus u genetskom kodu oblika života, kao što je prikazano u prethodnom dijelu[2], pretpostavljamo da je infuzija novih virusa pokrenula evolucijske skokove koji obilježavaju posljedice masovnih izumiranja izazvanih kometama.

Ali kako možemo objasniti ovu jaku povezanost između kometa i virusa? Može li kometni materijal nositi viruse? Mogu li virusi uopće "preživjeti" ekstremno stanje kometnog putovanja? Ovo poglavlje daje neke odgovore na ova pitanja.

Organski materijal u meteoritima

Svi poznati oblici života temelje se na organskim[3] molekulama[4]. Nasuprot tome, većinu organskih molekula proizvode oblici života, posebice mikroorganizmi, na primjer bakterije za proizvodnju inzulina[5] ili kvasci za proizvodnju etanola[6].

Za referencu, ukupna godišnja primarna proizvodnja biomase procjenjuje se na više od 100 milijardi tona godišnje[7] od čega značajnu količinu[8] proizvode mikroorganizmi, posebno bakterije i dijatomeje (fitoplankton). Na primjer, same dijatomeje odgovorne su za 20 do 50 % kisika proizvedenog na Zemlji svake godine[9] i čine oko 50% cjelokupnog organskog materijala pronađenog u oceanima[10].
fossilized diatom
© LandgrebePolarizirana slika fosilizirane dijatomeje (anthodiscina floreata)
Gore navedeno sugerira da veliku količinu organskog materijala koji se nalazi u kometima moraju proizvesti oblici života. To je bila teorija koju su stoljećima držali vitalisti[11]. Današnji istraživači poput Hoylea ili Wickramasinghea iznose sličnu tvrdnju:
Nemoguće je sintetizirati organske materijale u značajnim količinama iz anorganskih materijala bez intervencije bioloških sustava[12]
Još 1908. godine sumnjalo se da su meteoriti važan izvor zemaljskih organskih spojeva[13]. Ove sumnje potvrđene su 1960-ih otkrićem organskih molekula u svemiru[14] i u kometima[15]. Od tada je organski dio kometa opširno dokumentiran[16].

Na primjer, sam Halleyjev komet otkrio je impresivnu raznolikost organskog materijala:
Analiza zrnaca prašine koja su strujala iz glave [Halleyeva kometa] otkrila je da je čak jedna trećina bila organski materijal. Otkrivene su uobičajene tvari poput benzena, metanola i octene kiseline, kao i neki od sastavnih dijelova nukleinskih kiselina. Ako se po Halleyu možemo ravnati, onda su kometi lako mogli opskrbiti Zemlju s dovoljno ugljika za stvaranje cijele biosfere.[17]
Ne samo da Halleyjev komet ispušta široku lepezu organskih materijala, nego su i emanirane količine doista zapanjujuće:
Znamo zapravo da kometi izbacuju organske čestice, obično u vrijednostima od milijun ili više tona dnevno. To je bilo ono što je Halleyjev komet opažen da radi 30.-31. ožujka 1986. I Halleyjev komet je nastavio činiti upravo to, izbacujući organske čestice u velikim naletima, gotovo sve dok je ostao unutar dometa promatranja.[18]
Halley's Comet​
© ESAFotografija snimljena sa sonde Giotto koja prikazuje jezgru Halleyeva kometa​
Halleyjev komet nije neobičan, gotovo svi kometi koji su pobliže promatrani otkrili su sličan organski potpis:
Neovisna analiza utjecaja prašine na masene spektrometre na svemirskoj letjelici Giotto također je dovela do složenog organskog sastava koji je u potpunosti u skladu s biološkom hipotezom. Općenito slični zaključci su se pokazali važećim i za druge komete, posebno za komet Hyakutake i komet Hale-Bopp.[19]
Aminokiseline

Među organskim materijalom kometnog podrijetla postoji neočekivana raznolikost aminokiselina koje su građevni blokovi proteina. Ništa manje nego 52 nebiološke aminokiseline pronađene su samo u meteoritu Murchison[20]. Usporedbe radi, ljudsko tijelo može proizvesti samo 20[21] različitih aminokiselina, dok ih se oko 500[22] prirodno pojavljuje na cijelom planetu.

Murchison meteorit nije izoliran slučaj. Više od 50 godina niz izvanzemaljskih aminokiselina također je pronađen u meteoritu Orgueil:
Lawless (1972.) je zaključio da je meteorit Orgueil, hondrit tipa I koji je pao u Francuskoj 1864., sadržavao nekoliko aminokiselina izvanzemaljskog podrijetla. Plinskom kromatografijom izolirali su D-izomere alanina, prolina i asparaginske kiseline. (Dobro je poznato da su gotovo sve aminokiseline koje proizvode zemaljski oblici života L-izomer.) Također su pronašli izomere nekoliko neobičnih analoga aminokiselina: cr-aminoizohutirična kiselina, f-anlinoizohutirična kiselina, N-metilglicin, N-metilalanilin, i druge, koji se ne nalaze u proteinima i rijetko su povezani sa živim biljkama i životinjskim tkivima.[23]Kometni materijal sadrži obilje aminokiselina, a količine također nisu zanemarive, procjenjuje se da je oko 3% organskih ugljika u ugljičnim hondritima u obliku aminokiselina[24].
Kometni materijal sadrži obilje aminokiselina, a ni količine nisu zanemarive, procjenjuje se da je oko 3% organskog ugljika u ugljičnim hondritima u obliku aminokiselina[24].

Osim egzotičnih aminokiselina pronađenih u meteoritu Orgueil, prisutnost uobičajenih aminokiselina u meteoritskom materijalu opširno je dokumentirana[25]. Zabilježena je prisutnost adenina, guanina, citozina, timina i uracila, pet aminokiselina[26] koje čine DNA i RNA. Logično, najjednostavnija aminokiselina, glicin, najzastupljenija je u hondritnim meteoritima[27].

Kerogen:

To je složena voštana mješavina spojeva ugljikovodika. To je primarna organska komponenta uljnog škriljevca. Optička analiza meteorita Murchison i kerogena gotovo je ista[28], što sugerira da Murchison materijal sadrži značajnu količinu kerogena.

Šećeri:

Analizom meteoritskog materijala utvrđeno je da oni sadrže šećere, uključujući ribozu, koja je okosnica DNK i RNK:
U uzorcima praha dvaju drevnih meteorita ispunjenih ugljikom, astronomi su pronašli tragove nekoliko šećera koji su ključni za život - uključujući ribozu, šećernu bazu RNK[29]
Organski polimeri

POM je kratica za PolyOxyMethylene, to je polimer organskog spoja: formaldehid.
Pozitivna detekcija POM-a u Allendeovom ugljičnom hondritu također je od velikog interesa u vezi s ovom teorijom. Hondriti su također vjerojatno tipični za kometne meteoroide.[30]
Aromatične molekule:

Aromatične molekule pozitivno su identificirane u meteoritu Murchison:
Aromatični materijal izvađen iz meteorita Murchison pokazuje apsorpciju na ~2011 Angstroma[31]
Svemir je naseljen međuzvjezdanom prašinom/zrncima. Procijenjeni broj kometa je 1014, a njihovi repovi mogu doseći milijune kilometara, što ih čini glavnim kontribuentima međuzvjezdane prašine[32]:
Izvori bioloških čestica u međuzvjezdanim oblacima su [...] pojedini komet prilično je beznačajan objekt. Ali naš Sunčev sustav ima ih toliko, možda više od stotinu milijardi, da su u ukupnoj masi jednaki zajedničkim masama vanjskih planeta Urana i Neptuna, oko 1029 grama. Ako su sve patuljaste zvijezde u našoj galaksiji na sličan način obdarene kometima, tada je ukupna masa svih kometa u našoj galaksiji, sa svojih 10ll patuljastih zvijezda, oko 1040 grama, što je samo količina svih međuzvjezdanih organskih čestica..[33]
"Planetarne maglice" spomenute u donjem citatu sastavljene su od međuzvjezdanih zrnaca koja su otkrila optički potpis aromatskih molekula:
Očekivane značajke emisije iz skupa prirodnih aromatskih molekula pokazale su se u zadovoljavajućem skladu sa svojstvima emisije 'PAH molekula' povezanih s planetarnim maglicama.[34]
Popis organskih tvari koje su pronađene na kometima i međuzvjezdanim zrncima (kometna prašina) stalno se povećava:
Raspon međuzvjezdanih organskih molekula otkrivenih do danas znatno se proširio i uključuje vodu, ugljični dioksid, aceton, etil cijanid, etanol, veliki broj ugljikovodika uključujući poliaromatske ugljikovodike, octenu kiselinu [ocat] i također privremenu detekciju aminokiseline glicin.[35]​​
Ovom popisu možemo dodati izvanzemaljske aminokiseline, pet aminokiselina koje čine DNK i RNK, organske polimere (POM), šećere i kerogene[36].

Još 1970-ih Chandra Wickramasinghe i Fred Hoyle počeli su objavljivati radove o prisutnosti organskih tvari u kometnom materijalu. Desetljećima ih je mainstream znanost ismijavala sve dok količina nagomilanih dokaza više nije mogla dopustiti poricanje. Sada mainstream znanost priznaje da su Wickramasinghe i Hoyle bili u pravu[37].

Sjetite se ovog citata Wickramasinghea i Hoylea:
Nemoguće je sintetizirati organske materijale u značajnim količinama iz anorganskih materijala bez intervencije bioloških sustava[38].
Budući da su "biološki sustavi" jedini koji mogu proizvoditi organski materijal u ogromnim količinama i budući da se organski materijali nalaze u znatnim količinama u kometima, očito je pitanje "Nose li kometi "biološke sustave", posebno mikroorganizme?

Mikroorganizmi pronađeni u meteoritima

Bakterije

Nekoliko istraživača,[39] [40] uključujući NASA-ina voditelja astrobiologije Richarda Hoovera, objavilo je brojne radove koji pokazuju prisutnost bakterija, fosiliziranih ili ne, u meteoritskom materijalu.

To je slučaj, na primjer, s meteoritom Murchison koji je otkrio vrlo detaljne značajke cijanobakterija[41] putem elektronske mikroskopije:
Fossilized cyanobacterial filaments
© NASA/MSFCFosilizirani filamenti cijanobakterija u meteoritu Murchison
Bakterijski sadržaj meteorita Murchison također je potvrđen optičkom analizom. Donji dijagram prikazuje usporedbu između spektra bakterije E. Coli i ugljične komponente meteorita Murchison.[42] Prikazuje gotovo identične krivulje:
laboratory absorption spectrum
© HoyleLaboratorijski apsorpcijski spektar meteorita Murchison u usporedbi s E. coli.
Osim cijanobakterija i E-coli, ispitivanje meteorita Murchison otkrilo je prisutnost treće vrste bakterija što je potvrđeno elektronskim mikroskopom:
Također se može primijetiti da je Pflug pronašao vrlo mnogo objekata u ugljičnom materijalu meteorita Murchison koji su morfološki različitih bioloških oblika, kao na primjer osebujna bakterija Pedomicrobium.[43]
Comparison
© PflugUsporedba strukture u meteoritu Murchison (lijevo) s bakterijom pedomicrobium (desno)​
Murchison meteorit nije neobičan, ispitivanje marsovskog meteorita ALH84001 također je pokazalo prisutnost bakterija:
Pokazalo se 1996. da meteorit koji potječe s Marsa, poznat kao ALH84001 [David McKay], sadrži mikroskopske strukture nalik malim zemaljskim nanobakterijama.[44]
Nakon ovog otkrića uslijedila je velika kontroverza. Uostalom, ovo revolucionarno otkriće je značilo, možda prerano, da je nekoć postojao život na Marsu. Dakle, nalaz je odbačen na temelju nekoliko argumenata.

Međutim, 13 godina kasnije, isti David McKay, objavio je rad u kojem se pojedinačno bavi ovim argumentima, potvrđujući prisutnost bakterija u ALH84001, i kao šlag na torti, pokazujući sadržaj bakterija u dva dodatna marsovska meteorita, naime Nakhla i Yamato- 593[45].

Ne samo da su fosilizirane bakterije pronađene u meteoritima kao što je vidljivo iz prikazanih primjera iznad, već su istraživači također pronašli održive izvanzemaljske bakterije unutar meteorita:
11. svibnja 2001. dva istraživača sa Sveučilišta u Napulju tvrdila su da su unutar meteorita pronašla održive izvanzemaljske bakterije. Geolog Bruno D'Argenio i molekularni biolog Giuseppe Geraci tvrde da su bakterije bile uglavljene unutar kristalne strukture minerala, ali su povratile u život kada je uzorak stijene stavljen u medij za uzgoj kulture[46]
Od 1997. do 2013. Richard Hoover objavio je nekoliko radova koji dokazuju postojanje autohtonih mikrofosila bakterija u sljedećim meteoritima: Ivuna[47], Orgueil[48], Murchison[49], Murray[50] i Polonnaruwa[51].

Ova brojna otkrića bakterija unutar meteorita potvrđena su još jednom metodom, odnosno optičkom analizom:
Pokazalo se da infracrveni spektar kometa Hale-Bopp na 2,9 AJ odgovara ponašanju mješavine mikroba s 10% doprinosa silikata koji pretežno doprinose samo osobini od 10 μm. Vrlo sličan spektar dobiven je iz krhotina nakon udara u misiji Deep Impact 2005.[52]
Alge:

Još 1963. objavljeni rad je pokazao prisutnost fosiliziranih algi u meteoritu Orgueil:
Sredinom 1960-ih H. Urey, a kasnije G. Claus, B. Nagy i D.L. Europa (Claus et al., 1963.) su mikroskopski kao i spektroskopski pregledali Orgueil karbonski meteorit koji je pao u Francuskoj 1864. godine. Tvrdili su da su pronašli dokaze o organskim strukturama koje su slične fosiliziranim mikroorganizmima, posebice algama. Dokazi su uključivali studije elektronske mikrografije, koje su pokazale substrukturu unutar tih takozvanih 'stanica'. Neke od struktura sličile su staničnoj stijenci, staničnoj jezgri, strukturama sličnim flagelama, kao i suženjima u nekim duguljastim objektima što ukazuje na proces diobe stanica.[53]
Orgueil meteorite
© EunostosFragment meteorita Orgueil izložen u muzeju u Montaubanu
Ti su nalazi neizravno potvrđeni godinu dana kasnije. Klorofil je jedan od zaštitnih znakova algi, a porfirini su glavni preteča klorofila. Slučajno ili ne, porfirini su pronađeni u meteoritu Orgueil:
Hodgson i Baker (1964) pronašli su porfirine u Orgueilu, ali praktički ne i klorine. Porfirini su složene organske molekule koje su temelj klorofila i pigmenata koji prenose kisik u krvi životinja.[54]
Osim meteorita Orgueil, Claus je otkrio razne diatomeje - jednostanične alge poznate kao fitoplankton - u drugim hondritnim meteoritima:
Mnogi organizirani elementi nalikuju krizofitima (srodnim dijatomejama) i Hystricho-sferama (fosilizirani dinolagelati, ciste i ciste spora dinoflagelata). Neki su stručnjaci također pronašli dijatomeje (Nitzschia australis) i strukture slične dijatomejama u hondritima.[55]
Ovo otkriće izazvalo je brojne kontroverze. Tako je Pflug osmislio metodu koja je koristila najsuvremeniju opremu za pripremu ultra-tankih presjeka meteorita Murchison u okruženju bez zagađivača[56]. Ovaj pristup također je zadržao izvorne strukture mikrofosila netaknutima, a rezultati su još jednom potvrdili prisutnost mikroorganizama u meteoritskom materijalu:
H.D. Pflug (1984) ponovno je otvorio pitanje mikrobnih fosila u meteoritima koji sadrže ugljik. Pflug je koristio tehnike koje su bile znatno superiornije od onih koje su koristili Claus i njegovi kolege i pronašao je obilje organiziranih elemenata koji se sastoje od organske tvari u tankim sekcijama pripremljenim iz uzorka meteorita Murchison. Metoda koju je usvojio Pflug bila je otapanje većine minerala prisutnih u tankom dijelu meteorita pomoću fluorovodične kiseline, čineći to na način koji dopušta netopljivom ugljičnom ostatku da se taloži s netaknutom izvornom strukturom. Tada je bilo moguće ispitati ostatak u elektronskom mikroskopu bez ometanja sustava izvana. Obrasci koji su se pojavili bili su nevjerojatno slični određenim vrstama zemaljskih mikroorganizama. Desetine različitih morfologija pojavile su se unutar ostataka, od kojih su mnoge nalikovale poznatim vrstama mikroba.[57]
Godine 2018., R. B. Hoover, osnivač i voditelj NASA-inog astrobiološkog istraživanja, potvrdio je Pflugove nalaze dijatomeje unutar meteorita Orgueil[58].

Nekoliko godina ranije, 2012., ispitivanje meteorita koje je provelo Sveučilište Cardiff u Walesu ponovno je otkrilo prisutnost dijatomeja. Ovo otkriće potvrdili su istraživački timovi iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država i Njemačke:
Dana 29. prosinca 2012. zelena vatrena kugla primijećena je u pokrajini Polonnaruwa, Šri Lanka. Raspala se na fragmente koji su pali na Zemlju u blizini sela Aralaganwila i Dimbulagala te na rižinom polju u blizini Dalukkanea. Uzorci stijena dostavljeni su Medicinskom istraživačkom institutu Ministarstva zdravlja u Colombu. Stijene su poslane na analizu na Sveučilište Cardiff u Walesu, gdje ih je tim Chandre Wickramasinghe analizirao i ustvrdio da sadrže izvanzemaljske dijatomeje. Od siječnja do ožujka 2013. objavljeno je pet radova u rubnom časopisu Journal of Cosmology koji iznose razne rezultate timova iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država i Njemačke[59].
Nekoliko mjeseci kasnije, 2013., tijekom eksperimenta nazvanog "Test", ruski kozmonauti Oleg Artemyev i Alexander Skvortsov identificirali su morsku algu (fitoplankton) prikupljenu s prozora Međunarodne svemirske postaje, koja se nalazi na visini od 420[60] kilometara[61]

Primijetite da se ISS svemirski brodovi lansiraju iz Baikonura, koji se nalazi u pustinji. Dakle, hipoteza o zemaljskoj kontaminaciji nije vjerojatna.

Test experiment
© Artemjew.ruOleg Artemjev provodi eksperiment "Test"
Bakterije i dijatomeje nisu jedini mikroorganizmi pronađeni u meteoritima. Zapravo, Hoover je pronašao čitav niz povezanih s drevnom kozmičkom prašinom:
Otkriće organskog materijala potvrđuje i analiza ledenih jezgri u kojoj je Richard Hoover (2011.) otkrio gljive, alge, cijanobakterije, nanobakterije, spore, diatomeje i protozoe u dubokim drevnim jezgrama leda starim preko 4000 godina, bušenim iz jezera Vostok, blizu južnog pola. Ta su stvorenja pronađena u povezanosti s drevnim česticama kozmičke prašine koje su pale iz svemira.[62]
Virusi:

Pozitivna identifikacija virusa u meteoritima iznimno je teška zbog najmanje dva čimbenika:

1/ Virusi su maleni. Oni su 10 do 100 puta manji[63] od bakterija.

2/ samo će fosilizirani virusni materijal moguće biti prihvaćen, dok se nefosilizirani virusi automatski odbacuju kao zemaljska kontaminacija.

Neizravni dokaz virusa u kometu je pozitivna identifikacija - kao što je gore opisano - bakterija, koje željno koloniziraju virusi (bakteriofagi):
Bakteriofagi su među najčešćim i najrazličitijim entitetima u biosferi. Bakteriofagi su sveprisutni virusi, nalaze se svugdje gdje postoje bakterije. Procjenjuje se da na planetu postoji više od 1031 bakteriofaga, više nego bilo kojih drugih organizama na Zemlji, uključujući bakterije, zajedno.[64]
Procjenjuje se da je do 31%[65] bakterija zaraženo bakteriofagima. Taj se postotak penje na 70% za morske bakterije[66].

Virusi su također sveprisutni i igraju temeljnu ulogu u drugim mikroorganizmima koji se nalaze u meteoritskom materijalu. Oni su glavni regulator fitoplanktona (dijatomeje):
Morski virusi prepoznati su kao glavna pokretačka snaga koja regulira sastav zajednice fitoplanktona i kruženje hranjivih tvari u oceanima[67]
Isto tako, mnoge protozoe sadrže viruse:
Prikuplja se sve više dokaza da mnoge protozoe, ali i helminti, paraziti sadrže niz različitih klasa virusa kojih kod ljudi uglavnom nema. Iako se čini da neki od ovih virusa nemaju učinka na svoje parazitske domaćine, drugi ili imaju jasan izravan negativan učinak na parazite ili mogu, zapravo, pridonijeti virulenciji parazita za ljude.
Osim gore navedenih neizravnih dokaza i unatoč teškoćama u identificiranju fosiliziranog virusa, postoje i izravni dokazi.

Fosilizirane virusne čestice u meteoritskom materijalu prvi je pronašao H.D. Pflug 1984.[68], a njegovo otkriće potvrdio je dvadeset godina kasnije NASA-in šef astrofizike Richard Hoover[69]:
Murchison meteorite
© Joseph & WickramasingheMeteorit Murchison otkrio je nešto što izgleda kao fosilni virusi.
Za usporedbu, crtež gore desno je moderni virus gripe
Kako bi se ojačalo vezu između virusa i meteorita, evo zanimljivog slučaja vrlo specifičnih bakteriofaga: "Z virusi"[70]. Za razliku od gotovo svih drugih oblika života na Zemlji čija se DNK sastoji od četiri uobičajena nukleotida, naime: A (adenin), T (timin), G (gvanin) i C (citozin); genetski materijal Z virusa sastoji se od jedinstvenog skupa od četiri nukleotida, naime Z, T, G i C.

Jedinstveni nukleotid označen slovom Z označava diaminopurin, koji je, slučajno ili ne, spoj pronađen u meteoritima:
Z baza je nedvosmisleno identificirana u ugljičnom meteoritu i predložena kao nukleobaza koja je mogla biti dostupna za nastanak života[71]
Slično Z virusu, Yaravirus nema niti jedan blisko srodan genom među tisućama unosa virusa:
Nadalje, nismo uspjeli dohvatiti virusne genome blisko povezane s Yaravirusom u 8535 javno dostupnih metagenoma koji obuhvaćaju različita staništa diljem svijeta. Genom Yaravirusa također je sadržavao šest vrsta tRNK koje nisu odgovarale uobičajeno korištenim kodonima.[72]
Ova neobičnost snažno sugerira da Yaravirus izvorno nije sa Zemlje, već iz svemira.

Još jedan znanstveni podatak koji sugerira da je virus prvobitno iz svemira je gotovo savršeno podudaranje između optičkog potpisa mješavine virusa mozaika duhana + E-Coli i optičkog potpisa GC IRS 6E i GC IRS 7[73]:
Pune krivulje na slici 10 kombiniraju učinke dviju vrsta biološkog materijala: čestice virusnog tipa tipizirane laboratorijskim podacima za VMD (Virus mozaika duhana) i osušenu bakteriju predstavljenu podacima za E-coli.[74]
Normalized optical depths for E. coli
© WickramasingheNormalizirane optičke dubine za smjese E. coli - VMD preko valnog područja 3,3-3,6 J-Lm (krivulje). Točke su na sličan način normalizirani podaci za GC-IRS6 i GC-IRS7
_______________

[1] Pogledajte Lescaudron, 2014., 18. poglavlje: Kometi ili asteroidi?
[2] Dio III: Virusi su pokretači života
[3] Ne postoji znanstveni konsenzus o tome što je organska molekula. Općenito sadrže veze ugljik-vodik ili ugljik-ugljik
[4] Wikipedia contributors (2022) "Organic compound" Wikipedia
[5] Baeshen NA et al. (2014) "Cell factories for insulin production" Microb Cell Fact
[6] Mohd Azhar SH et al. (2017) "Yeasts in sustainable bioethanol production: A review". Biochem Biophys Rep.
[7] Field, CB et al. (1998) "Primary production of the biosphere: integrating terrestrial and oceanic components" Science 281 (5374): 237-40
[8] Bar-On YM, Phillips R, Milo R (2018) "The biomass distribution on Earth" PNAS 115(25):6506-6511
[9] Andrew Alverson (2014) "The Air You're Breathing? A Diatom Made That" Live Science
[10] Wikipedia contributors (2022) "Diatom" Wikipedia
[11] Wikipedia contributors (2022) "Vitalism" Wikipedia
[12] B. Hoyle, N.C. Wickramasinghe (2000) "Astronomical Origins of Life" Springer
[13] T. C. Chamberlin and R. T. Chamberlin (1908) "Early Terrestrial Conditions That May Have Favored Organic Synthesis" Science 28, 897
[14] Hoyle, 2000
[15] J. Oro (1961) '' Comets and the Formation of Biochemical Compounds on the Primitive Earth'' Nature 190, 389
[16] Chyba, C. et al. (1990) "Cometary Delivery of Organic Molecules to the Early Earth" Science, 249(4967), 366-373
[17] Paul Davies (2006) "The Origin of Life" Penguin Books Limited, p. 136
[18] Hoyle, 2000
[19] Ibid
[20] Cronin, J.R. et al. (1983) "Amino acids in meteorites" Advance in Space Research, Volume 3, Issue 9, Pp 5-18
[21] Lopez MJ et al. (2021) "Biochemistry, Essential Amino Acids" StatPearls Publishing
[22] Wagner I et al.(1983) "New Naturally Occurring Amino Acids" Angewandte Chemie, 22 (11): 816-828
[23] Hoyle, 2000
[24] J. R. Cronin et al. (1988) "Meteorites and the Early Solar System" Univ. of Arizona Press, pp. 819-857
[25] Botta O. et al. "Relative amino acid concentrations as a signature for parent body processes of carbonaceous chondrites" Orig Life Evol Biosph
[26] Oba, Y. et al. (2022) "Identifying the wide diversity of extraterrestrial purine and pyrimidine nucleobases in carbonaceous meteorites" Nature Communication 13, 2008
[27] Cronin, J.R. et al. (1976) "Amino acids of the Nogoya and Mokoia carbonaceous chondrites" Geochimica et Cosmochimica Acta 40, no. 7, 853-857
[28] E. T. Arakawa et al. (1989) Bull. Am. Astron. Soc. 21,-940
[29] Furukawa Y. et al. (2019) "Extraterrestrial ribose and other sugars in primitive meteorites" PNAS
[30] V. Vanysek, N.C. Wickramasinghe (1975) "Formaldehyde Polymers in Comets" Astrophys. Space Sci. 33, L 19-L28
[31] Sakata, A. et al. (1977) "Spectroscopic evidence for interstellar grain clumps in meteoritic inclusions" Nature 266, 241 (1977).
[32] Hoyle, F. Wickramasinghe, N.C. (1984) "From Grains to Bacteria" Cardiff Press.
[33] Hoyle, 2000
[34] Wickramasinghe, N.C. et al. (1990) "An integrated 2.5-12.5 μm emission spectrum of naturally-occurring aromatic molecules" Astrophys Space Sci 166, 333-335
[35] Wickramasinghe N., Hoyle F. (1998) "Miller-Urey Synthesis in the Nuclei of Galaxies" Astrophysics and Space Science 259, 99-103
[36] Hoyle, 2000
[37] Wikipedia contributors (2022) "Chandra Wickramasinghe" Wikipedia
[38] Hoyle F., Wickramasinghe N. (1999) "On a Possibly Fundamental Principle in Chemistry as Viewed in a Cosmogonic Context" Astrophysics and Space Science 268, 21-31
[39] McKay, David et al. (1996) "Search for Past Life on Mars: Possible Relic Biogenic Activity in Martian Meteorite ALH84001" Science, 273 (5277): 924-930
[40] McSween, H. Y. (1997) "Evidence for life in a Martian meteorite?" GSA Today, 7 (7): 1-7
[41] Gibson, Carl et al. (2010) "The Imperatives of Cosmic Biology" Research Gate
[42] Hoyle, 2000
[43] Hoyle, F. et al. (1984) "The Spectroscopic Identification of Interstellar Grains" Astrophysics and Space Science, Volume 98, Issue 2, pp.343-352
[44] Wickramasinghe, Chandra et al. (2013) "Diseases From Space: Astrobiology, Viruses, Microbiology, Meteors, Comets, Evolution" Cosmology Science Publishers
[45] David S. McKay et al. (2009) "Life on Mars: new evidence from Martian meteorites" Proc. SPIE 7441
[46] Wickramasinghe, 2013
[47] Hoover, Richard (2011) "Fossils of Cyanobacteria in CI1 Carbonaceous Meteorites: Implications to Life on Comets, Europa, and Enceladus" Journal of Cosmology 15: 6249
[48] Hoover, Richard (2007). "Microfossils of Cyanobacteria in the Orgueil Carbonaceous Meteorite" NASA
[49] Hoover, Richard (1997) "Fossilized Life Forms in the Murchison Meteorite". panspermia.org
[50] Hoover, Richard (1997) "Meteorites, microfossils, and exobiology" Optics & Photonics
[51] Jamie Wallis et al. (2013) "The Polonnaruwa meteorite: oxygen isotope, crystalline and biological composition" Journal of Cosmology 22 (2): 10004
[52] Wickramasinghe, N.C. et al. (2019) "Cosmic biology in perspective" Astrophys Space Sci 364, 205
[53] Hoyle, 2000
[54] Hoyle, 2000
[55] Hoover et al. (1986) "Diatoms On Earth, Comets, Europa And In Interstellar Space" Earth, Moon, and Planets 35, 19-45
[56] Wickramasinghe et al. (2010) "Bacterial morphologies in carbonaceous meteorites and comet dust" Proc SPIE 7819
[57] Hoyle, 2000
[58] Hoover, Richard B. et al. (2018) "Diatoms in the Orgueil Meteorite" Paleontological Journal 52 : 1647-1650
[59] Wikipedia contributors (2022) "Chandra Wickramasinghe" Wikipedia
[60] Oko 260 mph
[61] Yury Slinko (2014) "Space plankton will not deter mission to Mars" Russia Beyond
[62] Wickramasinghe, Chandra et al. (2013) "Diseases From Space: Astrobiology, Viruses, Microbiology, Meteors, Comets, Evolution" Cosmology Science Publishers
[63] Diffen editors (2022) '' Bacteria vs. Virus" Diffen
[64] Wikipedia contributors (2022) "Bacteriophage" Wikipedia
[65] Proctor, L.M. et al. ( 1993) "Calibrating estimates of phage-induced mortality in marine bacteria: Ultrastructural studies of marine bacteriophage development from one-step growth experiments" Microb Ecol 25, 161-182
[66] Prescott L (1993) "Microbiology" Brown Publishers
[67] Frada MJ et al. (2014) "Zooplankton may serve as transmission vectors for viruses infecting algal blooms in the ocean" Curr Biol. 24(21):2592-7
[68] Pflug, H.D. (1984) "Ultrafine structure of the organic matter in meteorites" Univ. College Cardiff Press, pp 24-37
[69] Wickramasinghe NC et al. (2020) "Experiments to prove continuing microbial ingress from Space to Earth" Adv Genet. 106:133-143
[70] Zhou Y. et al. (2021) "A widespread pathway for substitution of adenine by diaminopurine in phage genomes" Science 372(6541):512-516
[71] Ibid
[72] Boratto PVM et al. (2020) "Yaravirus: A novel 80-nm virus infecting Acanthamoeba castellanii" PNAS 14;117(28):16579-16586
[73] Dvije zvijezde naše galaksije
[74] Wickramasinghe N., Hoyle F. (1998) "Infrared Evidence for Panspermia: An Update" Astrophysics and Space Science 259, 385-401