Black hole
© NASA / JPL-Caltech
Hipotezu je izradio informatičar Pascal Koiran oslanjajući se na Schwarzschildovu metriku - tvrdi da je prema njoj moguće putovati od jedne do druge crne rupe.

Spajanje crnih rupa

Crne rupe su fascinantan koncept u fizici koji postulira prolaze koji povezuju dvije različite točke u prostor-vremenu - tipično dvije crne rupe. Zamislite "Interstellar" ili "Event Horizon" - ove crne rupe mogle bi omogućiti osobi da skoči u jednu crnu rupu i izađe u potpuno drugu galaksiju, u potpuno drugom dijelu svemira.

Nažalost, većina vodećih hipoteza oko crnih rupa sugerira da bi se one srušile čim su nastale zbog nestabilnosti. Međutim, jedna nova teorija koja bi trebala biti objavljena u časopisu The Journal of Modern Physics D tvrdi da, zapravo, crne rupe mogu ostati dovoljno stabilne da objekti uđu s jedne strane i izađu kroz drugu.

Metrika crnih rupa

Teorija, koju je izradio informatičar Pascal Koiran, oslanja se na Eddington-Finkelsteinovu metriku za opis kretanja objekata u i oko crvotočine. Ova se metrika razlikuje od češće korištene Schwarzschildove metrike, koja se 'kvari' kada objekt dosegne horizont događaja, tj. točku u kojoj nijedan objekt ne može izbjeći povlačenje crne rupe.

Međutim, koristeći Eddington-Finkelsteinovu metriku, Koiran je uspio matematički simulirati put za objekt u crnu rupu i kroz nju, umjesto da se razbije na horizontu događaja.

Naravno, to ne znači nužno da će vas skakanje kroz bilo koju crnu rupu poslati na drugu stranu Svemira. Međutim, ona predstavlja vrlo zanimljivu teoriju koja pokazuje da se crne rupe ne bi odmah srušile čim se stvore.

Izvori:

Pascal Koiran, "Infall time in the Eddington-Finkelstein metric, with application to Einstein-Rosen bridges," International Journal of Modern Physics D (2021).

Anonymus (16. studenoga 2021.), New Paper Claims That Yes, You Could Climb Through A Wormhole To A Distant Galaxy, futurism.com (pristup 17. studenoga 2021.)

Paul Sutter (15. studenoga 2021.), Wormholes may be viable shortcuts through space-time after all, new study suggests, livescience.com (pristup 17. studenoga 2021.)