islandija

Revolucionarna nova geološka teorija sugerira da je Island samo vrh ogromnog, potopljenog kontinenta - fragment bivšeg superkontinenta "Pangea". Na slici: batimetrična karta morskog dna oko Islanda, koja prikazuje kontinentalni rub (purpurnocrvena linija) predloženi opseg Islandije (purpurnocrveno) i područja Velike Islandije (bež)
Ispod Islanda se možda krije tajni, potopljeni kontinent koga su geolozi nazvali "Islandija".

Međunarodni tim geologa smatra da se ovaj misteriozni kontinent protezao od Grenlanda do Evrope i pokrivao oblast od nekih 600.000 kvadratnih kilometara. Međutim, ako se tom kontinentu dodaju oblasti zapadno od Britanije koje potpadaju pod "veću Islandiju", čitava oblast mogla bi da obuhvata nekih milion kvatradnih kilometara, što je region veći od Australije.

Ako naučnici uspeju da dokažu da ova kopnena masa postoji ispod mora, to će značiti da ogromni superkontinent Pangea, koji se raspao pre nekih 50 miliona godina, zapravo nije potpuno nestao.

Nova teorija dovodi u pitanje dugogodišnje ideje naučnika o postojanju okeanske i kontinentalne kore u oblasti severnog Atlantika i kako su formirana vulkanska ostrva poput Islanda, piše Stadi fajnds.

Da li bi Islandija mogla da dovede do pravnih i političkih sukoba? Pod određenim uslovima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pomorskom pravu daje obalskim državama ekskluzivna prava na resurse koji postoje na morskom dnu u blizini njihovih obala, pod uslobom da naučnici dokažu da je morsko tlo zapravo potopljena kopnena masa.

"Island je zbunjivao geologe budući da postojeće teorije o tome kako je nastao i kako je okružen okeanskom korom nisu podržane geološkim podacima", rekla je Džilijan Fulger, profesorka geofizike na Univerzitetu Daram.

"Primera radi, kora ispod Islanda je debela 40 kilometara što je sedam puta više od normalne kore na okeanskom dnu. Objašnjenja za to nije bilo. Međutim, ako bi uzeli u obzir mogućnost da je reč o kontinentalnoj kori, onda ovi podaci imaju smisla. Odmah smo shvatili da je taj kontinentalni region mnogo veći od Islanda, odnosno da ispod mora postoji skriveni tajni kontinent", dodala je Fulger, koja je i vođa studije.

Otkriće Islandije moglo bi potpuno da promeni geološko razumevanje našeg sveta, rekla je ona.

Tim sada sarađuje sa drugim međunarodnim stručnjacima kako bi testirali ovu teoriju i sproveli istraživanja na Islandu ali i drugde.