valovi
© Ideas_Studio/iStock/Getty Images Plus
Istraživači sada navodno namjeravaju razviti nadogradnju detektora i proširiti njihov doseg "na još veće frekvencije, gdje prije nisu bili u potrazi za drugim eksperimentima".

Par misterioznih signala otkriven je putem "stolnog detektora gravitacijskih valova" koji su dizajnirali znanstvenici sa Sveučilišta Zapadna Australija, prenosi Science Alert.

Prema medijima, iako nije odmah bilo jasno koji su to signali niti odakle dolaze, jedan od mogućih uzroka mogli bi biti visokofrekventni gravitacijski valovi, koji "prije nisu zabilježeni", dotičnim detektorom izrađenim posebno za otkrivanje takvih valova.

"Uzbudljivo je što je ovaj događaj pokazao da je novi detektor osjetljiv i daje nam rezultate, ali sada moramo utvrditi što ti rezultati znače", rekao je Michael Tobar, fizičar sa Sveučilišta Zapadna Australija. "Ovim smo radom prvi put pokazali da se ti uređaji mogu koristiti kao visoko osjetljivi detektori gravitacijskih valova."

Detektor se sastoji od takozvanog rezonatora masovnog akustičkog vala (BAW)-diska od kvarcnog kristala "s jedne strane blago ispupčenim". Disk se kriogeno hladi kako bi se smanjila toplinska buka, a "provodne ploče postavljene na vrlo malim udaljenostima od kristala" skupljaju "minutu piezo-električne signale generirane akustičkim načinima koji u njima vibriraju", kako to medij kaže.

Druga komponenta ove postavke, supravodljivi uređaj za kvantne smetnje, služi kao pojačalo signala.

Istraživači su navodno proveli dva promatračka ciklusa s njihovim stvaranjem, oba u 2019. godini, i svaki put kada su signali otkriveni.

Mediji napominju, međutim, da osim visokofrekventnih gravitacijskih valova, signale mogu uzrokovati i "smetnje uzrokovane topološkim defektima u tamnoj tvari", masivne čestice tamne tvari, kozmičke zrake, kiša meteora ili možda čak "opuštanje mehaničkog naprezanja unutar kvarcnog diska".

Istraživači sada navodno planiraju izraditi novu verziju svog detektora, koji bi uključivao drugi kristal s vlastitim supravodljivim uređajem za kvantne smetnje i mionski detektor, pri čemu Tobar kaže da namjeravaju proširiti svoj doseg "na još veće frekvencije, gdje prije nisu tražili drugi eksperimenti."

"Razvoj ove tehnologije mogao bi potencijalno omogućiti prvo otkrivanje gravitacijskih valova na tim visokim frekvencijama, dajući nam novi uvid u ovo područje astronomije gravitacijskih valova", objasnio je. "Sljedeća generacija eksperimenta uključivat će izgradnju klona detektora i mionskog detektora osjetljivog na kozmičke čestice. Ako dva detektora otkriju prisutnost gravitacijskih valova, to će biti zaista uzbudljivo."