Pisanje
© Foto: pixabay.com
Iako tastatura i taktilni interfejs dobijaju značaj u svim sferama života, naučnici kažu da je za naš mozak štetno odreći se pisanja.

Problem je dostigao vrhunac kada su neke zemlje poput Finske iznele plan da potpuno eliminišu časove pisanja u nastavi i zamene ih kucanjem na računarima ili drugim digitalnim uređajima.

Da li je ovo ispravna odluka? Izgleda tako, jer trenutno u svakodnevnom životu češće koristimo tastaturu nego papir i olovku.

Međutim, nekoliko studija je pokazalo da pisanje rukom pozitivno utiče na ljudski mozak.

Pofesorka na Univerzitetu u Vašingtonu Virdžinija Berninger razvila je studiju koja dokazuje da pisanje perom ili olovkom stimuliše rad delova moždane kore koji su odgovorni za memoriju i analizu informacija.

Profesorka je, u cilju studije, tražila od studenata iz jedne škole da napišu dva kratka eseja: jedan na papiru i jedan na računaru. Analizirajući tekstove, Berningerova je utvrdila da su rukom pisani eseji kreativniji i sadrže bogatiji rečnik.

Kako kaže profesorka, koja je u svoja istraživanja o funkcionisanju mozga takođe uvrstila i analizu magnetnom rezonancom, deca su imala bolje rezultate zbog činjenice da u procesu pisanja rukom mozak radi aktivnije.