Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza


Nebula

SOTT Fokus: Što je plazma?


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 3. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Prije nego što krenemo dalje, predstavit ćemo jednog od glavnih likova ove knjige, odnosno "plazmu", ili ionizirani plin. Kako bismo razumjeli električnu prirodu svemira prvo moramo razumjeti prirodu njegovog glavnog konstituenta. Irving Langmuir skovao je termin "plazma" zbog sličnosti ioniziranog plina živim krvnim stanicama. Doista, svojstva plazme koja podsjećaju na život1 su prilično neobična u usporedbi s drugim stanjima materije:
U Laboratoriju za zračenje Sveučilišta u Berkeleyu, SAD, [David] Bohm je započeo ono što će postati njegov temeljni rad o plazmama. Plazma je plin visoke gustoće elektrona i pozitivnih iona, atoma koji imaju pozitivan naboj. Na svoje iznenađenje, Bohm je otkrio da kada su elektroni u stanju plazme, prestaju se ponašati kao jedinke i počinju se ponašati kao da su dio veće i međusobno povezane cjeline. Iako se njihovo pojedinačno gibanje čini slučajnim, velik broj elektrona je u stanju proizvesti efekte koje su iznenađujuće dobro organizirani. Poput nekakvog stvorenja nalik amebi, plazma se stalno regenerira i okružuje sve nečistoće u svojevrsnu karantenu na isti način kako biološki organizam može izolirati stranu tvar u cistu. Bohm je bio toliko zapanjen ovim organskim osobinama da je kasnije napomenuo da je često imao dojam da je more elektrona bilo "živo".2

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Elektromagnetske sile nasuprot gravitacijskih sila


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 2. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Nalovna 00 ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, prema standardnoj znanosti, gravitacija je glavna sila koja upravlja ponašanjem nebeskih tijela. Obično, za elektromagnetske sile se smatra da ne postoje ili da ih se u najboljem slučaju može zanemariti. Međutim, elektromagnetske sile su jače od gravitacijskih sila za 39 redova veličine (odnosno 1039; ne 39 puta, već 1-pa-39-nula puta jače), čime elektromagnetizam postaje de facto "glavna upravljačka sila" našeg svemira.

Usporedbu jačina gravitacije i elektriciteta je ilustrirao Robert Millikan,1 dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1923., u svom eksperimentu s uljnim kapljicama (pogledajte donji dijagram). Millikan je pokazao da elektromagnetska sila može podići kap ulja nabijenu samo jednim elektronom (zahvaljujući ionizaciji pomoću X zraka), kada se tu kap izloži jakom električnom polju.2 Dakle, elektromagnetska sila na jedan jedini elektron može nadvladati gravitacijsko privlačenje cijelog planeta koje osjeća kap ulja.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Standardni svemir nasuprot električnog svemira


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 1. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC 26
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Prema konvencionalnoj znanosti o svemiru, kretanjima tijela u Sunčevom sustavu upravljaju isključivo zakoni gravitacije. Njemački astronom Johannes Kepler je ustanovio svoja tri zakona planetarnih gibanja početkom 17. stoljeća,1 u vrijeme kad se za elektricitet praktički nije ni znalo. Benjamin Franklin je svoj čuveni pokus sa zmajem izveo tek 150 godina kasnije.2

Dakle, u standardnoj knjizi stvarnosti, gravitacija vlada Sunčevim sustavom. Dodatno, Sunce isijava većinom fotone; prostor je savršeni vakuum; potresi nastaju zbog pomicanja tektonskih ploča; vremenom (klimom) upravljaju temperatura zraka ili razlike tlakova (ili oboje); ljudska djelovanja i kozmički događaji su posve nepovezani.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressBook

Najbolje od Weba: Recenzija knjige "Earth Changes and the Human-Cosmic Connection"

ECHCC_front_low_def_CoverBook
© SOTT.net/Red Pill Press

Komentar: Donosimo Vam ekskluzivan prijevod recenzije knjige Earth Changes and the Human-Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza"), koja na pronicljiv i detaljan način iznosi glavne stavke zašto bi ova knjiga spadala u obaveznu lektiru svakog čovjeka željnog istine i objektivnog viđenja naše stvarnosti.


Ako ste ikada željeli pročitati raspravu o važnosti viđenja stvarnosti umjesto iluzija, traženja istine umjesto laži, onda ovu knjigu morate pročitati.

Krivudanja mlazne struje, usporavanja Golfske struje, uragani, potresi, vulkanske erupcije, meteorske vatrene kugle, tornada, poplave, pukotine, te noctilucent oblaci su u porastu od prijelaza stoljeća. Jesu li zagovornici globalnog zatopljenja u pravu ili se nešto drugo, nešto mnogo veće, događa na našem planetu? Dok standardna znanost opisuje ove zemaljske promjene kao nepovezane, Pierre Lescaudron primjenjuje saznanja iz paradigme električnog svemira i iz fizike plazme kako bi predložio da bi zemaljske promjene mogle u stvari biti usko povezane i proizlaziti iz jednog zajedničkog uzroka: bliskog dolaska "blizanca" našeg Sunca i popratnog jata kometa. Navodeći povijesne zapise, autor otkriva snažnu povezanost između razdoblja autoritarne potlačenosti s katastrofalnim i kozmički-izazvanim prirodnim katastrofama.

Koristeći reference na metafizička istraživanja i teoriju informacija, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection je pionirski pokušaj da se ponovno spoji moderna znanost s drevnim shvaćanjem da ljudski um i stanje kolektivnog ljudskog iskustva može utjecati na kozmičke i zemaljske pojave. Pokrivajući široki spektar znanstvenih područja, te bogato ilustrirana s više od 250 slika i 1000 izvora, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection, se predstavlja u pristupačnom formatu za svakoga tko želi razumjeti znakove našeg vremena.

Komentar: Knjigu na engleskom jeziku možete kupiti na Amazon.com, PiluleRouge.com, RedPillPress.com i u drugim boljim knjižarama. Dostupna je za čitanje i u Kindle formatu.

Također, knjigu možete čitati i prevedenu na hrvatski, a prvo poglavlje knjige možete pronaći ovdje.

Također preporučujemo poslušati radio emisiju (engl.) u kojoj su knjigu predstavljali njeni autori, Pierre Lescaudron i Laura Knight-Jadczyk:
Behind the Headlines: Earth changes in an electric universe: Is climate change really man-made?