Slika
Vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski ocijenio je da postoji potencijalna opasnost da se događaji iz Makedonije preliju i u BiH, jer je to što se desilo u Kumanovu „dirigovano spolja“.

Lazanski je u izjavi Srni naglasio da je jasno da Albanci sa Kosova i u Makedoniji „ne bi krenuli u jednu takvu vrstu avanture, da sa 40 ili 50 ljudi napadnu policijsku stanicu i objekte u Kumanovu bez dozvole svojih sponzora iz inostranstva“.

On je ocijenio da je „u svemu tome veoma opasno što se u tom kontekstu spominje i BiH“.

Zna se kome bi odgovaralo proširenje ovakvih terorističkih akata u BiH. Oni bi bili direktno upereni protiv Banjaluke, protiv Republike Srpske. Nadam se da su strukture vlasti u Republici Srpskoj svjesne toga i da preduzimaju određene mjere, ali da potencijalna opasnost postoji - postoji“, poručio je Lazanski.

Prema njegovim riječima, napad u Makedoniji nije izolovana odluka niti terorista iz OVK, niti grupe njih, nego je „urađeno tačno u skladu sa onim što je sponzor naredio, odnosno što su određeni centri moći na Zapadu zahtijevali od Albanaca sa Kosova, jer većina koja je ušla na teritoriju Makedonije, je došla sa Kosova“.

Lazanski je ocijenio da su oni odradili zadatak po nalogu svojih sponzora, a zadatak je bio destabilizacija u Makedoniji zbog predviđenog gasovoda „Turski tok“, koji bi išao iz Rusije, preko Turske, Grčke, Makedonije i Srbije prema Mađarskoj i Austriji.

Ovo je pouka i poruka svima u regionu na prostoru jugoistočnog Balkana, da su Albanci taj faktor pomoću kojega Amerikanci kontrolišu situaciju, da li u ovom ili u onom pravcu, kako im odgovara. Ako im odgovara da zaoštre situaciju, onda će Albanci da vrše takve akte, a ako im ne odgovara, onda će biti mirni“, zaključio je Lazanski.