Posteri za raspoznavanje oblaka
© wikipedia
Novi Međunarodni atlas oblaka sigurno će motivirati mnoge da požele naučiti raspoznavati rodove oblaka. Svjetska meteorološka organizacija (WMO) je temeljem dijagrama toka iz atlasa izradila postere za pomoć u prepoznavanju i klasifikaciji oblaka.

Postere prevedene na hrvatski jezik možete preuzeti sa stranica DHMZ-a.