Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza


Galaxy

SOTT Fokus: Solarni izboji


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 13. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk. Ovo je ujedno i prvo poglavlje 2. dijela: "Sunčev pratitelj i njegovo pripadno jato kometa".


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Sada kada znamo nešto više o plazmi, usredotočit ćemo se na električna svojstva i ponašanje Sunca. Kao što je prethodno spomenuto, par Sunce-heliopauza se može povezati s divovskom kondenzatorom. Uz stalnu struju curenja, u solarnom kondenzatoru se povremeno događaju izboji koje poznamo pod imenom "Sunčeva aktivnost". Ti izboji su zapravo Birkelandove struje koje probijaju fotosferu (svijetlu i vruću ovojnicu koja okružuje našu zvijezdu), stvaraju Sunčeve pjege koje omogućuju hladnijoj unutarnjoj tamnoj solarnoj materiji da postane vidljiva.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressGalaxy

SOTT Fokus: Homopolarni motori


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 12. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk, čime ujedno "zatvaramo" njen prvi dio: "Elektricitet i plazma".


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Birkelandove struje i spiralno kretanje dvostrukih vlakana su blisko povezani s jednim drugim konceptom: homopolarnim motorima. Još znani i kao Faradayevi motori, homopolarni motori se temelje na sili koju generira interakcija između električne struje i magnetskog polja (Lorentzova sila ili Laplaceova sila). Dakle, u prirodi, dvije vrste nevidljive energije - magnetska polja i električne struje - mogu međudjelovati i proizvesti vrlo opipljivu mehaničku silu - Lorentzovu silu.

Lorentzova sila je proporcionalna električnoj struji i magnetskom polju. Što je jača struja i elektromagnetsko polje, to je snažnija posljedična Lorentzova sila. To je princip koji pogoni homopolarne motore, najjednostavniji tip motora. To je također osnovni princip u pozadini većine drugih vrsta električnih motora.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressGalaxy

SOTT Fokus: Struje u plazmi


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 11. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Sjećate li se plazmatske kugle i sjajnih filamenata koji povezuju središnju elektrodu s vanjskim plastičnim slojem kugle? To je tipičan izboj struje u plazmi. Ali zašto struje plazme imaju takav oblik filamenta? Da bi razumjeli ovu pojavu moramo se sjetiti srednjoškolske fizike, posebno lekcije o elektromagnetizmu i kako žice kojima teče struja stvaraju elektromagnetsko polje.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressGalaxy

SOTT Fokus: Međuzvjezdana plazma


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 10. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Donedavno se svemir smatrao potpuno praznim, savršenim vakuumom. Ovaj stav je još uvijek jako raširen, iako to nije u potpunosti točno, kao što sam sugerirao u prethodnim poglavljima. Svemir nije prazan. Ispunjen je plazmom. Ta plazma u prostoru najčešće je sastavljena od vrlo laganih molekula: iona vodika i helija zajedno s elektronima, a njegova koncentracija je oko jedne (ionizirane) čestice po kubnom centimeteru.1 Za usporedbu, koncentracija atmosferskog zraka je oko 1013 čestica po kubnom centimetru.

Birkelandova struja
© ESA/Herschel/SPIRE/PACS/D. Arzoumanian (CEA Saclay)Birkelandova struja prolazi "praznim" međuzvjezdanim prostorom.
Kao što to na gornjoj slici prikazuje Birkelandova struja koja prelazi svjetlosne godine "praznog" vanjskog svemira, ta vrlo niska koncentracija prostorne plazme ne sprječava pojavu električnih fenomena. Sjećate li se Millikanovog eksperimenta i kako je elektromagnetska sila samo jednog elektrona utjecala na veliki dio prostora koji ga je okruživao? Na kozmičkim skalama, električna svojstva plazme u prostoru dopuštaju električnim strujama da teku između nebeskih tijela jer je takva plazma jako provodljiva. To omogućuje električne razmjene između površine nebeskog tijela i vanjskog sloja njegovog DL-a, kao i svega drugog unutar tog DL-a.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Vanjski izvori energije nebeskih tijela


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 9. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC 9
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Razlog zašto se kondenzatori mogu više puta isprazniti, a ipak zadržati razliku električnog potencijala između svojih anoda i katoda, je zato što su priključeni na vanjski izvor energije. Pa, odakle dolazi sav taj elektricitet u našem Sunčevom sustavu? Astrofizičar sa Sveučilišta u Michiganu, Michael J. Longo je temeljito proučio više od 40 000 galaksija.1 Slijedeći brojne korake u obradi i analizi podataka - poštedjet ću vas pojedinosti o njegovim izračunima koje možete provjeriti u njegovom radu - njegov zaključak je bio sljedeći:
Na zabrinjavajuće poravnanje ekvinocija i ekliptike s osi ekliptike se sada gleda kao na slučajnost zbog definicije ekliptike duž rektascenzije = 180° i 0°, u blizini galaktičkih polova. To nije znak ozbiljne pristranosti u podacima WMAP-a. Sva se poravnanja mogu objasniti kozmičkim magnetskim poljem koje poravnava osi elektronskih ciklotronskih orbita i utiskuje svoje multipole na CMB.2
Jednostavnije objašnjeno, ono što je Longo zaključio je da su osi rotacije galaksija poravnate duž iste krivulje i da to poravnanje ne može biti slučajno. Uz Longoa, i Alfven,3 Campanelli4, te Schwarz5 snažno sugeriraju da se poravnavanje osi rotacija galaksija događa zbog divovskog prstena električne struje. Iako krajnji izvor tog divovskog električnog prstena koji kruži kozmičkom "prazninom" još uvijek nije poznat, poravnanje osi rotacija galaksija je indirektni dokaz za njegovo postojanje. Donja slika prikazuje to poravnanje osi galaktičke rotacije duž prstenaste međugalaktičke struje (ružičasta boja).
Električno polje - vanjske galaksije
© Trujillo, Carretero, PatiriGalaksije koje se nalaze na ljuskama najvećih kozmičkih šupljina pokazuju osi rotacija koje su usklađene s električnom strujom koja okružuje te praznine.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Električni naboj Sunca, Zemlje, te njihovi dvosloji


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 8. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Kao što se navodi u prijašnjim poglavljima, većina svemira se sastoji od plazme. To se također odnosi i na Sunčev sustav. Prema tome, u toj ioniziranoj okolini, električni naboji su gotovo posvuda. U ovom poglavlju pokušat ćemo bolje razumjeti relativne električne naboje različitih nebeskih tijela (kometa, mjeseca (satelita), planeta, zvijezda, galaksija) u njihovim jezgrama, na njihovim površinama, te u njihovim dvoslojima (DL-ovima).

Valja imati na umu da 'relativni naboj' ne znači 'apsolutni naboj'. Drugim riječima, reći da je A pozitivnije nabijen nego B ne znači nužno da je sveukupni naboj A pozitivan u apsolutnom smislu, što se tiče svemira. To samo znači da je pozitivniji nego B ili manje negativan nego B s kojim je u odnosu ili u odnosu na kojeg se "relativno" promatra.

Naposljetku, ovi relativni naboji su ono što je zaista bitno jer je upravo razlika u relativnim nabojima ta koja uzrokuje električne struje kakvi god da su apsolutni naboji (pozitivni ili negativni). Budući da je naš cilj ovdje bolje razumjeti razlike između površinskog naboja, naboja dvosloja, naboja jezgre, itd., fokusirat ćemo se na relativni naboj.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressGalaxy

SOTT Fokus: "Izolirani mjehurić"


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 7. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Osim njenog vrlo niskog električnog otpora, još jedna karakteristika plazme je njena sposobnost da stvori neku vrstu "izoliranog mjehurića" oko nabijenih tijela:
Irving Langmuir je otkrio da je jedno od najvažnijih svojstava plazme njena sposobnost da električki izolira jedan dio sebe od drugog dijela sebe. Odvajajući zid se sastoji od dva sloja smještena blizu jedan drugome, jedan se sastoji od pozitivnih, a drugi od negativnih naboja. Langmuir je taj zid nazvao dvostruki omotač. Danas se on naziva dvosloj (engl. double layer, DL; op. prev.).

Budući da su plazme izvrsni vodiči, prilikom prolaska struje neće doći do značajnog pada napona u njima. Ako između dvije lokacije unutar plazme postoji značajna razlika napona, DL će se formirati između njih i većina razlike napona će se zadržati u njemu. Drugim riječima, DL je mjesto gdje se u plazmi nalazi najjače električno polje. Plazma ima gotovo magičnu sposobnost da se izolira od stranih uljeza.1
Valja primijetiti da kada se električni potencijal nebeskog tijela izjednači s potencijalom okolne plazme, izolirani mjehurić nestaje. To je slučaj s našim Mjesecem koji je lišen bilo kakvog izoliranog mjehurića.2

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressSolar Flares

SOTT Fokus: Skalarnost plazme


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 6. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Vrlo zanimljivo svojstvo plazme je njena skalarnost. To znači da plazma pokazuje slično ponašanje i svojstva bez obzira koliko je primjer velik ili malen: u kozmosu ili u laboratoriju. Činjenica jest da se plazma pojavljuje u širokom rasponu veličina od onih ispod atomske skale (odnosno od disociranih elektrona i njihovih atomskih jezgara). Taj se raspon veličina proteže od 10-10 metara promjera pa sve do galaktičke skale koja, u slučaju naše Mliječne staze, iznosi oko 1020 metara u promjeru.

To znači da se plazma proteže preko 30 redova veličine (1030, ili 1-pa-30-nula) što se tiče skale veličina. Plazma pokazuje slična svojstva duž cijelog ovog raspona. Donja slika ilustrira analogiju između mikroskopske plazme (atomska skala) i makroskopske plazme (skala Sunčevog sustava).

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressCloud Lightning

SOTT Fokus: Načini izboja


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 5. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovna ECHCC 5
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazma prikazuje različite načine izboja, ovisno o gustoći struje (ampera po kvadratnom metru), koja njome prolazi.

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill PressNebula

SOTT Fokus: Električna svojstva plazmi


Komentar: Donosimo Vam ekskluzivni prijevod 4. poglavlja knjige Earth Changes and the Human Cosmic Connection ("Zemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza") Pierra Lescaudrona i Laure Knight-Jadczyk.


Naslovnica ECHCC
© Sott.netZemaljske promjene i ljudsko-kozmička veza
Skrivena povijest svijeta III
Plazme pokazuju vrlo specifična električna svojstva. One nisu izolatori (koji imaju jako visoki otpor) kao neionizirani plinovi, a nisu ni supravodiči (koji ne pružaju nikakav otpor), već su vrlo dobri vodiči, čak bolji od bakra ili zlata. Tipična električna impedancija plazme je oko 30 ohma.1 Za usporedbu, tipična impedancija2 bakra je u rasponu između 300 i 600 ohma.3

Električna struja, uključujući struju plazme, događa se između dva tijela koja imaju različite električne naboje. U tom slučaju, tijelo koje je pozitivno nabijeno (odnosno vjerojatno će primiti elektrone kako bi uravnotežilo svoj naboj) naziva se "anoda", a tijelo koje je negativno nabijeno (odnosno vjerojatno će dati elektrone) naziva se "katoda".

Komentar: Cijela knjiga na engleskom jeziku se može naći ovdje.
echcc cover
© Red Pill Press