911 mysteries
911 Misteries je dokumentarni film koji pokušava da kaže ljudima šta se zaista dogodilo. On sistematski dekonstruiše svu propagandu koju ste čuli o kulama blizancima i zamenjuje je činjenicama.