Duža kosmička putovanja bi mogla da unište tkiva u stomaku kosmonauta
© Getty Images
Dugačka svemirska putovanja bi mogla da unište tkivo stomaka eventualnih kosmonauta, navodi se u novom istraživanju koje je finansirala NASA.

To istraživanje dovodi u ozbiljnu sumnju mogućnost ljudskog odlaska na Mars ili dalje, piše britanski Independent.

Prema tvrdnjama iz ranijih studija, takva putovanja bi mogla prilično da oštete ljudski mozak i dovedu do ubrzanog starenja.

U okviru istraživanja, miševi su bili izloženi istoj vrsti svemirske radijacije koja bi očekivala ljude na dugim svemirskim putovanjima.

Takva radijacija bi na tkivu u stomaku načinila štetu koja bi dovela do dugoročnih funkcionalnih promjena. Navedena je i zabrinutost da bi kosmonauti imali veliki rizik od dobijanja raka stomaka i debelog crijeva.

"Teški joni, poput jona gvožđa ili silicijuma, štetni su zbog svoje veće mase u odnosu na fotone bez mase koji su najčešći na Zemlji, kao i protone male mase u svemiru. S trenutnom zaštitnom tehnologijom teško je zaštititi kosmonaute od štetnih efekata radijacije teških jona. Iako se lijekovima možda može djelovati protiv takvih efekata, takav lijek još nije pronađen", rekao je jedan od naučnika koji su radili na istraživanju Kamal Data.

On je rekao da kratka svemirska putovanja, poput odlaska na Mjesec, ne izlažu ljude prevelikim oštećenjima, ali i da je prava briga "trajna povreda sa dugačkog puta na Mars ili drugih misija u svemiru koje bi trajale još duže".

Naveo je da je potrebno u potpunosti razumjeti sve eventualne efekte svemirskih putovanja da bi se budući putnici mogli adekvatno zaštititi.