Skutoid
© Sveučilište u Sevilli
Otkriće skutoida otvara mogućnosti za nova saznanja u mnogim sferama.

Skutoid predstavlja potpuno novi geometrijski oblik. Njegovo ime potiče od latinske reči "scutellum" koja se odnosi na okrugli deo tela kod insekata. Otkriven je od strane naučnika koji su istraživali epitelne ćelije, koje služe kao materijal za razvoj embriona koji pokriva ljudske organe, krvne sudove i kožu. Važno je napomenuti da, iako je skutoid važan za biologiju, ovaj oblik je naučnicima decenijama bio nepoznat ili slabo definisan. Skutoid je često bio definisan kao struktura u obliku prizme ili piramide koja omogućava organima da savijanjem i sličnim pokretima privermeno menjaju svoj oblik. Najnovija studija pokazala je da skutoid ima znatno bitniju ulogu.

"Kada se tkivo savija ono je u mogućnosti da smanji utrošak energije što doprinosi većoj stabilnosti. Podaci ukazuju na to da ćelije zaista dobijaju oblik skutoida", izjavila je Luizma Eskudero, autor studije.

Studija je dalje otkrila da skutoidi pored pomenute funkcije mogu imati ključnu ulogu u razvoju biomedicine. Njihovo otkriće naučnicima daje bolji uvid u to kako se organi razvijaju i šta se tačno dešava u ljudskom telu kada dođe do anomalija u procesu razvoja. To konkretno znači da će naučnici od sada moći lakše da stvaraju veštačko tkivo i organe u laboratorijskim uslovima, što dalje može odvesti u još veća sazanja o živom svetu.

Skutoid je otkriven spajanjem tri naučne oblasti - matematike, biologije i fizike. Interesantna činjenica je da je ovaj geometrijski oblik, pre nego što je definisan u biologiji, oktriven korišćenjem matematičke teorije tj. pomoću Vornojevog dijagrama. Naučnici smatraju otkriće ovog geometrijskog tela velikim napretkom čije će dalje istraživanje dovesti do još bitnijih otkrića.