mmmmmm
© Jordan R.
Primili smo 30 izvješća o vatrenoj kugli viđenoj iznad ID-a, MT-a, OR-a, UT-a i WA-e u nedjelju, 12. svibnja 2024. oko 03:59 UT.

Za ovaj događaj dobili smo 3 videa i 2 fotografije.