generalplan ost
© Wikipedia
Mapa Evrope sa ucrtanim granicama pre Drugog svetskog rata, uz prikaz glavnog plana Istok. Legenda: Tamno sivo – Nemačka (Deutsches Reich). Tačkasta crna linija - prostiranje detaljnog plana „druge faze naseljavanja“ (Siedlungsphase). Svetlo sivo – najdalji domet glavnog plana Istok. Imena ispisana plavom bojom - oblasti koje su nazivane rajhskomesarijatima : Ostland (1941-1945), Ukrajina (1941-1945), Moskovija (nikad uspostavljen), Kavkaz (nikad uspostavljen).
Nacistički plan "Ost" predviđao je uništenje i preseljenje nekoliko miliona ljudi - to je zapravo bio holokaust Slovena, kaže ekspert Ruskog vojnog istorijskog društva (RVIO) Nikita Buranov.

"O postojanju generalnog plana 'Ost' svedoče istorijska dokumenta. To je faktički bio holokaust Slovena. Hitler je planirao da uništi milione ljudi, a tom pitanju je pristupio sa nemačkom pedantnošću i pragmatizmom. Na primer, izračunali su troškove tog programa - procenili su da bi uništenje slovenskog stanovništva koštalo 100 milijardi rajh maraka", rekao je Buranov.

Prema njegovim rečima, dokument koji bi se mogao nazvati generalnim planom "Ost" danas ne postoji, jer konačne verzije nije bilo - postojalo je nekoliko projekata, koji su se stalno menjali.

"Sačuvano je nekoliko dokumenata, koji svedoče o ciljevima i zadacima nacista u Istočnoj Evropi. To su 'Komentari i predlozi za generalni plan Ost'. To je bio veliki program uništenja i preseljenja celih naroda, koji je napisan na isti način kao 'Majn kampf'. Oni nedvosmisleno svedoče o tome da su nacističke vođe rat protiv SSSR-a smatrale pre svega ratom protiv slovenskih naroda", objasnio je ekspert.

On je podsetio da postoji šest delova različitih dokumenata, koji se tiču plana "Ost", a koji su dostupni za analizu.

Prva dva dokumenta su pripremana ranije 1940. godine, i odnose se na Poljsku, koju su planirali da kolonizuju, a Poljake da proteraju. Ostala četiri dokumenta direktno se odnose na Sovjetski Savez. U njima se pojavljuje formulacija "generalni plan Ost".

"U poslednja četiri dokumenta jasno je formulisano kako je planirano uništenje stanovništva Sovjetskog Saveza. Planirano je proterivanje stanovništva i masovno preseljenje. Pritom, ne treba se zavaravati terminom 'iseljavanje', što je bila uobičajena nacistička formulacija za faktičko uništavanje ljudi. U mnogim nemačkim dokumentima postoji takva odrednica, na primer, kada se govori o koncentracionim logorima", rekao je Buranov.

Ekspert podseća da je projekat razrađivao jedan od najmoćnijih ljudi Trećeg rajha, komandant nemačkog Šucštafela i Gestapa Hajnrih Himler. U sastavljanju dokumenta učestvovali i političar Erhard Vetzel i profesor Konrad Mejer Hetling, koji su razvili plan.

"Proučavajući ove izveštaje shvatate s koliko su ciničnosti Nemci mirno razmatrali i planirani da ubiju milione ljudi. Prema planu 'Ost', pretpostavljalo se da će se rat sa Sovjetskim Savetom završiti na liniji Arhangelsk-Astrahan. Zatim bi stupio na snagu plan kolonizacije i takozvane germanizacije stanovništva. Na teritoriji, koja je bila podložna nemačkom 'osvajanju' živelo je 45 miliona ljudi, od kojih je najmanje 31 milion "rasno nepoželjnih" trebalo da bude proterano u Sibir, a nakon uništenja Sovjetskog Saveza preseliti do pet miliona Nemaca na oslobođenu teritoriju", objašnjava ekspert.

Istoričar ističe da je za germanizaciju stanovništva bilo predviđeno 25-30 godina. Prema planu, bilo je predviđeno uništenje i deportovanje 80-85 odsto stanovništva Poljske, 85 odsto Litvanije, 65 odsto iz Zapadne Ukrajine, 75 odsto iz Belorusije i po 50 odsto stanovnika iz Letonije, Estonije i Češke.