Drevna kuća na litici Janking

Drevna kuća na litici Janking
Ova kamena košnica otkrivena je 1984. godine u Kini i od tad se nalazi pod njenom zaštitom - ali i posle mnogo godina izučavanja arheolozi nisu uspeli da odgonetnu misteriju njenog porekla.

Pećine Gujadžu - poznate i pod imenom "Drevna kuća na litici Janking" - je u steni isklesan kompleks pećina nalik na saće, koji se nalazi na obroncima planine Tianhuang u kineskom okrugu Janing.

Nalazište je prvi put otkriveno 1984. godine, tokom istraživanja koje je sprovela Kancelarija za upravljanje kulturnim relikvijama okruga Janking. Od tog trenutka, Gujadžu je registrovan u nacionalnoj jedinici za zaštitu ključnih relikvija kulture, što je najviši nivo zaštite.

Gujadžu pećine, se nalaze na severnoj ivici basena Janking-Fanšana, geološke oblasti koju čine granitne stene stare 110 miliona godina, formirane u vreme kada je magma prodrla naviše kroz velike količine dijabaznih stena.

kamena kuća
© Twitter
Arhitektura drevnih kuće na litici

Graditelji ovih pećina su vešto iskoristili prednosti granita kako bi izgradili složenu mrežu prostorija: 350 komora usečenih u stenu u sistemu od 117 pećina. Komore su uglavnom visoke 1,8 m i raspoređene su u pravougaonom ili kvadratnom planu - koji varira u veličini od jednosobnih do većih višesobnih stanova koja se prostiru na više nivoa.

Mnogi stanovi sadrže nameštaj isklesan u kamenu. Ovde počivaju drevni kameni kreveti, postolja za lampe, pregrade za odlaganje, kameni stolovi, peći i dimnjaci, kao i kang - rukom isklesani jednostavni sistem za grejanje - koji se može naći u domaćinstvima širom Kine.

Komore su bile međusobno povezane mrežom vertikalnih i horizontalnih prolaza, spajajući gornje stambene prostore sa nižim nivoima, koji su služili za držanje stoke i konja.

Najveći i najkomplikovaniji kompleks u Gujadžu naziva se "Guantandži" što u prevodu znači "Zlatni hram". Ovaj hram se sastoji od osam odaja na dva sprata. Na ulazu su dva kitnjasto izrezbarena stuba koja vode u odaju koja se koristila prilikom zajedničkih okupljanja ili verskih ceremonija.
unutrašnjost
Misterija porekla graditelja

Poreklo stanovnika koji su osmislili i napravili Gujadžu kompleks je donekle misterija. Arheolozi nisu uspeli da pronađu nijedan preživeli organski materijal koji bi poslužio da da pouzdane podatke, niti postoje freske ili rezbarije u ovom sistemu pećina.

Neki naučnici sugerišu da su ovo mesto osnovali Kumo Ksi, takođe zvani i Tatabi. Koji su bili mongolski stepski narod, koji je živeo pre više od 1.000 godina. Kumo Ksi su učestvovali u nekoliko sukoba sa kineskim dinastijama i kitanskim plemenima, što je rezultiralo nizom katastrofalnih poraza i nestankom ovog naroda.

Među mnogobrojnim teorijama, još dve moguće kažu da je kompleks bio žitnica izgrađena u periodu vladavine dinastije Tang - koja je vladala od 618. do 907. godine - ili možda da je služio kao garnizon za vojnike tokom dinastije Han - koji su vladali od 202. p.n.e. do 220. godine.